ETPE

Αρχική Συνέδριο


Πρακτικά συνεδρίων


Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

3ο Συνέδριο ΕΤΠΕ

Στοιχεία συνεδρίου

Ρόδος, 01/09/2002 - 30/11/-0001

166 άρθρα


Εισηγήσεις

'Νέοι Τρόποι Έρευνας: Η Ανταπόκριση των Πανεπιστηµιακών''
Μυλωνά, Ι.
Περίληψη | PDF (265.1Kb) | 1710 ανακτήσεις

‘Life Buoy’: The Effects of Computer-Based Multimedia Software on the Receptive Lexical Knowledge of ESP Students
Kourtina, G.
Περίληψη | PDF (165Kb) | 617 ανακτήσεις

«Γλυπτά στην πόλη της Τρίπολης»: Η ∆ηµιουργία ενός CD σε Νυχτερινό Σχολείο
Σουβατζόγλου, Β.
Περίληψη | PDF (362.9Kb) | 668 ανακτήσεις

«Ήλιος- Ενέργεια- Περιβάλλον»: Εκπαιδευτικό Λογισµικό για Μαθητές ∆ηµοτικού Σχολείου
Ζυγούρη, Ε., Γκόλια, Π.
Περίληψη | PDF (288.2Kb) | 1001 ανακτήσεις

«Ό,τι αγαπώ»: Μια ∆ιαθεµατική ∆ιαπολιτισµική Εργασία µε Αξιοποίηση της Τεχνολογίας στο Νηπιαγωγείο
Καλκαντάρα, Κ., Βαβουράκη, Α.
Περίληψη | PDF (330.1Kb) | 1682 ανακτήσεις

«Σύρε τα Oυσιαστικά στη Σωστή Στήλη Aνάλογα µε το Γένος τους»: Mορφές Γραµµατισµού σε ένα Σύγχρονο Mαθησιακό Περιβάλλον
Καρκούλια, Α., Κονδύλη, Μ.
Περίληψη | PDF (370.2Kb) | 1043 ανακτήσεις

∆ιαδραστικές “Αφηγήσεις”: ∆υνατότητες και Εκπαιδευτικές Προεκτάσεις της Μοντελοποίησης Μη Γραµµικών ∆υναµικών Συστηµάτων στον Υπολογιστή
Κεκές, Ι.Ι., Μυλωνάκου-Κεκέ, Η.
Περίληψη | PDF (460.2Kb) | 1076 ανακτήσεις

∆ιαφήµιση και Περιβάλλον
Παπαδημητρίου, Ε.
Περίληψη | PDF (280Kb) | 911 ανακτήσεις

∆ιδακτική Αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου στο Μάθηµα της Ιστορίας
Γκίκα, Ε.
Περίληψη | PDF (412.2Kb) | 1430 ανακτήσεις

∆ιδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών από Μετάφραση µε τη Χρήση ∆ιαδικτύου: Σχέδιο Μαθήµατος για τους Όρνιθες του Αριστοφάνη
Ξέστερνου, Μ.
Περίληψη | PDF (329.2Kb) | 3938 ανακτήσεις

∆ιερεύνηση των Αναπαραστάσεων που Σχηµατίζουν Μαθητές/ριες Γυµνασίου σε Σχέση µε το ∆ιαδίκτυο και των Παραγόντων που Επιδρούν στη ∆ιαµόρφωσή τους
Παπαστεργίου, Μ., Σολομωνίδου, Χ.
Περίληψη | PDF (428.2Kb) | 736 ανακτήσεις

A Distance Computer Supported Collaborative Learning Approach for Repatriated Teachers
Dimitriadis, Y.A., Αndritsopoulou, S., Giakoumakis, Ε.
Περίληψη | PDF (111.6Kb) | 446 ανακτήσεις

AES-CS: Προσαρμοστικό Σύστημα Υπερμέσων με Βάση το Γνωστικό Στυλ του Εκπαιδευόμενου
Τριανταφύλλου, Ε., Δημητριάδης, Σ., Πομπόρτσης, Α.
Περίληψη | PDF (428.3Kb) | 1128 ανακτήσεις

An Evaluation of the Impact of ICT in Teaching and Learning in two Primary Schools
Zakopoulos, V.
Περίληψη | PDF (107.8Kb) | 524 ανακτήσεις

Assessing Supervised Machine Learning Techniques for Predicting Student Learning Preferences
Kotsiantis, S.B., Zaharakis, I.D., Pintelas, P.E.
Περίληψη | PDF (158.5Kb) | 429 ανακτήσεις

Community, Content and Collaboration Management Systems in Education: A New Chance for Socio-constructivist Scenarios?
Schneider, D., Synteta, P., Frιtι, C.
Περίληψη | PDF (79.4Kb) | 525 ανακτήσεις

Component Based Systems out of “Virtual” and “Real” Bricks
Drossos, N., Koutlis, M.
Περίληψη | PDF (123.5Kb) | 536 ανακτήσεις

Computers in the Classroom - A Disappearing Phenomenon?
Hoppe, H.U.
Περίληψη | PDF (342Kb) | 504 ανακτήσεις

Designing and Supporting Collaborative Modelling Activities in the Classroom
Hoppe, H.U., Pinkwart, N., Lingnau, Α., Hofmann, D., Kuhn, M.
Περίληψη | PDF (307.3Kb) | 474 ανακτήσεις

e-COSMOS: Ένα Σύστηµα Υποστήριξης της ∆ευτεροβάθµιας από Απόσταση Εκπαίδευσης
Δαμιανάκης, Α., Μαλάμος, Θ.
Περίληψη | PDF (412.3Kb) | 624 ανακτήσεις

Embedded Technologies in the Curriculum: A Framework and Some Examples in Science and Mathematics Education
Teodoro, V.D.
Περίληψη | PDF (555Kb) | 530 ανακτήσεις

