Πρακτικά συνεδρίων


Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Στοιχεία συνεδρίου

Αθήνα, 21/04/2017 - 23/04/2017
http://etpe2017.aspete.gr/index.php
113 άρθρα
Κατεβάστε τον τόμο (PDF)


Εισηγήσεις

“BeMP”: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού παιχνιδιού με θέμα την Κλασική Αθήνα στο σχεδιαστικό περιβάλλον ChoiCo
Παναγιώτου, Ε.
Περίληψη | PDF (1041.1Kb) | 73 ανακτήσεις

“MediAR”: Μία ενότητα επαυξημένης πραγματικότητας για την καλλιέργεια του εγγραμματισμού στα Μ.Μ.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μαυροματίδου , Ε., Κουτρομάνος, Γ.Ι.
Περίληψη | PDF (527.6Kb) | 51 ανακτήσεις

«Αναγραμματισμοί»: Ένα παιχνίδι αναγραμματισμού λέξεων για μαθητές Δημοτικού Σχολείου
Παναγιωτακόπουλος, Χ.Θ., Σαρρής, Μ., Καρατράντου, Α.
Περίληψη | PDF (526.5Kb) | 115 ανακτήσεις

ImproviSchool: Ένα διάχυτο σύστημα για την εκμάθηση μουσικής στη σχολική τάξη
Πουλούλης , Χ., Παλαιγεωργίου, Γ.
Περίληψη | PDF (749Kb) | 25 ανακτήσεις

Using Raspberry Pi and Wyliodrin for teaching novice programmers in Secondary Education
Orfanakis , V., Papadakis , S.
Περίληψη | PDF (917.8Kb) | 25 ανακτήσεις

We!Design!Fractions: ένα επιτραπέζιο παιχνίδι συμμετοχικής σχεδίασης για τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής για τα κλάσματα
Σιδηροπούλου, Β., Παλαιγεωργίου, Γ.
Περίληψη | PDF (851Kb) | 32 ανακτήσεις

Ανάκλαση του φωτός από την πλευρά της Κβαντικής Ηλεκτροδυναμικής (QED): Σχεδιασμός, υλοποίηση πρσομοιώσεων και προτάσεις για χρήση στην εκπαιδευτική διαδικασία
Σιτσανλής, Η., Πολάτογλου, Χ.
Περίληψη | PDF (974.6Kb) | 11 ανακτήσεις

Ανάλυση των έμφυλων χαρακτηριστικών των σχολικών εγχειριδίων Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου
Παπαδάκης, Σ.
Περίληψη | PDF (855.3Kb) | 31 ανακτήσεις

Αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στο Σχολικό Βιβλίο για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
Παναγοπούλου , Π., Καραγιαννίδης, Χ.
Περίληψη | PDF (568.9Kb) | 63 ανακτήσεις

Αξιοποίηση ψηφιακής εκδοχής του μαθηματικού παιχνιδιού ΝΙΜ για την ανάπτυξη μαθηματικών συζητήσεων που αναφέρονται σε στρατηγικές
Νικολιδάκης, ., Παπαβασιλείου , Β.
Περίληψη | PDF (484Kb) | 22 ανακτήσεις

Αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Δράγος , Σ., Παπαδάκης, Σ.
Περίληψη | PDF (795.7Kb) | 40 ανακτήσεις

Βιωματική μετάβαση σε in transit διαδρομή: εικονική πραγματικότητα ή αλήθεια - Μέθοδος clil
Καλαϊτζίδου , Ε., Αυγερινού , Δ., Μανώλης , Χ.
Περίληψη | PDF (727.7Kb) | 15 ανακτήσεις

Διαθεματική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης
Ιατρού, Π.
Περίληψη | PDF (774.1Kb) | 8 ανακτήσεις

Διαθεματικό σχέδιο έρευνας για την εισβολή της αγγλικής γλώσσας μέσω των όρων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
Αλεξούδα, Γ., Καλλίνης, Γ.
Περίληψη | PDF (482.3Kb) | 22 ανακτήσεις

