Επιστημονικά περιοδικά

http://www.ask4research.info/journals.php

(συχνά επικαιροποιούμενη λίστα, ευγενική συνεργασία της ερευνητικής ομάδας Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες για την Εκπαίδευση και τη Μάθηση (ΕΠΥΚ), http://www.ask4research.info)