Evaluation of a Teachers’ Training Web Site Based on Inspection and Log Analysis
Giouroglou, H., Εconomides, Α.A.
Περίληψη | PDF (66.4Kb) | 451 ανακτήσεις

Generating Communities of Practice for Educational Innovation: Experience from an Institutionally Distributed Integrated Authoring Community
Kynigos, C., Trouki, Ε., Yiannoutsou, N.
Περίληψη | PDF (87.8Kb) | 451 ανακτήσεις

H Aξιολόγηση µε Eιδικούς των ∆ιαδικτυακών Eκπαιδευτικών Περιβαλλόντων ως προς την Eυχρηστία (Usability) και την "Eυµάθεια" (Learnability) τους
Καρούλης, Α., Πολυξενίδου, Α., Πομπόρτσης, Α.
Περίληψη | PDF (396.5Kb) | 1096 ανακτήσεις

H Διδασκαλία του Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια (και Πρωτοβάθμια;) Εκπαίδευση: Ερωτήματα, Στοχεύσεις, Απολογισμός και Προοπτικές
Δαγδιλέλης, Β., Σατρατζέμη, Μ., Ευαγγελίδης, Γ.
Περίληψη | PDF (213.2Kb) | 572 ανακτήσεις

Helping Young Students Reach Valid Decisions Through Model Checking
Partsakoulakis, I., Vouros, G.
Περίληψη | PDF (322.2Kb) | 405 ανακτήσεις

Lab of Tomorrow Η Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με Τεχνολογίες Αιχμής
Σάββας, Σ., Σωτηρίου, Σ., Ορφανάκης, Μ., Ουζούνογλου, Ν., Μακρή, Ρ., Γαργαλάκος, Μ., Τσενές, Π., Baber, C., Fischer, H.E., Tiemann, R.
Περίληψη | PDF (442.3Kb) | 833 ανακτήσεις

Language Games, Digital Writing, Emerging Literacies: Enhancing Kids' Natural Gifts as Narrators and Notators
Αckermann, Ε.K.
Περίληψη | PDF (74Kb) | 469 ανακτήσεις

Learning Technologies and Status: The Case of Minority Languages in Europe
Εdwards, V.
Περίληψη | PDF (309Kb) | 452 ανακτήσεις

Lin2k: Ένα Εργαλείο Βελτιστοποίησης της Εξ Αποστάσεως Συνεργασίας μέσω του Διαδικτύου
Χατζηλεοντιάδου, Σ., Μπαλαφούτας, Γ.
Περίληψη | PDF (364.4Kb) | 688 ανακτήσεις

On Electronic Media Teaching Competence (EMTC)
Kron, F.W.
Περίληψη | PDF (56.3Kb) | 458 ανακτήσεις

OPTICON: Μια Πιλοτική Εφαρμογή Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων
Εμβαλωτής, Α., Τριάντης, Α.
Περίληψη | PDF (433.3Kb) | 1032 ανακτήσεις

Oι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα Ολιγοθέσια Σχολεία: Το Παράδειγμα του Διθέσιου Δημοτικού Σχολείου Δαματριάς
Παναγιώτης, Σ.I., Κόνσολας, Μ.Ν.
Περίληψη | PDF (268.6Kb) | 921 ανακτήσεις

Policies for Educational Innovation with New Technologies
Hoppe, H.U., Kynigos, C., Magli, R.
Περίληψη | PDF (89.3Kb) | 491 ανακτήσεις

School Laboratory Anticipating Future Needs of European Youth
Davarakis, C., Koutalieris, G.
Περίληψη | PDF (84.7Kb) | 505 ανακτήσεις

Seeding Cultural Change in the School System Through the Generation of Communities Engaged in Integrated Educational and Technological Innovation
Kynigos, C.
Περίληψη | PDF (30.9Kb) | 441 ανακτήσεις

Strategic Planning for Information and Communication Technologies in Education: The Case of the United Arab Emirates
Makrakis, V.
Περίληψη | PDF (171.4Kb) | 450 ανακτήσεις

Teaching Linear Functions in Junior High School with the use of Computers
Kyriazis, Α.S., Korres, K.E.
Περίληψη | PDF (271.3Kb) | 438 ανακτήσεις

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos
Skourtou, Ε., Kourtis-Kazoullis, V.
Περίληψη | PDF (314.7Kb) | 1214 ανακτήσεις

The Potential of ICT to Promote Academic Language Learning
Cummins, J.
Περίληψη | PDF (82.6Kb) | 482 ανακτήσεις

The Use of Technology in Education: Seeking for a Pedagogy
Papatheodorou, T.
Περίληψη | PDF (131.9Kb) | 506 ανακτήσεις

Tα Παιχνίδια στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και η Ένταξή τους στις Μαθηµατικές ∆ραστηριότητες
Σταυροπούλου, Κ., Φερεντίνος, Σ., Καλλιγάς, Χ.
Περίληψη | PDF (307Kb) | 1743 ανακτήσεις

Using Computer-Mediated-Communication to Explore Group Dynamics Online
Vlachopoulos, P., Ralph, S., Davis, M.
Περίληψη | PDF (63.1Kb) | 563 ανακτήσεις

Virtual Learning Environments
Dillenbourg, P., Schneider, D., Synteta, P.
Περίληψη | PDF (122.2Kb) | 521 ανακτήσεις

WebInspector: Προσαρτήσιμο, Πολυχρηστικό Σύστημα Παρακολούθησης Ενεργειών-Γεγονότων
Παλαιγεωργίου, Γ., Δεσποτάκης, Θ., Σιώζος, Π., Τσουκαλάς, Ι.
Περίληψη | PDF (454.4Kb) | 518 ανακτήσεις

Word Processing and English as a Foreign Language: Environmental Factors Affecting Revision Quality - A Qualitative Analysis
Kehagia, O.
Περίληψη | PDF (57.3Kb) | 535 ανακτήσεις

