6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθήνα, 18-20 Οκτωβρίου 2019

 www.etpe2019.primedu.uoa.gr

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fetpeold.paperfly.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2F6Conference1Anouncement.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]