Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών από Μετάφραση µε τη Χρήση Διαδικτύου: Σχέδιο Μαθήµατος για τους Όρνιθες του Αριστοφάνη

Πρόκειται για μια προσπάθεια να αξιοποιηθούν δικτυακοί τόποι που αναφέρονται στο ελληνικό θέατρο και στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό ώστε να διδαχθούν αρτιότερα κείμενα του αρχαιοελληνικού δράματος. Σχεδιάσαμε ένα πρότυπο σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία των 55 πρώτων στίχων της κωμωδίας του Αριστοφάνη Ορνιθες που διδάσκεται στη γ' γυμνασίου. Η διδασκαλία περιλαμβάνει φύλλα εργασίας και ομαδική συζήτηση στην τάξη. Προσφέρει το πλεονέκτημα της αυτενέργειας των μαθητών με τη συλλογή επιπλέον πολιτισμικών πληροφοριών και την άσκηση της κριτικής τους ικανότητας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3938)