Αλληλεπιδραστικά Εικονικά Περιβάλλοντα στην Τεχνική Εκπαίδευση: Η Περίπτωση της Γαλακτοκοµικής Σχολής
Μικρόπουλος, Τ.Α., Παδιώτης, Μ.
Περίληψη | PDF (295.5Kb) | 742 ανακτήσεις

Αμφιλεγόμενα Xαρακτηριστικά των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης: Η Περίπτωση της Πληροφορικής
Δαγδιλέλης, Β.
Περίληψη | PDF (512Kb) | 671 ανακτήσεις

Αναγνωρισιµότητα Εικονιδίων στη ∆ιεπιφάνεια Εκπαιδευτικού Λογισµικού
Τσέλιος, Ν., Αβούρης, Ν.
Περίληψη | PDF (537.4Kb) | 590 ανακτήσεις

Ανάλυση των Α.Π. και των Βιβλίων Δασκάλου του Δημοτικού Σχολείου για Μεσοπαιδαγωγικές Αναφορές
Χρήστος, Δ., Κοντάκος, Α.
Περίληψη | PDF (274.3Kb) | 2117 ανακτήσεις

Αναπαραστάσεις Παιδιών 9-12 ετών για τις Τεχνολογίες της Καθημερινής Ζωής και η Θέση των ΤΠΕ στις Αναπαραστάσεις αυτές
Τασιός, Α., Σολομωνίδου, Χ.
Περίληψη | PDF (465.1Kb) | 989 ανακτήσεις

Ανάπτυξη Εικονικών Περιβαλλόντων με την Τεχνολογία QuickTime Virtual Reality
Μεσσήνης, Γ., Μικρόπουλος, Τ.Α.
Περίληψη | PDF (538.3Kb) | 1230 ανακτήσεις

Αντιλαµβανόµενο Γνωστικό Φορτίο από την Ενσωµάτωση της Τεχνολογίας στη Μαθησιακή ∆ιαδικασία: Εφαρµογή στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
Αγγελή, Χ., Βαλανίδης, Ν.
Περίληψη | PDF (438.3Kb) | 853 ανακτήσεις

Αντιλήψεις των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχετικά με την Οργάνωση και τη Λειτουργία της Μνήμης των Υπολογιστών
Γρηγοριάδου, Μ., Κανίδης, Ε.
Περίληψη | PDF (409.9Kb) | 634 ανακτήσεις

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού µε checklist: Εφαρµογές και Προβλήµατα
Μαρκάδας, Σ.
Περίληψη | PDF (407.3Kb) | 1417 ανακτήσεις

Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και τις Εφαρ
Τζιμόπουλος, Ν.
Περίληψη | PDF (313.3Kb) | 1116 ανακτήσεις

Αξιολόγηση της Χρήσης Εικονικού Περιβάλλοντος για Υποστήριξη της ∆ιδασκαλίας Χηµείας
Πατσαλού, Θ., Χαρίτος, Δ., Μαρτάκος, Δ.
Περίληψη | PDF (422.1Kb) | 723 ανακτήσεις

Αξιοποίηση των Λογιστικών Φύλλων για τη Δημιουργία ενός Γενικευμένου Μηχανισμού Αναπαράστασης Πληροφοριών στα Συστήματα Αρίθμησης
Σαριδάκη, Α.
Περίληψη | PDF (368.6Kb) | 1296 ανακτήσεις

Αρχές Σχεδίασης Υπερμεσικού Περιβάλλοντος για Ευέλικτη Μάθηση της Ιστορίας με Βάση Περιπτώσεις
Κάββουρα, Θ., Γρηγοριάδου, Μ., Τσαγκάνου, Γ.
Περίληψη | PDF (551.6Kb) | 626 ανακτήσεις

Αύξηση της Συνεργατικότητας στο Μάθηµα της Μουσικής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών
Νικολαΐδου, Γ.
Περίληψη | PDF (493.8Kb) | 972 ανακτήσεις

Αυτοσχεδιασμός : Μια Εναλλακτική και Αιρετική Προσέγγιση για την Πληροφορική στα Σχολεία
Μιχαηλίδης, Π.Γ.
Περίληψη | PDF (317.7Kb) | 622 ανακτήσεις

Αφιέρωµα στο Βίκτορα Ουγκό: Ο Άνθρωπος και το Έργο του µέσα από Εικόνες
Καραμανώλη-Κελίδου, Κ.
Περίληψη | PDF (754.4Kb) | 981 ανακτήσεις

Για μια Παιδαγωγική των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας
Κοντάκος, Α., Γκόβαρης, Χ., Χατζηγεωργίου, Γ., Κόνσολας, Μ.Ν.
Περίληψη | PDF (209Kb) | 918 ανακτήσεις

Διαθεματική – Ολική προσέγγιση στη Διδασκαλία και τη Μάθηση με τη Bοήθεια των Νέων Τεχνολογιών: Μια Kριτική Eκπαιδευτική Έρευνα Δράσης
Βιδάκη, Ε.
Περίληψη | PDF (415.1Kb) | 2193 ανακτήσεις

Διδακτική Παρέμβαση στο Μάθημα της Γεωγραφίας με τη Συνδρομή του Εκπαιδευτικού Λογισμικού "Γεωμορφές"
Μπέλλου, Ι., Σταυρίδου, Ε., Κατσίκης, Α.
Περίληψη | PDF (391.1Kb) | 1472 ανακτήσεις

Διδακτική Πληροφορικής, Προγράμματα Σπουδών και Διδακτικές Πρακτικές στο Ενιαίο Λύκειο
Τζιμογιάννης, Α.
Περίληψη | PDF (399.7Kb) | 1594 ανακτήσεις

