Διαµορφωτική αξιολόγηση εικονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου laser

Το άρθρο αποτελεί συνέχεια του προγράµµατος v-laser για την υποστήριξη της διδασκαλίας της φυσικής του laser µε χρήση εικονικών περιβαλλόντων [8, 9]. Η παρούσα έκδοση του εικονικού εργαστηρίου laser επιτρέπει στο χρήστη να κατασκευάσει και να µελετήσει ένα laser Nd:YAG µε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους χειρισµού του εικονικού περιβάλλοντος (γάντι δεδοµένων, πληκτρολόγιο, ποντίκι, µπάρα πλοήγησης). Κατά την ανάπτυξη του προγράµµατος έγινε διαµορφωτική αξιολόγηση από επτά εξειδικευµένους χρήστες στις τεχνολογίες της εικονικής πραγµατικότητας. Βασικός άξονας ήταν η µελέτη των δυνατοτήτων πλοήγησης και χειρισµού εικονικών αντικειµένων στον τρισδιάστατο χώρο του εικονικού εργαστηρίου. Οι χρήστες προτίµησαν το ποντίκι ως την καταλληλότερη συσκευή για την πλοήγηση στον τρισδιάστατο χώρο και το χειρισµό των εικονικών αντικειµένων. Το γάντι δεδοµένων παρότι επιτρέπει χειρισµούς που προσεγγίζουν την πραγµατικότητα, θεωρήθηκε δύσχρηστο και κουραστικό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 727)