Διδασκαλία κανόνα γραμματικής μέσω ψηφιακής αφήγησης: Τα ρήματα σε -ίζω
Ρούσση, Μ., Μπρατίτσης, Θ.
Περίληψη | PDF (877.2Kb) | 47 ανακτήσεις

Διδασκαλία Μαθηματικών σε Παιδιά με Αυτισμό μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε φορητές συσκευές
Παπάζογλου , Θ., Καραγιαννίδης, Χ., Μαυροπούλου , Σ.
Περίληψη | PDF (608.8Kb) | 62 ανακτήσεις

Διδάσκοντας πολυμέσα και οπτικοακουστικό γραμματισμό
Αλεξούδα, Γ., Ασλανίδου, Σ.
Περίληψη | PDF (694.5Kb) | 49 ανακτήσεις

Διεπιστημονική προσέγγιση της έννοιας του μοτίβου για νήπια μέσα από τις ΤΠΕ, τη Λογοτεχνία και τη Μουσική: Ψηφιακό παιχνίδι «Το σπίτι της Μουσικής»
Τσάφου-Αποστολοπούλου, Δ., Φεσάκης, Γ.
Περίληψη | PDF (531.6Kb) | 40 ανακτήσεις

Διερεύνηση απόψεων και στάσεων ενήλικων εκπαιδευόμενων απέναντι στην τηλεκπαίδευση
Γκουτσίδης , Ι., Αντωνίου, Π.
Περίληψη | PDF (605.3Kb) | 48 ανακτήσεις

Διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευτικών σχετικά με τις άδειες ανοικτού περιεχομένου και άδειες Common Creatives
Ζερβού , Κ., Σοφός, Α.
Περίληψη | PDF (529.4Kb) | 21 ανακτήσεις

Διερευνητικές δεξιότητες και μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών: Ψηφιακό σενάριο διερευνητικής μάθησης «Στατικός Ηλεκτρισμός»
Θεμελή, Α., Στεφανίδης, Γ., Καραγγελής, Κ., Πετροπούλου, Ο., Ψαρομήλιγκος, Ι.
Περίληψη | PDF (843.1Kb) | 16 ανακτήσεις

Δυσκολίες μαθητών Δημοτικού με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch
Νικολός, Δ., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (666.5Kb) | 54 ανακτήσεις

Εκπαιδευόμενοι ως δημιουργοί και αξιολογητές μαθησιακών αντικειμένων μέσα από το περιβάλλον του wiki
Γόγουλου , Α., Γουλή, Ε., Γρηγοριάδου, Μ., Τσαγκάνου, Γ.
Περίληψη | PDF (342.3Kb) | 24 ανακτήσεις

Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες με φορητές συσκευές: μια βιβλιογραφική επισκόπηση
Ζιώγα, Σ., Καραμάνη, Κ., Κύρου, Θ., Μπαλωμένου, Λ., Μπούσδα, Φ., Νούλη, Ε., Ντάγλα, Ε., Πραμαντιώτη, Ε., Σαργιώτη, Α., Σταμούλη, Ε., Μικρόπουλος, Α.
Περίληψη | PDF (557.9Kb) | 40 ανακτήσεις

Εκπαιδευτική παρέμβαση στην ενότητα «πίεση» στο γυμνάσιο: ιδέες μαθητών και προσομοιώσεις του φωτόδενδρου
Νικολοπούλου, Κ.
Περίληψη | PDF (763.6Kb) | 11 ανακτήσεις

Εκπαιδευτική ρομποτική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανασκόπηση της μακροχρόνιας εφαρμογής στο σχολικό περιβάλλον μέσα από διαφοροποιημένες προσεγγίσεις
Πατρινόπουλος , Μ.
Περίληψη | PDF (783.1Kb) | 29 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικό σενάριο για εισαγωγή στον κόσμο της Ρομποτικής και του Προγραμματισμού με τη χρήση του Thymio Robot & του λογισμικού Aseba
Δημοπούλου , Α.
Περίληψη | PDF (517.1Kb) | 42 ανακτήσεις

Ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για τη διεύρυνση της ΤΠΓΠ μέσα από τη διδασκαλία της Μουσικής: Η σημασία του συναισθηματικού τομέα
Μακρίδου , Ε., Αγγελή, Χ.
Περίληψη | PDF (1132.4Kb) | 16 ανακτήσεις

Ένα σύστημα ηλεκτρονικής διδασκαλίας Πολυμέσων και Ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας με χρήση WordPress
Αδαμοπούλου , Ε., Καραγιαννόπουλος , Π., Λουκούμη , Β.
Περίληψη | PDF (594.7Kb) | 22 ανακτήσεις

Ένα ψηφιακό σενάριο – Τρία γνωστικά αντικείμενα: «Ευρωπαϊκή ποδηλατική διαδρομή EuroVelo 6, Η αποστολή μας»
Καλαϊτζίδου , Ε., Δράκου , Α.
Περίληψη | PDF (809.3Kb) | 6 ανακτήσεις

Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την τηλεπισκόπηση και τις δορυφορικές εικόνες μέσα από τη μη τυπική εκπαίδευση
Δρακάτου, Μ., Γαλάνη, Α., Παρχαρίδης, Ι.
Περίληψη | PDF (538.4Kb) | 16 ανακτήσεις

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μελλοντικών Νηπιαγωγών στον Προγραμματισμό Φορητών Συσκευών
Καλογιαννάκης, Μ., Ορφανάκης, Β., Παπαδάκης, Σ., Ζαράνης, Ν.
Περίληψη | PDF (674.1Kb) | 37 ανακτήσεις

Επιδράσεις της κοινωνικής διάστασης και του ρόλου του συντονιστή σε περιβάλλοντα μικτής μάθησης
Νικολοπούλου , Μ., Μακρή, Κ., Παπανικολάου, Κ.
Περίληψη | PDF (932.5Kb) | 28 ανακτήσεις

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη Εκπαιδευτικό σενάριο ‘’Ο εαυτός μου και η οικογένειά μου’’
Μπαλωμένου , Μ.
Περίληψη | PDF (332.4Kb) | 59 ανακτήσεις

Επιτραπέζιο παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας για εκμάθηση στρατηγικών νοερών υπολογισμών
Βαρβέρης, Σ., Παλαιγεωργίου, Γ., Λεμονίδης, Χ.
Περίληψη | PDF (782.4Kb) | 81 ανακτήσεις

Η αξιοποίηση του STEM στη μελέτη της οριζόντιας βολής
Κυριακόπουλος, Ν.
Περίληψη | PDF (890.2Kb) | 21 ανακτήσεις

Η Δημιουργία φυσικής διεπαφής για την εκπαίδευση των παιδιών στην αντιμετώπιση καταστροφών, με τη χρήση του Scratch και του Makey-Makey: Η βαλίτσα έκτακτης ανάγκης
Παναγιωτοπούλου , Κ., Καζανίδης , Ι., Τσινάκος, Α.
Περίληψη | PDF (756.5Kb) | 9 ανακτήσεις

Η εκπαιδευτική ρομποτική ως αφόρμηση για τη διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Καρκάνη , Ε.
Περίληψη | PDF (576.1Kb) | 33 ανακτήσεις

Η ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών μέσω των δορυφορικών εικόνων στο σχολείο: Αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας της ESA “Κλιματική αλλαγή και παγετώνες” – Προτάσεις
Καρατζά, Α., Γαλάνη, Α., Κουτρομάνος, Γ.Ι.
Περίληψη | PDF (628.2Kb) | 17 ανακτήσεις

Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ως Μέθοδος Επιμόρφωσης Δασκάλων: Στάσεις και Απόψεις
Θωμάδης, Π.
Περίληψη | PDF (519.9Kb) | 43 ανακτήσεις

