ETPE

Αρχική Συνέδριο


Πρακτικά συνεδρίων


Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

3ο Συνέδριο Σύρου στις ΤΠΕ

Στοιχεία συνεδρίου

Σύρος, 01/05/2005 - 30/11/-0001

162 άρθρα


Εισηγήσεις

«Geander – Γη και άνθρωπος» – Μια πύλη ανθρωπογεωγραφίας και διεπιστημονικής διδασκαλίας της γεωγραφίας
Ρέντζος, Ι.
Περίληψη | PDF (380.6Kb) | 1115 ανακτήσεις

«Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» Μια προσπάθεια παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση
Καζαντζής, Χ., Νικάκης, Ι.
Περίληψη | PDF (555.5Kb) | 1407 ανακτήσεις

«Διδάσκοντας μαθηματικά στο δημόσιο ελληνικό σχολείο με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Cabri-Geometry II: Η περίπτωση της Α' γυμνασίου: Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος-περιγεγραμμένος κύκλος τριγώνου και άθροισμα γωνιών τριγώνου»
Κοκκαλίδης, Σ., Μαλλιάκας, Κ., Σωτηράκης, Τ.
Περίληψη | PDF (392.9Kb) | 1267 ανακτήσεις

«Εκπαιδευτικό λογισμικό με απλά μέσα» ή «Η ψηφιοποίηση της διδασκαλίας»
Μπαζάνος, Π.
Περίληψη | PDF (285.1Kb) | 871 ανακτήσεις

«Εξερευνώντας τον Άρη»
Κομματάς, Ν., Μιχοπούλου, Γ., Φορτούνη, Τ.
Περίληψη | PDF (299.4Kb) | 731 ανακτήσεις

«Η άλωση της Πόλης» Σχέδιο εργασίας με την αξιοποίηση του διαδικτύου στα πλαίσια του μαθήματος της ιστορίας της Ε' τάξης του δημοτικού σχολείου
Καράμηνας, Ι.Γ.
Περίληψη | PDF (322.5Kb) | 1801 ανακτήσεις

«Η υστεροβυζαντινή πόλη: Το παράδειγμα του Μυστρά» Ένας μικρόκοσμος για την ενθάρρυνση ιστορικών συλλογισμών ως μεθόδου διδακτικής της Ιστορίας
Κουραμπέα, Ι.
Περίληψη | PDF (588.8Kb) | 1255 ανακτήσεις

«Κάνε όλη την τάξη να προσέξει…………»
Ξεντές, Γ.
Περίληψη | PDF (308.1Kb) | 1255 ανακτήσεις

«Τα παιδία παίζει... στην Αρχαία Αθήνα» Μια πρόταση βιωματικής προσέγγισης του παιχνιδιού μέσω λογισμικού
Αναγνώστου, Π., Κλεφτάκη, Π., Παπαδοπούλου, Β.
Περίληψη | PDF (345Kb) | 2714 ανακτήσεις

«Ταξίδι στο Αιγαίο»
Απαρτόγλου, Θ.Α., Κακαβάς, Χ., Κομματάς, Ν.
Περίληψη | PDF (299.9Kb) | 1646 ανακτήσεις

«Τιμή σ'εκείνους όπου στη ζωή τους όρισαν να φυλάγουν Θερμοπύλες…» Μια απόπειρα διδακτικής προσέγγισης του ιστορικού γεγονότος της μάχης των Θερμοπυλών με τη χρήση πολυμέσων
Παλάζη, Χ., Κλέτσας, Α.
Περίληψη | PDF (365.6Kb) | 2578 ανακτήσεις

«Το ηλιακό μας σύστημα» Πολυμεσική Εφαρμογή για το μάθημα των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Ανδρεάδης-Παπαδημητρίου, Α., Κοσμάς, Α.
Περίληψη | PDF (426.7Kb) | 2898 ανακτήσεις

«Το λογισμικό ως απαραίτητη συνιστώσα ενός αρτίου πακέτου εκπαιδευτικού υλικού» Το παράδειγμα του ΠΕΥ “ΆΡΡΩΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ” για την Π.Ε.
Γεωργιάδου, Α., Σπυρέλλης, Ν.
Περίληψη | PDF (550.3Kb) | 1063 ανακτήσεις

L' apport du traitement de texte dans l' apprentissage du francais langue etrangere et ses liens avec les programmes d' enseignement helleniques
Δογορίτη, Ε.
Περίληψη | PDF (326.9Kb) | 1602 ανακτήσεις

Streaming media στην διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών
Τζιωρτζιώτη, Χ., Βαβουγυιός, Δ., Παπανικολοπούλου, Α.
Περίληψη | PDF (347.9Kb) | 871 ανακτήσεις

Tο Sketchpad στην τάξη
Ζάφειρας, Π.
Περίληψη | PDF (288.9Kb) | 922 ανακτήσεις

Ανάλυση της γλωσσικής αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού-μαθητή κατά τη διαχείριση «στόχων-εμποδίων» - Η περίπτωση της διδασκαλίας του διαδικτύου
Κουφού, Α., Τσώλης, Δ., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (338.2Kb) | 1276 ανακτήσεις

Ανάπτυξη απλών εφαρμογών πολυμέσων με λογισμικό παρουσιάσεων: Ένα εργαλείο για εξάσκηση των δεξιοτήτων συλλογής, επιλογής και οργάνωσης των πληροφοριών
Νικολοπούλου, Κ.
Περίληψη | PDF (363Kb) | 1151 ανακτήσεις

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού, για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο: "Mrs. Rosy goes on diet..."
Τελλίδου, Θ., Αγγελάκη, Χ.
Περίληψη | PDF (333.1Kb) | 1656 ανακτήσεις

Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή εργαστηριακής σειράς για την πειραματική μελέτη της κίνησης
Χατζηκρανιώτης, Ε., Παπαδόπουλος, Α., Ψύλλος, Δ., Φρειδερίκος, Κ.
Περίληψη | PDF (446.1Kb) | 1206 ανακτήσεις

Ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης μέσω αναπαραστάσεων που προκύπτουν από την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Ένα παράδειγμα.
Νικολουδάκης, Ε., Χουστουλάκης, Ε.
Περίληψη | PDF (466.6Kb) | 1624 ανακτήσεις

Ανοικτή, ευέλικτη και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αρχές μάθησης ενηλίκων, η βάση για μια αποτελεσματική επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών
Κακαβάκης, Δ.
Περίληψη | PDF (283.8Kb) | 2572 ανακτήσεις

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών πυλών
Προβελέγγιος, Π., Τζιμόπουλος, Ν.
Περίληψη | PDF (277.3Kb) | 734 ανακτήσεις

Αξιολόγηση ενός γραφικού περιβάλλοντος βασισμένου στην ασαφή λογική για την κατανόηση ενός λιμναίου οικοσυστήματος από μαθητές
Ιωαννίδου, Ε., Παρασκευόπουλος, Σ., Τζιώνας, Π.
Περίληψη | PDF (478.8Kb) | 1107 ανακτήσεις

Αξιολόγηση της συμβολής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Χατζηπλής, Π.
Περίληψη | PDF (368.2Kb) | 1950 ανακτήσεις

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία της χημείας στο γυμνάσιο: Μια μελέτη περίπτωσης
Πιερρή, Ε., Παναγιωτακόπουλος, Χ.
Περίληψη | PDF (431.2Kb) | 1518 ανακτήσεις

Αξιολόγηση των θεμάτων του μαθήματος "Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον" στις πανελλαδικές εξετάσεις 2003-2004
Κανίδης, Ε., Ραχωβίτσας, Η.
Περίληψη | PDF (449Kb) | 1465 ανακτήσεις

Αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας (Ν.Τ.) στη διδασκαλία των μαθηματικών (Η περίπτωση της παραβολής)
Μητρογιαννοπούλου, Α.
Περίληψη | PDF (399.4Kb) | 1411 ανακτήσεις

Αξιοποίηση του λογισμικού προσομοίωσης Comnet III για τη διδασκαλία του μαθήματος Μετάδοσης δεδομένων και Δίκτυα υπολογιστών ΙΙ
Ευμοιρίδης, Κ., Βαμβακά, Ε., Αλεξάνδρου, Σ., Βραδέλης, Σ.
Περίληψη | PDF (414.1Kb) | 1463 ανακτήσεις

Αξιοποίηση των εργαλειών επικοινωνίας από τα παιδιά με σωματικές αναπηρίες
Πέτρου, Α.Α., Δημητρακοπούλου, Α.
Περίληψη | PDF (457.4Kb) | 2189 ανακτήσεις

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδασκαλία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
Κοκκίνου, Ε., Ρήγα, Ε., Τρίγκα, Μ.
Περίληψη | PDF (307.8Kb) | 1134 ανακτήσεις

Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε εργασίες περιβαλλοντικής φύσης, σε συνδυασμό με το μοντέλο ανάπτυξης πολλαπλών ευφυΐων του Gardner: «Μια επίσκεψη στους βιοτόπους της πατρίδας μας. Μελέτη περίπτωσης: Ο νομός Δράμας»
Ιωάννου, Σ., Λουκέρης, Δ., Μπαμπαρούτσης, Χ.
Περίληψη | PDF (303.1Kb) | 1054 ανακτήσεις

Απόπειρες για την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην Π.Ε.: Επιμορφωτικές δράσεις στα νησιά των Κυκλάδων
Τσαλικίδου, Μ., Σπανός, Π.
Περίληψη | PDF (265.3Kb) | 1585 ανακτήσεις

Β’ γυμνασίου-Διαδασκαλία στην τριγωνομετρία: ορισμοί τριγωνομετρικών αριθμών και η μεταβολή τους, όταν μεταβάλλεται η γωνία
Λαμπρινίδης, Κ.
Περίληψη | PDF (467.9Kb) | 1747 ανακτήσεις

Γεωλογία-Γεωγραφία γυμνασίου: Ένα διαδικτυακό και διαθεματικό λογισμικό δραστηριοτήτων
Κωτσάνης, Γ., Καραστάθης, Β., Δαπόντες, Ν., Καλογερόπουλος, Ν., Τσοβόλας, Σ., Οικονόμου, Β., Τάταρης, Γ.
Περίληψη | PDF (581.8Kb) | 2117 ανακτήσεις

Γλωσσική διδασκαλία και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας: Η αφήγηση σε γλωσσικά και πολυτροπικά κείμενα
Νέζη, Μ., Σεφερλή, Ν.
Περίληψη | PDF (320.6Kb) | 4782 ανακτήσεις

Γνωρίζω την Ελλάδα μέσα από εκπαιδευτικές εφαρμογές
Τσέπας, Σ.Ι., Λανόπουλος, Θ., Γρίβας, Κ.Γ.
Περίληψη | PDF (670.2Kb) | 1297 ανακτήσεις

Διαδικτυακά “Φτερουγίσματα” στο σχολείο της γνώσης και δεξιότητας
Ευσταθίου, Α.
Περίληψη | PDF (218.1Kb) | 1596 ανακτήσεις

Διαδικτυακές συνεργασίες-Etwinning και ευρωπαϊκοί διαγωνισμοί-EUN
Πεππές, Α., Λούβρης, Α.
Περίληψη | PDF (365.1Kb) | 670 ανακτήσεις

Διαδικτυακή κοινότητα μάθησης και αυτο-επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής
Παπαδάκης, Σ., Αθανασόπουλος, Δ., Χριστακούδης, Χ.
Περίληψη | PDF (397.9Kb) | 1139 ανακτήσεις