Διδακτική της Πληροφορικής: Απο τις Εμπειρικές Έρευνες στη Συγκρότηση του Επιστημονικού Πεδίου
Κόμης, Β., Γρηγοριάδου, Μ., Τζιμογιάννης, Α., Κορδάκη, Μ., Πολίτης, Π.
Περίληψη | PDF (205.8Kb) | 670 ανακτήσεις

Δραστηριότητες Mάθησης μέσω Yπολογιστή
Καλαματιανού, Μ., Μούκα, Γ., Χατζηγιάννη, Μ.
Περίληψη | PDF (334.6Kb) | 2749 ανακτήσεις

Εικόνες του Ταξιδιού: Μια Γεύση από την Πράξη
Ράπτη, Α., Βιδάκη, Ε.
Περίληψη | PDF (764.7Kb) | 558 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικά Προγραµµατιστικά Περιβάλλοντα βασισµένα στους Εκδότες Σύνταξης: Ανάλυση Εργαλείων και Επισκόπηση Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης
Ξυνόγαλος, Σ., Σατρατζέμη, Μ.
Περίληψη | PDF (411.9Kb) | 610 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικές εφαρµογές εργαλείων τεχνολογίας φωνής στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας
Χαραλαμποπούλου, Φ., Σταϊνχάουερ, Γ., Μπακαμίδης, Σ., Καραγιάννης, Γ.
Περίληψη | PDF (387Kb) | 1190 ανακτήσεις

Εκπαιδευτική και Παιδαγωγική Προσέγγιση της Αλγοριθμικής και του Προγραμματισμού με τις ΤΠΕ και Λογισμικά
Κάππας, Κ., Μαζέρας, Α., Παπαλεωνίδα, Γ., Ζήβελδης, Α.
Περίληψη | PDF (504Kb) | 1472 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικό Λογισµικό για Παιδιά ∆ηµοτικού: Η ∆ιατροφή µας - Σύνθετες Λέξεις - Στοιχεία και Είδη Τριγώνου - Ποσοστό στα Εκατό.
Μαρκάδας, Σ.
Περίληψη | PDF (339.6Kb) | 3360 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικό Λογισµικό για τη ∆ιδασκαλία της «Ιστορίας της Εκπαίδευσης»
Γελαδάκη, Σ., Κυριακάκης, Μ., Λουλουδάκης, Κ., Παπαδημητρίου, Γ., Στεργενάκης, Μ.
Περίληψη | PDF (281.7Kb) | 1167 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικό Λογισµικό: Περιβάλλον - Άγρια Ζώα υπό Εξαφάνιση (µε το πρόγραµµα Microsoft Word, για την Αγγλική Γλώσσα στο ∆ηµοτικό Σχολείο)
Τελλίδου, Θ.
Περίληψη | PDF (354.6Kb) | 6555 ανακτήσεις

Ένα ∆ιαδικτυακό Εργαλείο για το Σχεδιασµό Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Γαβριλάκης, Κ.Ι., Σοφούλης, Κ.Μ.
Περίληψη | PDF (489.8Kb) | 603 ανακτήσεις

Ένα Διαδικτυακό Περιβάλλον Πολλαπλών Αναπαραστάσεων για τη Μάθηση Εννοιών που Αφορούν στα Αρχεία και στα Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης
Βενάκης, Π., Γιαννακόπουλος, Γ., Πυρλή, Μ., Κορδάκη, Μ.
Περίληψη | PDF (365.2Kb) | 793 ανακτήσεις

Ένα Περιβάλλον Πολλαπλών Αναπαραστάσεων για την Εισαγωγή των Μαθητών στην Εννοια του Αλγορίθμου και σε Βασικές Αλγοριθμικές Δομές
Τσώνης, Γ., Παλιανόπουλος, Γ., Κατής, Α., Κορδάκη, Μ.
Περίληψη | PDF (399.5Kb) | 946 ανακτήσεις

Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις σε Εισαγωγικά Μαθήματα Προγραμματισμού: Προτάσεις Διδασκαλίας
Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε.
Περίληψη | PDF (387.7Kb) | 906 ανακτήσεις

Επαναληπτικά Μαθήµατα στα Μαθηµατικά της Α' Γυµνασίου µε Χρήση Πολυµέσων
Σταμέλος, Γ.Ε.
Περίληψη | PDF (255.6Kb) | 953 ανακτήσεις

Επικοινωνιακές Aλληλεπιδράσεις Mαθητών που Συνεργάζονται από Απόσταση: Οι Περιπτώσεις της Γραπτής Ασύγχρονης και Προφορικής Συγχρονισµένης Επικοινωνίας
Παπαϊωάννου, Π.
Περίληψη | PDF (293.3Kb) | 674 ανακτήσεις

Επικρατούσες Τάσεις στο Σχεδιασµό και την Παρουσίαση των Εκπαιδευτικών Λογισµικών (από τα Έργα Ε22 - “Ναυσικά” και Ε24 - “Κίρκη” της Ενέργειας “Ο∆ΥΣΣΕΙΑ”)
Χαρχαρίδου, Α., Κομνηνού, Μ., Μαζιώτη, Θ., Ιωάννου, Σ.
Περίληψη | PDF (292.8Kb) | 529 ανακτήσεις

Επιμόρφωση Eκπαιδευτικών της Yποχρεωτικής Eκπαίδευσης στις ΤΠΕ: Ο Πίθος των Δαναΐδων. Σκέψεις για μια Διαφορετική προσέγγιση Βασισμένη στις “Πρακτικές Γνώσεις των Εκπαιδευτικών”
Μιτσούλλης, Χ., Πολάκης, Γ., Τζωρτζακάκης, Γ.
Περίληψη | PDF (368.4Kb) | 825 ανακτήσεις

Ερευνητικοί Άξονες και Μεθοδολογικά Ζητήματα Σχετικά με τη Συγκρότηση του Ερευνητικού Πεδίου της Διδακτικής της Πληροφορικής
Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (359.7Kb) | 957 ανακτήσεις