Η εξέλιξη της συνθετικής γνώσης (ΤΠΓΠ) των εκπαιδευτικών κατά τη βηματική κατασκευή ψηφιακής αφήγησης για τη Διδασκαλία της ΝΕ ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας
Παπαδόδημα , Κ., Γαστεράτου , Σ., Ρεμούνδου , Σ.
Περίληψη | PDF (909.6Kb) | 9 ανακτήσεις

Η Εξόρυξη Δεδομένων ενάντια στην Εκπαιδευτική Διαρροή
Σαμαράς , Χ., Βερύκιος, Β., Παπάζογλου , Μ.
Περίληψη | PDF (937Kb) | 15 ανακτήσεις

Η χρήση των ΤΠΕ για την τρισδιάστατη απεικόνιση στη Βιολογία
Στασινάκης, Π., Καλογιαννάκης, Μ.
Περίληψη | PDF (936.9Kb) | 25 ανακτήσεις

Η ψηφιακή αφήγηση ως μέσο πολιτιστικής μάθησης
Σαββοπούλου, Μ., Μπρατίτσης, Θ.
Περίληψη | PDF (837.4Kb) | 38 ανακτήσεις

Κατασκευή ψηφιακής αφίσας σε περιβάλλον συνεργατικής μάθησης
Κακαβάς, Κ., Κορδάκη, Μ., Μάνεσης, Ν.
Περίληψη | PDF (866.2Kb) | 38 ανακτήσεις

Μαθαίνοντας τις βασικές έννοιες προγραμματισμού με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής ρομποτικής
Κοκκόρη , Α.
Περίληψη | PDF (508.6Kb) | 24 ανακτήσεις

Μεθοδολογίες συνεργατικής κατασκευής ψηφιακών έργων από τους μαθητές
Κορδάκη, Μ.
Περίληψη | PDF (412.8Kb) | 19 ανακτήσεις

Μελέτη συμπαραγωγής κειμένου στην πλατφόρμα Moodle στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος της Γ΄ Γυμνασίου
Δελής , Φ., Τζιμογιάννης, Α.
Περίληψη | PDF (663.8Kb) | 27 ανακτήσεις

Μελέτη της επίδρασης εφαρμογής ψηφιακού διδακτικού σεναρίου, με προσέγγιση STEM, στην εκπαιδευτική διαδικασία
Σταυρόπουλος , Π., Οικονομίδης , Σ.
Περίληψη | PDF (604.4Kb) | 25 ανακτήσεις

Μια εφαρμογή μικτής μάθησης για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο γυμνάσιο με τη βοήθεια του moodle
Μπούμπουκα, Μ., Παλαιογιαννίδης , Δ., Φαλαγκάρας , Α.
Περίληψη | PDF (1005.3Kb) | 35 ανακτήσεις

Μια πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα του προγραμματισμού Η/Υ στο Λύκειο με τη μεθοδολογία STEM
Παλιούρας , Α., Ψυχάρης, Σ.
Περίληψη | PDF (480Kb) | 32 ανακτήσεις

Ο Κινηματογράφος ως Παράγοντας Διαμόρφωσης Ιστορική Σκέψης σε Παιδιά 6ης Δημοτικού
Κωνσταντινίδης , Π.
Περίληψη | PDF (340.6Kb) | 21 ανακτήσεις

Ο Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στο πλαίσιο της διαθεματικής διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Δόμβρος , Π.
Περίληψη | PDF (747.8Kb) | 14 ανακτήσεις

Ο ρόλος των δεδομένων στη διδακτική του προγραμματισμού υπολογιστικών συσκευών: μία βιβλιογραφική επισκόπηση
Ρόζου , Μ., Λαδιάς, Α., Παπαδάκης , Σ.
Περίληψη | PDF (365.1Kb) | 17 ανακτήσεις

