9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή – Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Βόλος, Θεσσαλία

27/09/2012 – 30/09/2012

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31/03/2012

http://hcicte2012.uth.gr/main/