Διαθεματική προσέγγιση της ψηφιακής αναδημιουργίας κατασκευών με παράδειγμα το κάστρο της Σίφνου
Παπάζογλου, Α., Μακρυγιάννης, Π., Εξαρχάκος, Γ.
Περίληψη | PDF (311.9Kb) | 1771 ανακτήσεις

Διαθεματική προσέγγιση των μέσων μεταφοράς μέσω υπερμεσικού λογισμικού για μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου
Παπαδοπούλου, Β., Σιγάλα, Μ., Πολίτης, Π.
Περίληψη | PDF (404.5Kb) | 2516 ανακτήσεις

Διδακτική αξιοποίηση της προσομοίωσης της λειτουργίας της τετράχρονης μηχανής εσωτερικής καύσης με το MicroworldsPro
Χαζάπης, Ν., Αλιμήσης, Δ.
Περίληψη | PDF (484.1Kb) | 1232 ανακτήσεις

Διδακτική προσέγγιση στη διδασκαλία της αρχαίας ιστορίας με τη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών
Μανιώτης, Π., Αντωνίου, Β., Βρόντος, Π., Ξέστερνου, Μ., Καζάζης, Ν., Παπαδημητρίου, Λ., Καραβίας, Ν., Παπαδημητρίου, Λ., Καραβίας, Ν., Δουληγέρης, Χ.
Περίληψη | PDF (596.3Kb) | 1609 ανακτήσεις

Διδακτική προσέγγιση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στις φυσικές επιστήμες «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου»
Γεωργιάδου, Π.
Περίληψη | PDF (256.5Kb) | 820 ανακτήσεις

Διδακτική προσέγγιση του εμβαδού του ορθογωνίου και του τετραγώνου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη συμβολή των Τ.Π.Ε.
Φερεντίνος, Σ., Σαμπάνη, Σ., Καλλιγάς, Χ., Μαρκάκης, Ν.
Περίληψη | PDF (401.2Kb) | 1617 ανακτήσεις

Διδακτική προσέγγιση του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών για την Α' λυκείου με τη χρήση Η/Υ. Η ναυμαχία στους Αιγούς Ποταμούς.
Σαββαΐδης, Ι.
Περίληψη | PDF (283.9Kb) | 3034 ανακτήσεις

Διδάσκοντας θέατρο και γαλλική γλώσσα με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών
Καραμανώλη-Κελίδου, Κ.
Περίληψη | PDF (307.1Kb) | 1697 ανακτήσεις

Διδάσκοντας την ανθρωπογεωγραφία της πόλης με χρήση προγραμμάτων στη γλώσσα Qbasic
Ρέντζος, Ι.
Περίληψη | PDF (469.7Kb) | 743 ανακτήσεις

Δικτυακοί τόποι εκπαιδευτικών στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Επισκόπηση δικτυακών τόπων φιλολόγων
Γιακουμάτου, Τ.
Περίληψη | PDF (465.4Kb) | 972 ανακτήσεις

Εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Τα χαρακτηριστικά και οι απόψεις των επιμορφωτών του νομού Κυκλάδων
Τζιμόπουλος, Ν., Καραλής, Θ.
Περίληψη | PDF (367.7Kb) | 1497 ανακτήσεις

Εκπαίδευση για κατασκευή ιστοσελίδας νηπιαγωγείου
Ζαράνης, Ν.
Περίληψη | PDF (399.7Kb) | 1423 ανακτήσεις

Εκπαιδευτική δραστηριότητα για την ερμηνεία των γραφικών παραστάσεων σε μορφή διαδραστικών σελίδων με τη βοήθεια του Descartes
Καστανιώτης, Δ.
Περίληψη | PDF (385.8Kb) | 985 ανακτήσεις

Εκπαιδευτική δραστηριότητα με παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των πολυμεσικών εφαρμογών του λογισμικού Microworlds Pro για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο
Γιαννακοπούλου, Β.
Περίληψη | PDF (477Kb) | 1246 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικό λογισμικό γλωσσικής διδασκαλίας για την προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση
Ηλιάδου, Β., Ντίνας, Κ., Φαχαντίδης, Ν.
Περίληψη | PDF (488.4Kb) | 3434 ανακτήσεις

Εμπειρίες από της εφαρμογή της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Moodle
Μπουντούρης, Γ., Μαραγκός, Ν., Ιωσηφίδου, Μ., Τζιμόπουλος, Ν.
Περίληψη | PDF (346.6Kb) | 974 ανακτήσεις

Ένα πείραμα τύχης από τις πιθανότητες της Γ' λυκείου, με τη βοήθεια λογισμικού (Micro Worlds Pro-Logo)
Ζάφειρας, Π.
Περίληψη | PDF (363.4Kb) | 1444 ανακτήσεις

Ένας εκπαιδευτικός δικτυακός τόπος με μικροεφαρμογές Java για τη διδασκαλία της πληροφορικής
Παπαστεργίου, Μ., Μπέκας, Δ., Νάρη, Ε., Δίντσης, Θ., Ζαχαρακόπουλος, Χ., Αθανασίου, Γ., Καρακωνσταντής, Γ.
Περίληψη | PDF (544.5Kb) | 1598 ανακτήσεις

Εξ αποστάσεως σύγχρονη επιμόρφωση: Η περίπτωση της Ε-ομογένειας - Ο επιμορφωτής στη Λάρισα, οι επιμορφούμενοι στο Λονδίνο, το επιμορφωτικό υλικό στην Αμερική
Μάτος, Α.
Περίληψη | PDF (370.4Kb) | 869 ανακτήσεις

Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και διαδίκτυο: Η περίπτωση του προγράμματος Σωκράτης/Comenius 1 Being Young in Europe.
Καρτσωνάκης, Μ.
Περίληψη | PDF (309.9Kb) | 719 ανακτήσεις

Η LOGO ως εργαλείου για την κατανόηση της έννοιας του κύκλου
Καρατράντου, Α., Αλιμήσης, Δ.
Περίληψη | PDF (488.7Kb) | 1081 ανακτήσεις

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή υλικού για τους αμβλύωπες μαθητές
Οικονόμου, Ε., Κουρμπέτης, Β., Βουγιουκλίδης, Γ.
Περίληψη | PDF (402.8Kb) | 2418 ανακτήσεις

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην 2η Περιφέρεια Σ.Σ. Πειραιά: Ένα παράδειγμα εφαρμογής του επιμορφωτικού μοντέλου του αναστοχαστικού εκπαιδευτικού σε μια σχολική κοινότητα
Σαλτερής, Ν., Παπαϊωάννου, Ν., Χατζηδημήτρης, Η., Στάθης, Α.
Περίληψη | PDF (278.8Kb) | 1186 ανακτήσεις

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της σχολικής μονάδας γυμνάσιο Σικίνου με λυκειακές τάξεις
Σουφλέρη, Β., Στασινάκης, Π., Κελεκίδης, Κ., Κουκάρας, Κ., Αλιγιζάκη, Κ.
Περίληψη | PDF (295.1Kb) | 871 ανακτήσεις

Η βασισμένη στον Η/Υ δημιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους
Βαρδάκα, Μ., Βαρδάκας, Ε., Αλιμήσης, Δ.
Περίληψη | PDF (389.1Kb) | 1589 ανακτήσεις

Η γλώσσα προγραμματισμού Java στην ΤΕΕ: Μια πρόταση για το πρόγραμμα σπουδών
Βραχνός, Ε.
Περίληψη | PDF (416.4Kb) | 1003 ανακτήσεις

Η διαθεματική προσέγγιση της έννοιας της κλίμακας με το λογισμικό «Κλιμακούπολη» - Μαθηματικές δραστηριότητες με το Sketchpad
Λυκοσκούφη, Ε.
Περίληψη | PDF (367.8Kb) | 1795 ανακτήσεις

Η διάθλαση του φωτός: Ένα παράδειγμα εκπαιδευτικού λογισμικού κατασκευασμένο με απλά μέσα
Μπαζάνος, Π.
Περίληψη | PDF (292.9Kb) | 1175 ανακτήσεις

Η διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας μέσα από το διαδικτυακό περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης "Λογοτεχνία για το γυμνάσιο"
Ερωτοκρίτου, Α.
Περίληψη | PDF (410.5Kb) | 2992 ανακτήσεις

Η διδασκαλία των αλγοριθμικών δομών στα πλαίσια του μαθήματος «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον»
Ξυνόγαλος, Σ.
Περίληψη | PDF (517.6Kb) | 899 ανακτήσεις

Η διδασκαλία των συναρτήσεων με βάση το μοντέλο Van Hiele και τη βοήθεια υπολογιστή
Ζαράνης, Ν.
Περίληψη | PDF (490.7Kb) | 1025 ανακτήσεις

Η διείσδυση του ‘Άγχους για τους υπολογιστές’ στους δασκάλους. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Χίου.
Ρες, Γ.
Περίληψη | PDF (348.4Kb) | 1226 ανακτήσεις

Η δυναμική των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία. Μια πρόταση αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών στον προγραμματισμό των πινάκων
Μαραγκός, Κ., Γρηγοριάδου, Μ.
Περίληψη | PDF (327.3Kb) | 950 ανακτήσεις

Η ελληνική έκδοση του AGENTSHEETS ως περιβάλλον διδασκαλίας προγραμματισμού μέσα από διαθεματικά παραδείγματα
Ioannidou, Α., Σπυρόπουλος, Χ., Κατελής, Β.
Περίληψη | PDF (318.7Kb) | 1007 ανακτήσεις

Η ενσωμάτωση ανοικτού κώδικα διαδικτυακού λογισμικού στη διδασκαλία της πληροφορικής
Τασιόπουλος, Γ., Κανελάτος, Π.
Περίληψη | PDF (443Kb) | 1127 ανακτήσεις

Η επίδραση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στις στάσεις μαθητών Ε' και ΣΤ' τάξης προς το περιβάλλον
Τσιατσιάνας, Χ., Καρασαββίδης, Η., Χρυσοστόμου, Χ.
Περίληψη | PDF (392.3Kb) | 1799 ανακτήσεις

Η επιλογή της κατάλληλης εισαγωγικής γλώσσας προγραμματισμού για αρχάριους
Εφόπουλος, Β., Δαγδιλέλης, Β., Ευαγγελίδης, Γ.
Περίληψη | PDF (384.1Kb) | 1191 ανακτήσεις

Η καθυστερημένη και λανθασμένη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί
Σωτηρακόπουλος, Γ., Ευαγγέλου, Φ.
Περίληψη | PDF (251.2Kb) | 1017 ανακτήσεις

Η κιβωτός του Νώε. Μια διαθεματική πρόταση για το μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη χρήση πολυμέσων
Κομνηνού, Ι., Φρέντζου, Μ.
Περίληψη | PDF (371.4Kb) | 1070 ανακτήσεις

Η νεράιδα και τα τρία μικρά ζωάκια (Ένα μακιγιαρισμένο παραμύθι)
Ζιώτη, Γ., Πάντου, Α., Ζάφειρας, Π.
Περίληψη | PDF (263.1Kb) | 905 ανακτήσεις

Η πρώτη μου βόλτα στο δάσος (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά)
Παπαλουκά, Κ., Τσαγκουρνού, Ε., Ζάφειρας, Π.
Περίληψη | PDF (287.7Kb) | 2097 ανακτήσεις

