6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

20-22 Απριλίου 2012
Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Παιδαγωγική Σχολή (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών & Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Π.Ε. Φλώρινας (ΣΕΠΦ)

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει το βήμα παρουσίασης και διαλόγου σχετικά με ερευνητικές μελέτες και εργασίες, προτάσεις, αναλύσεις και θεωρητικά πλαίσια που σχετίζονται με τη Διδακτική της Πληροφορικής και τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός είναι η συνεισφορά του στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και διάχυση των πολιτικών εκείνων που θα στοχεύουν στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών της πράξης και στην ουσιαστική ένταξη της Πληροφορικής και των τεχνολογιών της στην εκπαίδευση.

Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών: Νέα ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2011

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
http://didinfo2012.web.uowm.gr/

Το Περιοδικό Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/ πρόκειται να εκδώσει ένα ειδικό τεύχος-αφιέρωμα σχετικά με τις ερευνητικές τάσεις στη χώρα μας στην επιστημονική περιοχή της Διδακτικής της πληροφορικής. Ο στόχος του ειδικού αφιερώματος είναι να συγκεντρώσει επιλεγμένες εργασίες, βασισμένες σε πλήρεις ανακοινώσεις που θα γίνουν στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής». Πληροφορίες στον διακτυακό τόπο του συνεδρίου.