ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΠΕ 2016: Προκήρυξη Εκλογών – Ανακοίνωση Υποψηφίων

Σας ενημερώνουμε ότι η Εφορευτική Επιτροπή συνεδρίασε στις 9/9/2016 και συζήτησε τα παρακάτω θέματα:
Α. Εξέταση υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
Β. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ. και της νέας Ε.Ε.
Α. Σχετικά με την εξέταση υποψηφιοτήτων για το ΔΣ και την ΕΕ, η Εφορευτική Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι υποψηφιότητες για το ΔΣ και την ΕΕ που κατατέθηκαν στην Εφορευτική Επιτροπή ήταν οι παρακάτω:
Για το Δ.Σ.
1. Αναστάσιος Λαδιάς
2. Αναστάσιος Μικρόπουλος
3. Θαρρενός Μπράτιτσης
4. Χαράλαμπος Καραγιαννίδης
5. Χρήστος Παναγιωτακόπουλος
6. Παναγιώτης Πιντέλας
7. Άνθιμος Χαλκίδης
Για την Ε.Ε.
1. Αριστοτέλης Γκιόλμας
2. Γεώργιος Ζαχαρής
3. Ανθή Καρατράντου
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού εξέτασε την εγκυρότητα των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το καταστατικό, αποφάσισε να τις κάνει όλες  δεκτές.
Β. Η Εφορευτική Επιτροπή προκηρύσσει, σύμφωνα με το Καταστατικό, εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ. και της νέας Ε.Ε. οι οποίες θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΤΠΕ, η οποία θα συγκληθεί και θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των Συνεδρίων της ΕΤΠΕ (10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» και 8ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»), στα Ιωάννινα, 23-25 Σεπτεμβρίου 2016.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Η Εφορευτική Επιτροπή της ΕΤΠΕ
Νικηφόρος Παπαχρήστος
Ιωάννης Βρέλλης
Γιώργος Νταλάκας