Η χρήση ηλεκτρονικών πλατφόρμων ανοικτού κώδικα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Κοντονή, Δ.Ν., Μισετζής, Ι.Κ.
Περίληψη | PDF (455.7Kb) | 1462 ανακτήσεις

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της λογοτεχνίας: Η παραγωγή εκπαιδευτικού εικαστικού-μουσικού CD-ROM για το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, «Η σονάτα του σεληνόφωτος»
Αγραφιώτου-Ζαχοπούλου, Π.
Περίληψη | PDF (311Kb) | 2298 ανακτήσεις

Η χρήση των ΤΠΕ στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα της Ιρλανδίας
Μαυραντζάς, Ν.
Περίληψη | PDF (518.8Kb) | 857 ανακτήσεις

Θρησκευτικά και πληροφορική, συμπεράσματα και αξιολόγηση ενός εναλλακτικού τρόπου διδασκαλίας
Παυλίδης, Σ., Πέρδος, Α., Μανιτσάρης, Σ.
Περίληψη | PDF (545Kb) | 1833 ανακτήσεις

Ιστορίες για το e
Κοταρίνου, Π., Αγγελικόπουλος, Π.
Περίληψη | PDF (419.5Kb) | 2620 ανακτήσεις

Ιστοσελίδες δημοτικών σχολείων του εξωτερικού
Κούρτης, Π.
Περίληψη | PDF (320.1Kb) | 1052 ανακτήσεις

Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις του μαθήματος της Ιστορίας: Ανάπτυξη διερευνητικού εκπαιδευτικού λογισμικού
Κομματάς, Ν., Μιχοπούλου, Γ., Φορτούνη, Τ.
Περίληψη | PDF (304.2Kb) | 8 ανακτήσεις

Καταλυτικός μετατροπέας αυτοκινήτων-multimedia παρουσίαση της λειτουργίας του
Αντωνελάκης, Ι., Κώστας, Ε., Λάϊος, Ι.
Περίληψη | PDF (307.4Kb) | 1003 ανακτήσεις

Κατανόηση φυσικών φαινομένων με ανακαλυπτική μάθηση με τη χρήση μικροκόσμου
Κασόλα, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιντέλας, Π.
Περίληψη | PDF (429.2Kb) | 1369 ανακτήσεις

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.). Τηλεματική δικτύωση και προγράμματα πληροφορικής
Κανελλόπουλος, Δ.
Περίληψη | PDF (292.1Kb) | 1135 ανακτήσεις

Κέντρο Μαθηματικών & Τεχνολογίας Νομού Αιτωλοακαρνανίας (ΚΕΜΑΤ): Σχεδίαση και χρήση 4 τύπων φύλλων πραγματοποίησης δραστηριοτήτων με τη βοήθεια των ΤΠΕ
Κορδάκη, Μ., Καλογεράς, Δ.
Περίληψη | PDF (491.6Kb) | 1281 ανακτήσεις

Κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών σε υπολογιστικό περιβάλλον μέσα από τη χρήση δραστηριοτήτων: Η περίπτωση εμβαδού παραλληλογράμμου
Κασιμάτη, Κ., Ιωάννου, Σ.
Περίληψη | PDF (404.9Kb) | 1411 ανακτήσεις

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή στο νηπιαγωγείο
Βασιλείου, Ε., Μικρόπουλος, Τ.Α.
Περίληψη | PDF (421.3Kb) | 1589 ανακτήσεις

Μελέτη δημιουργίας στασίμων κυμάτων και ανακλάσεων σε γραμμή μεταφοράς, με χρήση του διαδικτύου
Αλεξάνδρου, Σ., Ευμοιρίδης, Κ., Βαμβακά, Ε.
Περίληψη | PDF (397.2Kb) | 872 ανακτήσεις

Μελέτη και σχεδίαση μονοφασικού ηλεκτρικού πίνακα οικίας
Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου, _.
Περίληψη | PDF (293.5Kb) | 3716 ανακτήσεις

Μελέτη περίπτωσης αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη διδασκαλία του μαθήματος της Κυκλοφοριακής Αγωγής
Σιμόπουλος, Θ., Γκουντέλιας, Τ.
Περίληψη | PDF (256.8Kb) | 1354 ανακτήσεις

Μελέτη του αντίκτυπου της χρήσης του περιβάλλοντος δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης κώδικα Dynalab στη μαθησιακή διαδικασία του προγραμματισμού των Η/Υ μέσω της ποιοτικής αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μαθητών
Κουτσάκας, Φ., Roberts, R.
Περίληψη | PDF (613.3Kb) | 716 ανακτήσεις

Μελέτη του μαγνητικού πεδίου σωληνοειδούς - «Ελατηρίου κυματισμού (SLINKY)» με το Vernier-LabPro. Το νέο σύστημα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης στα χέρια των Κυκλάδων
Ρούμελης, Ν.
Περίληψη | PDF (480.5Kb) | 874 ανακτήσεις

Μετατροπή ενός αλγορίθμου με εντολές άλματος σε δομημένο αλγόριθμο: Μια διδακτική προσέγγιση
Βραχνός, Ε.
Περίληψη | PDF (420.1Kb) | 1370 ανακτήσεις

Μια απόπειρα αξιοποίησης των υπολογιστών στο μάθημα της Ιστορίας
Μαυραντωνάκη, Α.Ι.
Περίληψη | PDF (341.2Kb) | 1323 ανακτήσεις

Μια διδακτική πρόταση για την επαναληπτική δομή: «Μαύρο κουτί» + Microworlds Pro
Παπανικολάου, Κ.A., Γόγουλου, Α., Γόγουλου, Α., Γρηγοριάδου, Μ.
Περίληψη | PDF (601.8Kb) | 1285 ανακτήσεις

