Προκήρυξη υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Προκήρυξη υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Ιωάννινα, 2 Ιανουαρίου 2019

Αριθμός πρωτοκόλλου 01/19

Θέμα: Προκήρυξη υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ 05/18 (5.10.18) προκηρύσσει μία υποτροφία τριετούς διάρκειας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πεδίο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Η υποτροφία αφορά έναν/μία νέο/α υποψήφιο διδάκτορα, μέλος της ΕΤΠΕ, που θα λαμβάνει 2000€ κατ’ έτος για τρία συνεχή χρόνια από το 2019. Συγκεκριμένα:

  1. Ο/Η ερευνητής/τρια με την καλύτερη ερευνητική πρόταση θα λάβει την υποτροφία.
  2. Οι τρείς πρώτοι στη σειρά αξιολόγησης θα έχουν δωρεάν εγγραφή στα επόμενα τρία συνέδρια της ΕΤΠΕ.
  3. Οι πέντε καλύτερες ερευνητικές προτάσεις θα δημοσιευθούν σε εκτενέστερη μορφή σε ειδική έκδοση στο ελληνικό περιοδικό «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση».

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση έχουν τα μέλη της ΕΤΠΕ, τακτικά, πάρεδρα και δόκιμα. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, μπορεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εγγραφεί μέλος στην ΕΤΠΕ. Επίσης ο/η υποψήφιος/α πρέπει να διανύει το πρώτο έτος εκπόνησης της διατριβής.

Η καταβολή του ποσού γίνεται με την έναρξη της υποτροφίας και συνεχίζει μετά από θετική έκθεση προόδου.

Την κριτική επιτροπή αποτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΠΕ. Προβλέπεται αντικατάσταση μέλους σε περιπτώσεις ασυμβίβαστου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα παρακάτω απαιτούμενα έγγραφα μέχρι την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα με τα παρακάτω έγγραφα στη διεύθυνση amikrop@uoi.gr.

  1. Αίτηση.
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  3. Βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματος για την έναρξη της διδακτορικής διατριβής στην οποία αναγράφεται η τριμελής επιτροπή και το θέμα ή η θεματική της διατριβής.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η υποψήφιος είναι κάτω των 35 ετών.
  5. Ερευνητική πρόταση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο.

 

Ο ΠρόεδροςView Fullscreen

Αναστάσιος Μικρόπουλος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Close Menu

[contact-form-7 id=”298″ title=”Contact form”]