Ευχρηστία Εκπαιδευτικού Λογισµικού: Προβλήµατα και Προτάσεις
Τσέλιος, Ν., Κομνηνού, Μ., Αβούρης, Ν.
Περίληψη | PDF (414.6Kb) | 816 ανακτήσεις

Ζητήµατα Ηθικής και ∆εοντολογίας Σχετικά µε τη Χρήση της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση
Σαβρανίδης, Χ., Παλαιολόγου, Α., Μπαλτζής, Σ.Δ.
Περίληψη | PDF (441.1Kb) | 1321 ανακτήσεις

Η ∆ηµιουργία Εκπαιδευτικών Projects µε τη ∆ιδακτική και Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας
Βακαλούδη, Α.Δ.
Περίληψη | PDF (359.7Kb) | 1030 ανακτήσεις

Η ∆ιδασκαλία της Θερµικής Ισορροπίας µε τη Χρήση Εικονικού Εργαστηρίου
Αντωνιάδου, Π., Λεύκος, Ι., Χαζηκρανιώτης, Ε., Ψύλλος, Δ.
Περίληψη | PDF (491.2Kb) | 733 ανακτήσεις

Η ∆ιδασκαλία-Μάθηση του Μαθήµατος της Ιστορίας µε Λογισµικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης: ∆ιδακτικές και Γνωστικές Παράµετροι της ∆ιαδικασίας Οικειοποίησης του Χάρτη Εννοιών ως Γνωστικού Εργαλείου
Καρασαββίδης, Η.
Περίληψη | PDF (437.4Kb) | 871 ανακτήσεις

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ∆ιδακτική Πράξη
Τζάρτζας, Γ., Σβολόπουλος, Β., Βερέβη, Α., Πατούνα, Α., Θωμαδάκη, Ε.
Περίληψη | PDF (319.8Kb) | 934 ανακτήσεις

Η Eπιμόρφωση των Eκπαιδευτικών στις Tεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας - Συσχετισμοί και Αποκλίσεις, Προβλέψεις και Προβληματισμοί
Ντρενογιάννη, Ε.
Περίληψη | PDF (383.8Kb) | 669 ανακτήσεις

Η Αίσθηση της Παρουσίας σε Εκπαιδευτικά Εικονικά Περιβάλλοντα
Στρουμπούλης, Β., Μικρόπουλος, Τ.Α.
Περίληψη | PDF (487.9Kb) | 723 ανακτήσεις

Η ΑΛΙΚΗ στη Χώρα της Εκπαίδευσης: Τεχνολογική Ανάλυση και Εκπαιδευτική Αξιοποίηση της Μηχανής Παραγωγής Φυσικού λόγου A.L.I.C.E.
Βίγκλας, Λ., Σπυρόπουλος, Χ.
Περίληψη | PDF (299.3Kb) | 583 ανακτήσεις

Η Δευτερογενής Ανάπτυξη Λογισμικού ως Μέθοδος Αναστοχασμού στην Κατάρτιση Επιμορφωτών
Κυνηγός, Χ.
Περίληψη | PDF (427Kb) | 754 ανακτήσεις

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο -Χρήση της JavaScript
Γεωργιάδης, Π.Π.
Περίληψη | PDF (405.3Kb) | 1701 ανακτήσεις

Η Εικονική Πραγµατικότητα ως Εργαλείο ∆ηµιουργίας Νοητικών Αναπαραστάσεων: ένα Παράδειγµα από τον Τοµέα των Φυσικών Επιστηµών
Μπάκας, Χ., Κατσίκης, Α., Μικρόπουλος, Τ.Α.
Περίληψη | PDF (437.4Kb) | 1283 ανακτήσεις

Η Λογοτεχνία Μεταναστεύει στο ∆ιαδίκτυο: Ανοιχτά Ερωτήµατα και Νέα ∆εδοµένα
Γιακουμάτου, Τ.
Περίληψη | PDF (407.4Kb) | 851 ανακτήσεις

Η Προετοιμασία των Εκπαιδευτικών για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών: Από τη Βασική Κατάρτιση στην Ενδο-ϋπηρεσιακή Κατάρτιση
Χαραλάμπους, Κ., Χρυσοστόμου, Χ.
Περίληψη | PDF (370.6Kb) | 1239 ανακτήσεις

Η Προσοµοίωση και η ∆ιαδικασία της Μάθησης: Μερικά Ζητήµατα που Αφορούν στη Σχέση Υποκειµένου και Πραγµατικότητας
Βρατσάλης, Κ.
Περίληψη | PDF (328.9Kb) | 1160 ανακτήσεις

Η στάση των µαθητών της Β/θµιας Εκπαίδευσης της Ρόδου απέναντι στην Πληροφορική
Αθανασιάδης, Η., Τσολακίδης, Κ., Σαρίδου, Χ.
Περίληψη | PDF (387.7Kb) | 843 ανακτήσεις

Η συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Οργάνωση του Τμήματος Ένταξης και στη Δημιουργία Εξατομικευμένων Προγραμμάτων
Παρασκευόπουλος, Μ.
Περίληψη | PDF (350.8Kb) | 1144 ανακτήσεις

Η Χρήση του ∆ιαδικτύου στη ∆ιδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
Χαρτζουλάκης, Β.
Περίληψη | PDF (387.5Kb) | 626 ανακτήσεις

Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Περιβαλλόντων Σύγχρονης Επικοινωνίας (π.χ. MS Net meeting) για τo Γράψιµο Κειµένων
Μάτος, Α.
Περίληψη | PDF (371.4Kb) | 821 ανακτήσεις

Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη ∆ιδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση
Καραγιάννη, Ε.
Περίληψη | PDF (339.6Kb) | 1860 ανακτήσεις