Οι εκπαιδευτικοί ως δημιουργοί αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών βίντεο: απόψεις για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Παλαιγεωργίου, Γ., Γιαννάκου , Α.
Περίληψη | PDF (614.6Kb) | 18 ανακτήσεις

Οι φοιτητές σχεδιάζουν και αξιολογούν ένα MOOC για το Scratch
Γρηγοριάδου , Α., Λέσκα , Β., Καρανταΐδης , Γ., Καρακώστας, Α.
Περίληψη | PDF (335.4Kb) | 16 ανακτήσεις

Οικοδόμηση προ-αλγεβρικών εννοιών μέσω γενίκευσης ψηφιακών μοτίβων: Μελέτη περίπτωσης σε μαθητές Ε’ & ΣΤ Δημοτικού
Γιαννακόπουλος , Π., Φεσάκης, Γ.
Περίληψη | PDF (566.1Kb) | 13 ανακτήσεις

Παιδαγωγική Αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 σε εκπαιδευτικά σενάρια από υποψήφιους εκπαιδευτικούς
Μαζαράκη , Δ., Παπανικολάου, Κ., Μακρή, Κ.
Περίληψη | PDF (679.3Kb) | 52 ανακτήσεις

Πλαίσιο εκπαίδευσης STE(A)M στο νηπιαγωγείο: μια πρώτη διερεύνηση
Ιωάννου , Μ., Μπρατίτσης, Θ.
Περίληψη | PDF (444Kb) | 66 ανακτήσεις

Πλαίσιο σχεδιασμού μαθημάτων για το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής το οποίο βασίζεται στους μηχανισμούς της παιγνιοποίησης και το θεωρητικό πλαίσιο των κοινοτήτων διερεύνησης
Πετρούλης , Ι., Γρηγοριάδου, Μ., Παπανικολάου, Κ.
Περίληψη | PDF (457.7Kb) | 16 ανακτήσεις

Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής Δημοτικών Σχολείων σχετικά με τις ΤΠΕ
Κόττης , Κ., Πολίτης, Π.
Περίληψη | PDF (460Kb) | 66 ανακτήσεις

Συνεργατική δημιουργία ψηφιακού εννοιολογικού χάρτη από μαθητές για τη νοθεία των τροφίμων
Κακαβάς, Π., Κορδάκη, Μ., Μάνεσης, Ν.
Περίληψη | PDF (473.2Kb) | 8 ανακτήσεις

Συνεργατική κατασκευή παιχνιδιού για τη μάθηση του ρόλου των τοξινών στην υγεία
Κορδάκη, Μ., Βλάχου, Ε.
Περίληψη | PDF (803.1Kb) | 11 ανακτήσεις

Συνεργατική κατασκευή ψηφιακής αφήγησης για τη μάθηση της έννοιας της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών
Κακαβάς, Π., Κορδάκη, Μ., Μάνεσης, Ν.
Περίληψη | PDF (511.1Kb) | 14 ανακτήσεις

Συνεργατική συγγραφή της αφήγηση ενός δυναμικού ψηφιακού βιβλίου για την ανάπτυξη της δημιουργικής μαθηματικής σκέψης
Λάτση, Μ., Κυνηγός, Χ.
Περίληψη | PDF (758.1Kb) | 22 ανακτήσεις

Συνεργατική Σχεδίαση Ψηφιακής Παρουσίασης για τη μάθηση εννοιών σχετικών με τη «Μικροβιακή επιμόλυνση των τροφίμων»
Κακαβά, Ι., Κορδάκη, Μ., Μάνεσης, Ν.
Περίληψη | PDF (570.9Kb) | 2 ανακτήσεις

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Διαδραστικής Ψηφιακής Ιστορίας για την ενότητα του φωτός στο Δημοτικό Σχολείο
Διαμαντάρα , Α., Βαρσάμου , Α., Φεσάκης, Γ.
Περίληψη | PDF (1166.6Kb) | 14 ανακτήσεις

