ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΠΕ 2014: Πρόσκληση κατάθεσης υποψηφιοτήτων για εκλογή μελών του Δ.Σ. και μελών της Ε.Ε.

Η Εφορευτική Επιτροπή της ΕΤΠΕ, σύμφωνα με το Καταστατικό της (Άρθρο 13), προσκαλεί τα μέλη της ΕΤΠΕ να καταθέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή την εκλογή μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014 (23:59:59) με αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην Εφορευτική Επιτροπή (elect_com@etpe.eu) στο οποίο θα αναφέρεται ρητά το όργανο στο οποίο αφορά η υποψηφιότητα (Δ.Σ. ή Ε.Ε.) και θα επισυνάπτονται:

  • πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και
  • κείμενο θέσεων του υποψηφίου.

Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά την συγκέντρωση και εξέταση των υποψηφιοτήτων, θα προκηρύξει, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2014, τις εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν μέσω επιστολικής ψήφου.

Η προκήρυξη θα γίνει με ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΤΠΕ και με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στα μέλη της, που θα ανακοινώνουν τους υποψηφίους, ενώ τα βιογραφικά σημειώματα και τα κείμενα θέσεων των υποψηφίων θα αναρτηθούν σε ειδική ιστοσελίδα του ιστότοπου της ΕΤΠΕ.

Επισημαίνεται ότι και για τα δύο όργανα υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν µόνο τα ταµειακώς τακτοποιηµένα τακτικά και πάρεδρα µέλη.

Παρακαλούνται τα μέλη, ανεξάρτητα από το αν θα καταθέσουν υποψηφιότητα, να εισέλθουν στο λογαριασμό τους στον ιστότοπο της ΕΤΠΕ και να επιμεληθούν/επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους και τη διευθυνσή τους για να διευκολυνθεί η διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Οποιοδήποτε θέμα προσβασιμότητας στον λογαριασμό μέλους παρακαλούμε να υποβάλλεται στο amikrop@uoi.gr.

Επίσης, με την ευκαιρία, υπενθυμίζουμε την τακτοποίηση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων (συνδρομές).

Η Εφορευτική Επιτροπή της ΕΤΠΕ