Η Χρησιµοποίηση Υπολογιστικών Συστηµάτων για την Εξατοµίκευση της ∆ιδασκαλίας Βάση του Λογικού ή Συναισθηµατικού Υπόβαθρου του Μαθητή: Η Περίπτωση της Συνάρτησης
Αυγερινός, Ε., Μαρίνος, Α.
Περίληψη | PDF (303.4Kb) | 566 ανακτήσεις

Ηλεκτρονική Κατάρτιση και Υποστήριξη Αγροτικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
Κωστοπούλου, Κ., Βλάχος, Η., Τσιλιγκιρίδης, Θ.
Περίληψη | PDF (315.6Kb) | 601 ανακτήσεις

Ηµίτονο-Συνηµίτονο: Μία ∆ιδακτική Πρόταση Βασισµένη στη Χρήση Λογισµικού Πολλαπλών Αναπαράστασεων
Σιδηρά-Ξένου, Ν.
Περίληψη | PDF (454.2Kb) | 1000 ανακτήσεις

Κριτήρια Επιτυχούς Αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στη ∆ιδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας
Κουτσογιάννης, Δ.
Περίληψη | PDF (401Kb) | 538 ανακτήσεις

Κυνήγι Θησαυρού: Μία ∆ραστηριότητα Χαρτογράφησης µε Χρήση Η/Υ για τη Μελέτη Χωρικών Αναπαραστάσεων και Επιλογής Συστηµάτων Αναφοράς
Γιαννούτσου, Ν.
Περίληψη | PDF (455.3Kb) | 1940 ανακτήσεις

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθητών με Πιθανές Μαθησιακές Δυσκολίες: Πρώτα Αποτελέσματα από Δοκιμαστική Εφαρμογή σε Μαθητές 1ης Γυμνασίου
Πρωτόπαπας, Α., Σκαλούμπακας, Χ., Νικολόπουλος, Δ., Αρχοντή, Α., Τριανταφυλλάκος, Τ.
Περίληψη | PDF (434.9Kb) | 1854 ανακτήσεις

Μαθαίνοντας Γεωγραφία Α΄ Γυµνασίου στο ∆ιαδίκτυο
Γκαράς, Γ.
Περίληψη | PDF (278.8Kb) | 625 ανακτήσεις

Μελέτη Αλκοολικής Ζύμωσης
Μακρυωνίτης, Γ., Βαμβακούσης, Χ.
Περίληψη | PDF (376.1Kb) | 4042 ανακτήσεις

Μελέτη Καρυότυπου Ανθρωπίνων Χρωµοσωµάτων
Ιωαννίδης, Δ., Περάκη, Α.
Περίληψη | PDF (290.9Kb) | 1710 ανακτήσεις

Μια Αρχιτεκτονική Διαδικτυακής Διαχείρισης Μαθησιακών Αντικειμένων
Στεφάνου, Χ.Σ.
Περίληψη | PDF (321.4Kb) | 1314 ανακτήσεις

Μια Εναλλακτική Προσέγγιση Διδασκαλίας του Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Σατρατζέμη, Μ., Δαγδιλέλης, Β., Ευαγγελίδης, Γ.
Περίληψη | PDF (412Kb) | 849 ανακτήσεις

Μια µελέτη περίπτωσης (case study) στη χρήση των δυνατοτήτων των Nέων Tεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, για την εκπαίδευση των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες
Μαλέτσκος, Α.
Περίληψη | PDF (457.1Kb) | 4116 ανακτήσεις

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Εμπειρία και Προβληματισμοί μιας Διαδρομής
Μεϊμάρης, Μ.
Περίληψη | PDF (344.2Kb) | 1454 ανακτήσεις

ΝΟΗΜΑ : H Eκπαιδευτική ∆ιάσταση ενός Πολυµεσικού Λεξικού Νοηµατικής Γλώσσας
Ευθυμίου, Ε., Κατσογιάννου, Μ., Κουρμπέτης, Β.
Περίληψη | PDF (316.7Kb) | 1045 ανακτήσεις

Νοητικά Μοντέλα και Γνωστικές Δυσκολίες Μαθητών για τις Βάσεις Δεδομένων και το Σχεδιασμό τους
Φεσάκης, Γ., Δημητρακοπούλου, Α., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (386.7Kb) | 1037 ανακτήσεις

Οι Επιμορφωτές ΤΠΕ ως Μέντορες: Προβλήματα και Ερωτήματα
Μπάρμπας, Α., Ψύλλος, Δ., Δημητριάδης, Σ.
Περίληψη | PDF (349.2Kb) | 798 ανακτήσεις

Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Προοπτικές, Προβλήματα και Προτάσεις
Βοσνιάδου, Σ.
Περίληψη | PDF (326.2Kb) | 2128 ανακτήσεις

Οι ΤΠΕ στην Τάξη για τη Διδασκαλία των Διαφόρων Μαθημάτων: Ερευνητικά Δεδομένα, Εμπειρίες, Προοπτικές
Σταυρίδου, Ε., Σολομωνίδου, Χ., Γρηγοριάδου, Μ., Γραμμένος, Σ., Κολοκοτρώνης, Δ.
Περίληψη | PDF (234.5Kb) | 978 ανακτήσεις

Οµαδικές ∆ραστηριότητες και Καθοδηγούµενη Εποικοδόµηση της Γνώσης µε Λογισµικό Γενικών Εφαρµογών
Πανσεληνάς, Γ.Ε.
Περίληψη | PDF (442Kb) | 820 ανακτήσεις

Παιδαγωγική των Μέσων και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
Κοντάκος, Α.
Περίληψη | PDF (325.3Kb) | 1107 ανακτήσεις

Παιδαγωγικοί Προβληματισμοί και Νέες Τεχνολογίες
Χατζηγεωργίου, Γ.
Περίληψη | PDF (304.8Kb) | 1223 ανακτήσεις

