Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC): Αναλυτική των Εκπαιδευτικών Δεδομένων από την πλευρά του Εκπαιδευτικού της Σχολικής Τάξης


Αν δεν βλέπετε σωστά το pdf πατήστε εδώ
[pdfjs-viewer url=”https://www.etpe.gr/wp-content/uploads/2016/09/MOOCSampson.pdf” viewer_width=100% fullscreen=true download=true]