9ο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" & 7ο Συνέδριο "Διδακτική της Πληροφορικής" της ΕΤΠΕ

Η Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνδιοργανώνουν το

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»

και το

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

3-5 Οκτωβρίου 2014 στο Ρέθυμνο.

Πληροφορίες στον ιστότοπο http://www.hcicte2014.edc.uoc.gr.

Επικοινωνία: Βασίλης Οικονομίδης, Επίκουρος Καθηγητής (2831077657, 6974324979, hcicte2014@edc.uoc.gr)