Παίζοντας «Ηλεκτρονικά» στην Τάξη: Πλεονεκτήματα και Προοπτικές
Κεκές, Ι.Ι.
Περίληψη | PDF (653.9Kb) | 1100 ανακτήσεις

Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Νέες Τεχνολογίες στο ∆ηµοτικό Σχολείο: Μια Μελέτη Περίπτωσης
Δημητρακάκης, Κ., Μαρκαντώνης, Χ.
Περίληψη | PDF (332.7Kb) | 1221 ανακτήσεις

Παρουσίαση του project “Πολυµεσική Τεκµηρίωση και Ηλεκτρονική ∆ιδασκαλία των Γερµανικών ως Ξένη Γλώσσα”
Χαρδαλούπα, Ι., Kaute, R.
Περίληψη | PDF (402.7Kb) | 653 ανακτήσεις

Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας, ως Βάση για Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων
Μικρόπουλος, Τ.Α., Πιντέλας, Π., Χαλκίδης, Α.
Περίληψη | PDF (280.1Kb) | 826 ανακτήσεις

Περιγραφή Συνεργατικής ∆ραστηριότητας µε Χρήση Λογισµικού Γενικών Εφαρµογών: Εµπόδια, Όρια, ∆υνατότητες
Τζωρτζακάκης, Γ., Παπακυριακού, Χ.
Περίληψη | PDF (395.1Kb) | 597 ανακτήσεις

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά
Τζεκάκη, Μ., Σακονίδης, Χ., Καρτσιώτης, Θ.
Περίληψη | PDF (339Kb) | 724 ανακτήσεις

Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας
Κασκάλης, Θ.Χ.
Περίληψη | PDF (685.5Kb) | 1394 ανακτήσεις

Προς ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής, Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Εκπαιδευτικών Δεδομένων: Από το Όραμα στο Σύστημα Edubase
Βουκελάτος, Μ., Δελής, Β., Θεοδωρίδης, Γ.
Περίληψη | PDF (687.2Kb) | 1809 ανακτήσεις

Προσεγγίσεις στο Σχεδιασμό Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Δεληγιάννης, Φ., Κωστάκης, Π., Ράμμος, Χ., Χαλκίδης, Α., Σαρρής, Ν., Μικρόπουλος, Τ.Α.
Περίληψη | PDF (549.3Kb) | 945 ανακτήσεις

Πτυχές της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην τάξη
Γλέζου, Κ.
Περίληψη | PDF (306Kb) | 1318 ανακτήσεις

Σενάριο Οπτικοποίησης ∆εδοµένων στο Μάθηµα της Ιστορίας
Λούβρης, Α.Π., Γιακουμάτου, Τ.
Περίληψη | PDF (448.4Kb) | 803 ανακτήσεις

Συγκριτική Μελέτη Ανοικτής εξ Αποστάσεως & Συµβατικής Εκπαίδευσης: Προκαταρτικά ∆εδοµένα της Ποιότητας της Μαθησιακής Εµπειρίας
Λιοναράκης, Α., Παπαδημητρίου, Δ.
Περίληψη | PDF (511.5Kb) | 1708 ανακτήσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ’Οψεις της Επιμόρφωσης Επιμορφωτών στις ΤΠΕ: Διαπιστώσεις και Προτάσεις
Ψύλλος, Δ.
Περίληψη | PDF (217.2Kb) | 633 ανακτήσεις

Συνεργατική Μάθηση με τη Χρήση των ΤΠΕ: Εμπειρίες από Δημοτικά Σχολεία της Θεσσαλίας
Σολομωνίδου, Χ.
Περίληψη | PDF (352Kb) | 2140 ανακτήσεις

Συνθέτοντας ένα Μοντέλο Οικονοµικής Αξιολόγησης Εφαρµογών ΤΠΕ σε Εκπαιδευτικά Προγράµµατα: Προϋποθέσεις και Αναµενόµενα Αποτελέσµατα από µια Ολιστική Προσέγγιση
Ευθυμίου, Η.
Περίληψη | PDF (528.5Kb) | 1210 ανακτήσεις

Συστήµατα Υποστηριζόµενα από τη Γλωσσική Τεχνολογία: ∆υνατότητες για Γλωσσικές ∆ραστηριότητες Ανοικτού Τύπου
Αντωνίου, Ι., Καραγιάννης, Γ., Οικονόμου, Κ., Σταϊνχάουερ, Γ.
Περίληψη | PDF (264.4Kb) | 1017 ανακτήσεις

Σχεδίαση και Περιγραφή ενός Ηλεκτρονικού ∆ικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Περδικούρη, Κ., Τσιλίρας, Α.
Περίληψη | PDF (278.3Kb) | 608 ανακτήσεις

Τo Internet και η Διδασκαλία του ESP (English for Specific Purposes)
Σακελλαροπούλου, Α.
Περίληψη | PDF (322.8Kb) | 1158 ανακτήσεις

Τα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια µέσω Υπολογιστή: Χαρακτηριστικά, Εκπαιδευτική Αξία, Εφαρµογή και Αξιολόγηση
Βούλγαρη, Η.
Περίληψη | PDF (398.7Kb) | 2902 ανακτήσεις

Τα νοητικά Μοντέλα και ο Ρόλος τους στη Μάθηση µέσω Εκπαιδευτικών Πολυµέσων
Μάρκελλος, Κ., Μαρκέλλου, Π., Ρήγκου, Μ., Συρμακέσης, Σ., Τσακαλίδης, Α.
Περίληψη | PDF (327.8Kb) | 784 ανακτήσεις

Τα Παιδιά και οι Έφηβοι Απέναντι στα ‘Παλιά’ και τα ‘Νέα’ Μέσα
Βρύζας, Κ., Τσιτουρίδου, Μ.
Περίληψη | PDF (528.7Kb) | 1787 ανακτήσεις

