Νέο ΔΣ της ΕΤΠΕ

Διοικητικό Συμβούλιο

Αναστάσιος Μικρόπουλος, Πρόεδρος
Παναγιώτης Πιντέλας, Αντιπρόεδρος
Χαράλαμπος Καραγιαννίδης, Γενικός Γραμματέας
Θαρρενός Μπράτιτσης, Ειδικός Γραμματέας
Αναστάσιος Λαδιάς, Ταμίας
Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, μέλος
Άνθιμος Χαλκίδης, μέλος

Εξελεγκτική Επιτροπή

Αριστοτέλης Γκιόλμας
Γεώργιος Ζαχαρής
Ανθή Καρατράντου