Μια ερευνητική προσέγγιση της στάσης μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης για τη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων με χρήση ΤΠΕ
Φούντα, Α., Κολοκοτρώνης, Δ.
Περίληψη | PDF (333.8Kb) | 1214 ανακτήσεις

Μια πρόταση για την εργαστηριακή υποστήριξη της διδασκαλίας της θερμικής ακτινοβολίας με συνδυασμένη χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε.
Λεύκος, Ι., Ψύλλος, Δ., Χατζηκρανιώτης, Ε., Παπαδόπουλος, Α.
Περίληψη | PDF (415.6Kb) | 1940 ανακτήσεις

Μια πρόταση διαθεματικής διδασκαλίας βιολογίας, ανάπτυξης εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον και μαθηματικών με τη χρήση των Τ.Π.Ε.
Βακερλής, Γ., Δουκάκης, Σ., Γιαννοπούλου, Π.
Περίληψη | PDF (353.9Kb) | 1608 ανακτήσεις

Νατουραλισμός και ελληνική ηθογραφία: Σενάριο διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης με τη χρήση μικροκόσμου
Καζάζης, Ν.
Περίληψη | PDF (551.6Kb) | 6 ανακτήσεις

Νέα Τεχνολογία-Νέα Επικοινωνία-Νέα Κοινωνία. Με αφορμή ένα καλοφτιαγμένο διαφημιστικό σποτάκι της Telecom Italia
Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου, _.
Περίληψη | PDF (371.2Kb) | 980 ανακτήσεις

Νευτωνικά παιχνίδια: Ο μικρόκοσμος της δυναμοχελώνας (dynaturtle)
Δαπόντες, Ν., Δημητρακοπούλου, Α.
Περίληψη | PDF (431.5Kb) | 717 ανακτήσεις

Ο δικτυακός τόπος της σχολικής μονάδας γυμνάσιο Σικίνου με λυκειακές τάξεις
Αλεξόπουλος, Α., Στασινάκης, Π., Καρπουχτσής, Ι.
Περίληψη | PDF (292.4Kb) | 731 ανακτήσεις

Ο ρόλος των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ειδική αγωγή και η χρήση τους ως μέσο βελτίωσης στον αυτισμό
Ρισβάς, Θ.
Περίληψη | PDF (289.8Kb) | 3050 ανακτήσεις

Οι αναπαραστάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τη χρήση τους
Καρατζά, Μ., Πιερράκου, Χ., Τζικόπουλος, Α., Αποστολάκης, Ι.
Περίληψη | PDF (457.7Kb) | 1586 ανακτήσεις

Οι απόψεις των νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο
Ζαράνης, Ν., Οικονομίδης, Β.
Περίληψη | PDF (291.1Kb) | 3072 ανακτήσεις

Οι ΤΠΕ στη σχολική εκπαίδευση: Το βίντεο ως τελικό προϊόν προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Δυνατότητες αξιοποίησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Βασάλα, Π., Ηλιάδης, Α., Γεωργαντή, Α.
Περίληψη | PDF (341.2Kb) | 1693 ανακτήσεις

Οι ψυχικοί και σωματικοί κίνδυνοι για την υγεία του χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή
Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρή, Ε.
Περίληψη | PDF (336.1Kb) | 1790 ανακτήσεις

Παιδί και υγεία: Κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από τη μη ορθή χρήση των Η/Υ στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον
Κακλαμάνης, Θ.
Περίληψη | PDF (342.1Kb) | 1486 ανακτήσεις

Παραδοσιακά μουσικά όργανα από όλο το κόσμο. Ένα μουσικό ταξίδι στις 5 ηπείρους με μερικά κλικ. Διαθεματική προσέγγιση με τη χρήση Η/Υ
Ανδρεάκου, Κ.
Περίληψη | PDF (316.7Kb) | 6132 ανακτήσεις

Περιβάλλον διαχείρισης ιστοσελίδων μαθημάτων με χρήση αρθρωμάτων εφαρμογών στη σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τζιγκουνάκης, Ι.
Περίληψη | PDF (443.2Kb) | 687 ανακτήσεις

Περιβάλλον διαχείρισης μαθημάτων ανοιχτού κώδικα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Ευαγγελίδης, Γ.
Περίληψη | PDF (368.7Kb) | 1059 ανακτήσεις

Ποιες δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των ΤΠΕ χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για την εκπόνηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Καργιωτάκη, Ε., Χατζηπαντελή, Χ.
Περίληψη | PDF (327.9Kb) | 658 ανακτήσεις

Πολυμεσική εφαρμογή για την παρουσίαση των ατομικών τροχιακών
Κορακάκης, Γ., Παυλάτου, Ε., Παλυβός, Ι., Σπυρέλλης, Ν.
Περίληψη | PDF (485.8Kb) | 1771 ανακτήσεις

Πολυμεσική εφαρμογή κινούμενων σχεδίων για την εξοικείωση των μαθητών του δημοτικού με τις φυσικές επιστήμες
Δαλακώστα, Κ., Παπαρρηγοπούλου-Καμαριωτάκη, Μ., Σπυρέλλης, Ν., Παλυβός, Ι.
Περίληψη | PDF (369.6Kb) | 992 ανακτήσεις

Πρόγραμμα eLearning-Συνεργασίες των σχολείων στην Ευρώπη-Πρόγραμμα eTwinning
Κεραμιδά, Κ., Ψιλλέλης, Δ.
Περίληψη | PDF (369.5Kb) | 707 ανακτήσεις

Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας
Βασίλογλου, Α.
Περίληψη | PDF (266.8Kb) | 998 ανακτήσεις