Τα Προγράµµατα “∆υναµικής” Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ∆ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση
Μακρίδης, Α.
Περίληψη | PDF (391.8Kb) | 1194 ανακτήσεις

Ταξίδι στην Τέχνη του Αρχαίου Κόσµου: Μια ∆ιδακτική ∆ραστηριότητα για τη ∆ιερεύνηση της ∆υνατότητας ∆ιδασκαλίας της Αρχαίας Τέχνης µε Χρήση των ΤΠΕ
Μπαλτά, Β., Δήμου, Χ.
Περίληψη | PDF (346Kb) | 1071 ανακτήσεις

Ταξινόµηση Αντικειµένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας µε τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Λογισµικού ‘Tabletop Junior’
Βλασσά, Μ.
Περίληψη | PDF (524.6Kb) | 848 ανακτήσεις

ΤΕΛΕ∆ΙΑ: Ένα ∆υναµικό Σύστηµα Αξιολόγησης µέσω Υπολογιστή
Ρίζος, Ι., Κολέζα, Ε., Παππάς, Γ.
Περίληψη | PDF (494Kb) | 1035 ανακτήσεις

Το ∆ιαδίκτυο στη Μάθηση και στη ∆ιδασκαλία: Η Περίπτωση της Ιστοσελίδας
Καρατράντου, Α., Σπηλιωτοπούλου, Β.
Περίληψη | PDF (337.2Kb) | 791 ανακτήσεις

Το Internet ως Χώρος Διαπολιτισμικής Συνάντησης και Μάθησης
Γκόβαρης, Χ.
Περίληψη | PDF (238.6Kb) | 1173 ανακτήσεις

Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Το Τετράδιο της Πυκνότητας» στην Τάξη: Διαδικασίες Μάθησης και Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γραμμένος, Σ., Σταυρίδου, Ε., Δημητριάδης, Σ.
Περίληψη | PDF (382.4Kb) | 1152 ανακτήσεις

Το Θέατρο ως Όχημα Συνεργατικής Μάθησης
Ρετάλης, Σ.Δ.
Περίληψη | PDF (1007Kb) | 1445 ανακτήσεις

Το Σχέδιο “Ad-Hoc.com” :Ένας Τρόπος ∆ιαπολιτισµικής Επικοινωνίας και Εκµάθησης Γλωσσών
Μάλλιου, Ε., Μιλιαράκης, Α., Σάββας, Σ., Στρατάκης, Μ., Σωτηρίου, Σ.
Περίληψη | PDF (290.8Kb) | 610 ανακτήσεις

Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Υλοποιώντας τα Προγράμματα ‘ΟΙΚΑΔΕ’ και ‘ΟΔΥΣΣΕΑΣ’ σε Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου, της Ελλάδας και του Απόδημου Ελληνισμού.
Αναστασιάδης, Π., Χαμπιαούρης, Κ., Ελευθερίου, Α.
Περίληψη | PDF (379.6Kb) | 3529 ανακτήσεις

Το Σχολικό Περιβάλλον ως Παράγοντας Διαμόρφωσης των Πεποιθήσεων και της Πρακτικής Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Αργύρης, Μ.
Περίληψη | PDF (374.5Kb) | 1051 ανακτήσεις

Το Υποθετικό Πείραµα ως ∆ιδακτικό Εργαλείο στη ∆ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Ένας Πιλοτικός Σχεδιασµός Λογισµικού
Πήλιουρας, Π., Κόκκοτας, Π., Μαλαμίτσα, Α., Σταμούλης, Ε.
Περίληψη | PDF (520.9Kb) | 897 ανακτήσεις

Το Χρονικό µιας Ανήκουστης Υπόθεσης Αρχαιοκαπηλίας: Ένα Project Τοπικής Ιστορίας
Δήμου, Χ.
Περίληψη | PDF (372.8Kb) | 1366 ανακτήσεις

Φυσιογνωμία και Αποτελέσματα του Πιλοτικού Προγράμματος "ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ": Παρουσίαση Ενδεικτικών Εφαρμογών
Ράπτης, Α., Ράπτη, Α.
Περίληψη | PDF (258.6Kb) | 826 ανακτήσεις

Χρήση Μαθηµατικού Λογισµικού στην Ευκλείδεια Γεωµετρία
Αυγερινός, Ε., Κιουλάφας, Μ.
Περίληψη | PDF (265Kb) | 861 ανακτήσεις

Χρήση στην Τάξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού Παρουσιάσεων για Εποικοδομητική Διδασκαλία της Νευτώνειας Δυναμικής
Κολοκοτρώνης, Δ., Σολομωνίδου, Χ.
Περίληψη | PDF (377.8Kb) | 1429 ανακτήσεις

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες
Νικολοπούλου, Κ.
Περίληψη | PDF (368.5Kb) | 4267 ανακτήσεις

Χτίζοντας ∆ιερευνητικούς Μικρόκοσµους µε ή χωρίς Γνώσεις Προγραµµατισµού
Οικονόμου, Β., Μπιρμπίλης, Γ.Η., Κωτσάνης, Γ.
Περίληψη | PDF (440Kb) | 634 ανακτήσεις

Χτίζοντας Έναν Ιστορικό Εικονικό Κόσμο
Κωστάκης, Π., Βούρη, Σ., Μικρόπουλος, Τ.Α.
Περίληψη | PDF (660.6Kb) | 1047 ανακτήσεις


Εκπαιδευτικά Σενάρια

Ο Σωστός Σχεδιασµός του Μαθήµατος µε τη Χρήση της Τεχνολογίας Κίνητρο για Μάθηση
Κοντογεώργος, Δ., Μαραγκός, Κ.
Περίληψη | PDF (355.7Kb) | 745 ανακτήσεις

Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

PASSWORD RESET

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