12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» & 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»
2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Επανέναρξη υποβολών

Στη Φλώρινα, στις 14-16 Μαΐου 2021 (εξ αναβολής λόγω πανδημίας) θα πραγματοποιηθεί το 12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» διαδικτυακά, με ειδικό θεματικό αφιέρωμα: «Τεχνολογίες, Τέχνες & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση», το οποίο διοργανώνει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) με συν διοργανωτές τη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας.

Νέες σημαντικές ημερομηνίες

20 Φεβρουαρίου 2021: Προθεσμία υποβολής εργασιών (πλήρη κείμενα) για κρίση

1 -20 Φεβρουαρίου 2021: Υποβολή προτάσεων ειδικής μορφής συνεδριών για κρίση

10 Μαρτίου 2021: Ενημέρωση αποδοχής ειδικής μορφής συνεδριών

22 Μαρτίου 2021: Ενημέρωση αποδοχής εργασιών

20 Απριλίου 2021: Οριστική υποβολή κειμένων εισηγήσεων που έχουν εγκριθεί – Εγγραφή εισηγητών.

5 Μαΐου 2021: Ανακοίνωση προγράμματος

14 – 16 Μαΐου 2021: Διεξαγωγή Συνεδρίων

1 Ιουνίου 2021: Ανάρτηση Πρακτικών

Περισσότερες πληροφορίες
Δικτυακός τόπος του Συνεδρίου: https://etpe2020.web.uowm.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/etpe2020
Email: etpe2020@uowm.gr