Πρόγραμμα τεχνομάθειας IV-Δημιουργία ευρυζωνικού δικτύου μέσω ασύρματης ζεύξης και διασύνδεση του κτιρίου του σχολείου με το κτίριο των εργαστηρίων: Μια ευκαιρία για μάθηση μέσα από τη συμμετοχή σε ένα έργο
Νιάρρου, Β., Σαριδάκη, Α., Κυριάκος, Δ.
Περίληψη | PDF (333.2Kb) | 1075 ανακτήσεις

Προσανατολισμοί προς μια νέα διδακτική προσέγγιση των κλασματικών μονάδων στο δημοτικό, με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
Σαμπάνη, Σ., Φερεντίνος, Σ., Καλλιγάς, Χ., Μαρκάκης, Ν.
Περίληψη | PDF (406.6Kb) | 1492 ανακτήσεις

Προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες στο σχολικό εργαστήριο
Φύτρος, Κ.
Περίληψη | PDF (836.8Kb) | 1230 ανακτήσεις

Προτάσεις για την αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας και την αξιολόγηση του μαθητή μέσω των Τ.Π.Ε.
Καραγιάννης, Σ.
Περίληψη | PDF (326.9Kb) | 921 ανακτήσεις

Πρόταση αναλυτικού προγράμματος σπουδών για μαθήματα ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Οικονόμου, Β., Μανωλοπούλου, Μ., Μαρούκα, Ε., Τζαφέρου, Π., Κωτσάνης, Γ.
Περίληψη | PDF (471.3Kb) | 2138 ανακτήσεις

Πρόταση διδασκαλίας των δομών επανάληψης για το μάθημα ανάπτυξης εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον στο εργαστήριο
Τσιωτάκης, Π., Δουκάκης, Σ.
Περίληψη | PDF (437.2Kb) | 1420 ανακτήσεις

Πως να διδάσκω καλύτερα το Internet
Βαρζακάκος, Π.
Περίληψη | PDF (447.3Kb) | 1127 ανακτήσεις

Πως οι ΤΠΕ στήριξαν ένα πρόγραμμα σύμπραξης σχολείων στα πλαίσια της ολυμπιακής παιδείας
Δράκου, Ε.
Περίληψη | PDF (455.5Kb) | 1026 ανακτήσεις

Σκέψεις για ενεργητική συμμετοχή σε μια σχολική γιορτή-σύνδεση με το μάθημα των πολυμέσων
Γιατράκος, Ι., Ζαχαριάδου, Δ., Σκούπρας, Χ.
Περίληψη | PDF (370Kb) | 1375 ανακτήσεις

Συγκριτική μελέτη μαθησιακών αποτελεσμάτων με τη χρήση ή χωρίς τη χρήση Η/Υ/ για τη διδασκαλία κλασμάτων
Μεταφετζής, Γ., Κoρκοβέλου, Β.
Περίληψη | PDF (405.4Kb) | 1802 ανακτήσεις

Συγκριτική πειραματική μελέτη στάσης μαθητών έναντι της διδασκαλίας μαθήματος ιστορίας με ή χωρίς εκπαιδευτικό λογισμικό
Ματούλας, Γ.
Περίληψη | PDF (359.4Kb) | 789 ανακτήσεις

Σύγχρονες τάσεις διδασκαλίας των μαθηματικών με χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και του διαδικτύου
Κεραμιδά, Κ.
Περίληψη | PDF (332.6Kb) | 1069 ανακτήσεις

Σύγχρονες τάσεις της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για την ειδική αγωγή-Η συμβολή των Νέων Τεχνολογιών
Κατσανδρή, Α.
Περίληψη | PDF (314Kb) | 3987 ανακτήσεις

Συνδυάζοντας εικονικά περιβάλλοντα μάθησης και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους: Δυναμικά εκπαιδευτικά εργαλεία για μαθητές δημοτικού
Κομματάς, Ν., Μιχοπούλου, Γ., Φορτούνη, Τ.
Περίληψη | PDF (335.3Kb) | 1104 ανακτήσεις

Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα στη φυσική Β' λυκείου-πραγματικό και εικονικό εργαστήριο και ερωτήσεις αξιολόγησης στη θεωρία
Ανδρεάδης-Παπαδημητρίου, Α., Μαυράκης, Δ., Δοδοντσής, Μ.
Περίληψη | PDF (440.6Kb) | 1499 ανακτήσεις

Σχεδιάζοντας Webquest σενάρια μαθημάτων με βάση πολλαπλές πηγές πληροφορίας για τη δομή, λειτουργία, αναβάθμιση υπολογιστή
Παπανικολάου, Κ.A., Γρηγοριάδου, Μ.
Περίληψη | PDF (362Kb) | 1431 ανακτήσεις

Σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από εκπαιδευτικούς: συνεργατική προσέγγιση σε σύγχρονα και ασύγχρονα περιβάλλοντα συνεργασίας υποστηριζόμενα από υπολογιστή
Βογιατζάκη, Ε., Χριστακούδης, Χ., Μαργαρίτης, Μ.
Περίληψη | PDF (468.8Kb) | 1147 ανακτήσεις

Σχεδίαση μαθηματικών και τεχνολογίας νομού Αιτωλοακαρνανίας (ΚΕΜΑΤ): Σχεδίαση μαθησιακού υλικού με χρήση των ΤΠΕ
Κορδάκη, Μ., Καλογεράς, Δ.
Περίληψη | PDF (442.6Kb) | 1058 ανακτήσεις

Σχεδίαση, επέκταση και βελτίωση εκπαιδευτικού λογισμικού: Η περίπτωση του λογισμικού δικτύων
Λούβρης, Α., Νιάρρου, Β.
Περίληψη | PDF (304.3Kb) | 1034 ανακτήσεις