Σχέση έναντι Δράσης: Μια αναγκαία διάκριση για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της έννοιας της μεταβλητής με χρήση υπολογιστή
Δεϊμέζης , Μ., Γυφτοδήμος , Γ.
Περίληψη | PDF (665.8Kb) | 4 ανακτήσεις

Το Arduino ως παιδαγωγικό εργαλείο για την εκπαίδευση STEM σε μαθητές με προβλήματα ακοής
Τσιαστούδης , Δ., Πολάτογλου , Χ.Μ.
Περίληψη | PDF (1284.4Kb) | 28 ανακτήσεις

Το wiki ως περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης υποψήφιων εκπαιδευτικών
Ζαλαβρά , Ε., Παπανικολάου, Κ.
Περίληψη | PDF (492.2Kb) | 38 ανακτήσεις

Το μοντέλο της ανεστραμμένης διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο: Μία Μελέτη Περίπτωσης στο μάθημα Γεωγραφίας της Στ’ τάξης
Ναυπλιώτη, Κ., Τζιμογιάννης, Α.
Περίληψη | PDF (482.6Kb) | 29 ανακτήσεις

Τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Το παράδειγμα του εικονικού νησιού της μεσογειακής φώκιας
Φωκίδης, Ε., Χαχλάκη , Φ., Λιαράκου , Γ.
Περίληψη | PDF (568.2Kb) | 16 ανακτήσεις

Υποστηρικτικές τεχνολογίες για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: βιβλιογραφική ανασκόπηση
Παναγίτσας, ., Παπαδάκης, Σ.
Περίληψη | PDF (680.2Kb) | 39 ανακτήσεις

χρήση διαφορετικών πειραματικών εργαλείων για τη διδασκαλία του ηλεκτρισμού της Ε΄ τάξης του Δημοτικού
Παντάζου , Δ., Καλογιαννάκης, Μ.
Περίληψη | PDF (831.4Kb) | 18 ανακτήσεις

Ψηφιακά Αποθετήρια ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων: Μελέτη, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση
Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ.Θ., Μαγκάκη, Φ.
Περίληψη | PDF (705.3Kb) | 41 ανακτήσεις

Ψηφιακά μαθήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού
Αγγελοπούλου , Δ., Βερύκιος, Β., Καραχρήστος, Χ., Σταυρόπουλος , Η.
Περίληψη | PDF (538.1Kb) | 30 ανακτήσεις


Αφίσες

“Exploring the Mediterranean World”: ένα eΤwinning πρόγραμμα για την καταπολέμηση των στερεοτύπων
Σαλονικίδης , Δ., Αντικουλάνη , Κ., Σαλονικίδης , Δ.
Περίληψη | PDF (491.1Kb) | 11 ανακτήσεις

«Διαβάζοντας» την πόλη με τη χρήση Τ.Π.Ε.
Μιχαηλίδου , Χ., Σαλονικίδης , Δ., Αντικουλάνη , Κ.
Περίληψη | PDF (342.5Kb) | 13 ανακτήσεις

Exploring Ubiquitous and Mobile Computing to Leverage STEM Education: A Second Educational Scenario
Delistavrou , K.T., Kameas , A.D.
Περίληψη | PDF (478.5Kb) | 29 ανακτήσεις

Where in Europe? Ένα ψηφιακό ταξίδι στην Ευρώπη μέσω eTwinning
Ζερβού , Μ., Ζαμπούλη , Κ.
Περίληψη | PDF (594.8Kb) | 10 ανακτήσεις

Ανάλυση του μεταφραστικού εργαλείου της Βικιπαίδεια και χρήσεις του στην Εκπαίδευση
Ηλιάδου , Μ., Μαγιολαδίτης , Μ., Σταμπουλής , Κ.
Περίληψη | PDF (770.5Kb) | 11 ανακτήσεις

