Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών

 • Πανεπιστήμιο: Αιγαίου
 • Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Έτος Ίδρυσης: 2004
 • Χρηματοδότηση: Δίδακτρα
 • Διάρκεια Σπουδών: 18 μήνες
 • Εκπόνηση ΜΔΕ: ΝΑΙ
 • Αριθμός Εισαχθέντων: 50
 • Δικτυακός Τόπος: http://www.pre.aegean.gr/pms-nt/
 • Περιγραφή ΠΜΣ: Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών. Σκοπός είναι η συμβολή στην παραγωγή γνώσης και στην επίλυση προβλημάτων στις επιστήμες της αγωγής με χρήση Νέων Τεχνολογιών.
 • Παροχή Διδακτορικού Διπλώματος: ΝΑΙ
 • Υπεύθυνος Προγράμματος: Αλιβίζος Σοφός (Αναπληρωτής Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, lsofos@aegean.gr)

 

Επιστήμες Αγωγής: Μαθηματικά και Πληροφορική στην εκπαίδευση

 • Πανεπιστήμιο: Ιωαννίνων
 • Τμήμα: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Έτος Ίδρυσης: Ακαδημαϊκό Έτος 2002-2003
 • Χρηματοδότηση: Χωρίς Δίδακτρα
 • Διάρκεια Σπουδών: 24 Μήνες
 • Εκπόνηση ΜΔΕ: Υποχρεωτική
 • Αριθμός Εισαχθέντων: 5
 • Δικτυακός Τόπος: http://ptde.uoi.gr/
 • Παροχή Διδακτορικού Διπλώματος: Ναι
 • Υπεύθυνος Προγράμματος: Αναστάσιος Μικρόπουλος (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, amikrop@uoi.gr)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

 • Πανεπιστήμιο: Πατρών
 • Τμήμα: Μαθηματικών
 • Έτος Ίδρυσης: Ακαδημαϊκό Έτος 2003-2004
 • Χρηματοδότηση: Ακαδημαϊκό Έτος 2003-2004
 • Διάρκεια Σπουδών: 24 Μήνες
 • Εκπόνηση ΜΔΕ: Υποχρεωτική
 • Αριθμός Εισαχθέντων: 8
 • Δικτυακός Τόπος: http://www.math.upatras.gr/media/mde_se_tpe.pdf
 • Περιγραφή ΜΠΣ: ΜΔΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Για την απόκτηση ΜΔΕ στην κατεύθυνση «(Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» απαιτείται η εκπλήρωση των κάτωθι προϋποθέσεων:
  1. Επιτυχής παρακολούθηση 8 μεταπτυχιακών μαθημάτων. 5 μαθήματα κορμού και 3 μαθήματα επιλογής.
  2. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Ειδικότερα: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Υποχρεωτικά τα εξής μαθήματα Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Διακριτά Μαθηματικά Γνωστική Ψυχολογία και Θεωρίες Μάθησης Εκπαιδευτικό Λογισμικό (Σχεδίαση) Εργαστήριο Εφαρμογής των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Μηχανής Τηλεματική και Εκπαίδευση από Απόσταση Αναπαράσταση Γνώσης Τεχνολογία Λογισμικού Υπερμέσα και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Βάσεις Δεδομένων Δίκτυα Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική των Μαθηματικών και Εκπ. Λογ. για Μαθηματικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) (δυο μαθήματα ανάνγωσης αντιστοιχούν σε ένα μάθημα επλογής) Ευφυή Συστήματα και Ευρετικές Μέθοδοι Έμπειροι Πράκτορες και Εκπαιδευτικό Λογισμικό Προσαρμοζόμενα και Προσαρμοστικά Συστήματα Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση Intelligent Systems Intelligent Tutoring/Training Systems Intelligent Internet Agents AI in Multimedia Systems
 • Παροχή Διδακτορικού Διπλώματος: Ναι
 • Υπεύθυνος Προγράμματος: Παναγιώτης Πιντέλας (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, pintelas@math.upatras.gr)

Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα – Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής Μάθησης

 • Πανεπιστήμιο: Πειραιώς, Τμήμα Ψηφικών Συστημάτων
 • Έτος Ίδρυσης: Ακαδημαϊκό Έτος 2004-2005
 • Χρηματοδότηση: Δίδακτρα
 • Διάρκεια Σπουδών: 18 Μήνες (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα παρακολούθηση μαθημάτων, 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο εκπόνηση ΜΔΕ)
 • Εκπόνηση ΜΔΕ: Υποχρεωτική
 • Αριθμός Εισαχθέντων: 40
 • Δικτυακός Τόπος: http://www.ted.unipi.gr/msc
 • Παροχή Διδακτορικού Διπλώματος: Ναι
 • Υπεύθυνος Προγράμματος: Δημήτριος Σάμψων (Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, sampson@unipi.gr)

Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-ΜΟΡΦΕΣ)

 • Πανεπιστήμιο: Πελοποννήσου
 • Τμήμα: Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Έτος Ίδρυσης: Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008
 • Χρηματοδότηση: Δίδακτρα με δυνατότητα παροχής έργου
 • Διάρκεια Σπουδών: 12 Μήνες
 • Εκπόνηση ΜΔΕ: Υποχρεωτική
 • Αριθμός Εισαχθέντων: 15
 • Δικτυακός Τόπος: http://dsep.uop.gr
 • Παροχή Διδακτορικού Διπλώματος: Ναι
 • Υπεύθυνος Προγράμματος: Θανάσης Τζιμογιάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ajimoyia@uop.gr)