ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΠΕ 2016: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων (Επανάληψη)

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβούλιο ή την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΤΠΕ, η Εφορευτική Επιτροπή διαπίστωση την υποβολή υποψηφιοτήτων από δύο μέλη της ΕΤΠΕ, δηλαδή οι υποβληθείσες υποψηφιότητες δεν επαρκούν για την πλήρωση των θέσεων των δύο οργάνων.
Επικοινωνήσαμε με τον δικηγόρο της ΕΤΠΕ και η νομική του συμβουλή είναι, δεδομένου πως το καταστατικό δεν προβλέπει την περίπτωση μη επαρκών υποψηφιοτήτων, να προχωρήσουμε σε επανάληψη της πρόσκλησης με ισχύ λίγων ημερών.
Έτσι προχωρούμε σε επανάληψη της πρόσκλησης (τα μέλη που έχουν ήδη υποβάλει υποψηφιότητα δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου).
Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 (23:59:59) με αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην Εφορευτική Επιτροπή (elect_com@etpe.gr).
Επισημαίνεται ότι, και για τα δύο όργανα, υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν µόνο τα ταµειακώς τακτοποιηµένα τακτικά και πάρεδρα µέλη.
Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά την συγκέντρωση και εξέταση των υποψηφιοτήτων, θα προκηρύξει, στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία σε Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΤΠΕ, η οποία θα συγκληθεί και θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των Συνεδρίων της ΕΤΠΕ (10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και 8ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»), στα Ιωάννινα, 23-25 Σεπτεμβρίου 2016.
Η προκήρυξη των εκλογών και οι ανακοίνωση των υποψηφίων θα γίνει με ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΤΠΕ.
Παρακαλούνται όλα τα μέλη που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα, ιδιαίτερα δε εκείνα που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, να ρυθμίσουν οποιεσδήποτε εκκρεμότητες, εγκαίρως.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Η Εφορευτική Επιτροπή
Νικηφόρος Παπαχρήστος
Γιάννης Βρέλλης
Γιώργος Νταλάκας