Αξιοποίηση web2.0 υπηρεσιών και εφαρμογών για την υποστήριξη της διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων «Υποστηρίζοντας τις διαστάσεις του χώρου και του χρόνου με αφορμή την ελληνική επανάσταση»
Δαβάκη , Κ., Κονταξή, Μ., Στούμπα, Α., Χαλκίδης, Α.
Περίληψη | PDF (632.7Kb) | 17 ανακτήσεις

Αράχνη εναντίον μύγας: Προσομοίωση με λογισμικό τριών διαστάσεων και κίνησης στο σχολικό περιβάλλον
Ζυγούρης , Κ.
Περίληψη | PDF (506Kb) | 10 ανακτήσεις

Αρχιτεκτονική Δομή του ΠΕΣΥ ΜΑΤΗΕΜΑ
Παπαδημητρίου, Α.
Περίληψη | PDF (445.4Kb) | 8 ανακτήσεις

Διαθεματικές προσεγγίσεις με την χρήση του μαθηματικού λογισμικού Geogebra για την διδασκαλία των Μαθηματικών και της Φυσικής
Αργύρη, Π.
Περίληψη | PDF (1105.6Kb) | 9 ανακτήσεις

Ένα ψηφιακό λεξικό Φυσικής για το Σχολείο
Λεύκος, Ι., Μητσιάκη , Μ.
Περίληψη | PDF (1000.9Kb) | 22 ανακτήσεις

Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Μια αφηγηματική έρευνα
Γρίλλια , Π., Δασκολιά, Μ.
Περίληψη | PDF (373.1Kb) | 11 ανακτήσεις

Η προώθηση της ανθρωπιστικής και διαπολιτισμικής διάστασης της εκπαίδευσης με τη βοήθεια απλών εφαρμογών ΤΠΕ
Κουλουριώτη, Λ.
Περίληψη | PDF (419.4Kb) | 13 ανακτήσεις

Ηλεκτρονικές κοινότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών και η επίδρασή της σε μαθησιακές επιδόσεις νοερών υπολογισμών αφαίρεσης μαθητών δημοτικού σχολείου
Μαστροθανάσης , Κ., Κατσιφή-Χαραλαμπίδη, Σ., Ζερβουδάκης , Κ.
Περίληψη | PDF (429.2Kb) | 13 ανακτήσεις

Θεωρητικά, ιστορικά και οντολογικά προαπαιτούμενα για μία αποτελεσματική διδασκαλία STEM στην Τεχνική Εκπαίδευση
Κοτσιφάκος , Δ., Δουληγέρης, Χ.
Περίληψη | PDF (436.9Kb) | 8 ανακτήσεις

Μελέτη συναισθηματικών πτυχών της μάθησης στην επιμόρφωση Ενηλίκων: μια νευροεκπαιδευτική σκοπιά
Μόρτος , Ε., Μακρή, Κ.
Περίληψη | PDF (509.7Kb) | 16 ανακτήσεις

Συνεργατική διδακτική παρέμβαση στη θεματική της ενέργειας μέσω ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Βλάχου , Ο., Ευαγγελάτου , Σ., Σγούρου , Α.
Περίληψη | PDF (479.9Kb) | 14 ανακτήσεις

Τα παιχνίδια των λέξεων στις περιπέτειες της γραφής
Γεωργιάδου , Ι., Μαντζανάρη , Π.
Περίληψη | PDF (354.9Kb) | 14 ανακτήσεις

Τέχνη στα αρχαϊκά χρόνια μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες
Κοκκινάκη , Α., Κοκκινάκη , Δ.
Περίληψη | PDF (699.5Kb) | 6 ανακτήσεις

ΤΠΕ και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας
Σουβατζόγλου, Β., Δημογέροντα , Α.
Περίληψη | PDF (416.9Kb) | 6 ανακτήσεις

Ψηφιακές εφαρμογές ως εργαλείο για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών
Θεοφανέλλης , Τ., Σαμοθρακή , Ι.
Περίληψη | PDF (634.9Kb) | 9 ανακτήσεις


