8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" – Βόλος, 27-30 Σεπ 2012

27-30 Σεπτέμβρη 2012
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΣΚΟΠΟΣ
Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή “Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση” αποτελεί το επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), το οποίο στοχεύει στη διαπραγμάτευση των σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων σχετικά με το πεδίο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
http://hcicte2012.uth.gr/