11ο και 9ο Συνέδρια της ΕΤΠΕ!

Υποβολή[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fetpeold.paperfly.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2FCallForPapers-hcicte-didinfo2018.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] εργασιών.
Καταληκτική ημερομηνία 18.2.2018

11ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»

http://hcicte2018.csd.auth.gr/

9ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

http://didinfo2018.csd.auth.gr/

Θεσσαλονίκη 19-21 Οκτωβρίου 2018