Σχεδιασμός ιστοτόπου-αρχές σχεδιασμού ιστοτόπου σχολικής μονάδας
Σταμάτη, Ι.
Περίληψη | PDF (310.1Kb) | 958 ανακτήσεις

Σχεδιασμός-Καταγραφή εμπειριών και συμπερασμάτων κατά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση σε εικονικές τάξεις
Γάκης, Π., Καλλές, Δ., Μάτος, Α., Χατζηλάκος, Θ.
Περίληψη | PDF (289.2Kb) | 835 ανακτήσεις

Σχολική βιβλιοθήκη: «Όταν οι Νέες Τεχνολογίες συναντούν το παραμύθι………»
Ψυχογυιοπούλου, Π., Νικητάκη, Ε.
Περίληψη | PDF (340.4Kb) | 4714 ανακτήσεις

Σχολική βιβλιοθήκη: Γνωριμία με την ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη
Ψυχογυιοπούλου, Π., Σόλαρης, Ι.
Περίληψη | PDF (341.4Kb) | 2218 ανακτήσεις

Το διαδίκτυο και η χρήση του από εκπαιδευτικούς της Α' Βάθμιας εκπαίδευσης
Μυλωνά, Ι.
Περίληψη | PDF (321.2Kb) | 1208 ανακτήσεις

Το έργο “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση” : Μια αποτίμηση της υλοποίησής του στο νομό Ιωαννίνων
Παπανικολάου, Γ., Τζιμογιάννης, Α.
Περίληψη | PDF (387.3Kb) | 1085 ανακτήσεις

Το πυθαγόρειο θεώρημα και το εμβαδό κυκλικού δίσκου μέσα από μια σειρά Java-Applets
Φουναριωτάκης, Α.
Περίληψη | PDF (642.7Kb) | 1205 ανακτήσεις

Το ρομπότ και η χελώνα
Τσοβόλας, Σ., Αντωνίου, Α.
Περίληψη | PDF (590.2Kb) | 933 ανακτήσεις

Υλοποίηση Προτύπων Επικοινωνίας με τη Βιβλιοθήκη java.net στα πλαίσια του Μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών του κύκλου Πληροφορικής του ΤΕΕ
Βραχνός, Ε.
Περίληψη | PDF (400.6Kb) | 717 ανακτήσεις

Υπερμεσική και διαθεματική προσέγγιση της διατροφής στα πλαίσια του προγράμματος της αγωγής υγείας στο δημοτικό σχολείο
Θεοχάρη, Α., Αναγνώστου, Π., Λάσκαρη, Σ., Κλεφτάκη, Π., Πολίτης, Π.
Περίληψη | PDF (476.3Kb) | 2934 ανακτήσεις

Υπεύθυνη και ασφαλής χρήση του διαδικτύου: Μια διδακτική πρόταση
Κέκκερης, Γ., Δέλλας, Σ.
Περίληψη | PDF (435.9Kb) | 1089 ανακτήσεις

Υπολογισμός θερμικών απωλειών δωματίου 1ον με το Excel 2ον με το Thermocad (σε 2 διδακτικές ώρες)
Τσίλης, Β.
Περίληψη | PDF (590.6Kb) | 2067 ανακτήσεις

Υποστήριξη εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων με χρήση της πλατφόρμας ΕVE
Μπούρας, Χ., Τσιάτσος, Θ.
Περίληψη | PDF (437.2Kb) | 1051 ανακτήσεις

Χρήση ηλεκτρονικού παιχνιδιού στο μάθημα της ιστορίας
Παπαστάμος, Β., Σαμαράς, Κ., Φουρναράκης, Κ.
Περίληψη | PDF (461.8Kb) | 1693 ανακτήσεις

Χρήση του αισθητήρα μαγνητικού πεδίου του MultiLog-DbLab στη μελέτη του μαγνητικού πεδίου σωληνοειδών και πηνίων
Ρούμελης, Ν., Τρίμης, Α.
Περίληψη | PDF (402.2Kb) | 1019 ανακτήσεις

Χτίζοντας με φαντασία στην οθόνη του υπολογιστή: Μια διαθεματική διδακτική παρέμβαση με τη χρήση της Visual Basic
Γουρζιώτη, Π., Θεοδοσιάδου, Π., Κάσση, Σ., Μιχοπούλου, Γ., Μπέσης, Σ.
Περίληψη | PDF (344.2Kb) | 1298 ανακτήσεις

Ψάχνοντας πληροφορίες για τον Ερυθρό Σταυρό στο διαδίκτυο
Μαυραντωνάκη, Α.Ι.
Περίληψη | PDF (323.2Kb) | 944 ανακτήσεις

Ψηφιοποίηση μηχανικών αναλογιών που αντιπροσωπεύουν φυσικοχημικές έννοιες και φαινόμενα με χρήση των προγραμμάτων Flash και Dreamweaver
Γεωργιάδου, Α., Γράβος, Ν., Σπυρέλλης, Ν.
Περίληψη | PDF (341.1Kb) | 2056 ανακτήσεις


Εκπαιδευτικά Σενάρια

Παιδαγωγική Αξιοποίηση Logo-Like περιβάλλοντος και διαθεματική προσέγγιση στο μάθημα της πληροφορικής γυμνασίου
Γλέζου, Κ., Γρηγοριάδου, Μ., Παπανικολάου, Κ.
Περίληψη | PDF (471Kb) | 1456 ανακτήσεις

Παιδαγωγική Αξιοποιήση Logo-Like Περιβάλλοντος και διαθεματική προσέγγιση στο μάθημα της πληροφορικής γυμνασίου
Γλέζου, Κ., Γρηγοριάδου, Μ., Παπανικολάου, Κ.
Περίληψη | PDF (457Kb) | 1081 ανακτήσεις

Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

PASSWORD RESET

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