Εργαστήρια

Επιμορφωτικό εργαστήριο για το λογισμικό «ChoiCo»: Ένα διαδικτυακό περιβάλλον για τον σχεδιασμό ψηφιακών παιχνιδιών
Γριζιώτη, Μ., Κυνηγός, Χ., Ξένος, Μ., Γιαννούτσου, Ν.
Περίληψη | PDF (625Kb) | 16 ανακτήσεις

Επιμορφωτικό Εργαστήριο: «Φωτιά στο Δάσος» - Διδασκαλία εννοιών πολυπλοκότητας με χρήση μοντέλων σε πολυπρακτορικό περιβάλλον προσομοιώσεων (NetLogo)
Χαλκίδης, Α., Γκιόλμας, Α., Στούμπα, Α., Κονταξή, Μ., Σκορδούλης, Κ.
Περίληψη | PDF (515.2Kb) | 4 ανακτήσεις

Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Arduino και πειράματα Φυσικών Επιστημών από απόσταση
Δίντσιος , Ν., Αρτέμη , Σ., Πολάτογλου, Χ.
Περίληψη | PDF (781.8Kb) | 14 ανακτήσεις

Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Ανάλυση Δεδομένων και Έλεγχος Υποθέσεων με τεχνολογία Python/pandas
Δημητριάδης, Σ.
Περίληψη | PDF (464.4Kb) | 9 ανακτήσεις

Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Αναπτυξιακές πλατφόρμες και εργαλεία λογισμικού στο σύγχρονο σχολείο (Arduino, Raspberry Pi, BBC microbit)
Παπάζογλου , Π., Λιωνής , Σ.
Περίληψη | PDF (454.1Kb) | 11 ανακτήσεις

Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Από την ψηφιακή αφήγηση στην Επαυξημένη Πραγματικότητα. Υλικό από μαθητές για μαθητές
Ράμμος , Δ., Μπρατίτσης, Θ.
Περίληψη | PDF (353.9Kb) | 19 ανακτήσεις

Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Διδασκαλία πληροφορικής με την Python
Αβούρης, Ν.
Περίληψη | PDF (295Kb) | 8 ανακτήσεις

Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Εισαγωγή στη Ρομποτική και τον Προγραμματισμό με τη χρήση του ρομπότ Thymio & του λογισμικού Aseba
Κόμης , Β., Δημοπούλου , Α., Θεοδωροπούλου , Ι., Ζιάτα , Χ., Μισιρλή, Α., Τσοβόλας, Σ., Δαπόντες, Ν.
Περίληψη | PDF (471.3Kb) | 22 ανακτήσεις

Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Εισαγωγή στο σύστημα εκπαιδευτικής ρομποτικής Edison - Ελέγχω, προγραμματίζω, κατασκευάζω ρομπότ
Γλέζου, Κ.
Περίληψη | PDF (584.3Kb) | 15 ανακτήσεις

Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Εξοικείωση με το λογισμικό Easy Java Simulations και το μικροελεγκτή τύπου Arduino για δημιουργία προσομοιώσεων STEM
Μαστοροδήμος , Δ., Ψυχάρης, Σ.
Περίληψη | PDF (714.2Kb) | 13 ανακτήσεις

Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Εφαρμογές Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων στην Σχολική Τάξη
Σέργης , Σ., Σάμψων, Δ.
Περίληψη | PDF (366.7Kb) | 10 ανακτήσεις

Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Μαθητές και δάσκαλοι ως δημιουργοί απτικών εκπαιδευτικών εφαρμογών
Παλαιγεωργίου, Γ.
Περίληψη | PDF (499Kb) | 7 ανακτήσεις

Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμου συνεργατικής μάθησης με το ολοκληρωμένο περιβάλλον μαθησιακού σχεδιασμού ΙLDE
Michos , Κ., Dimitriadis, Y.A., Manathunga , Κ., Hernández-Leo, D.
Περίληψη | PDF (417.9Kb) | 20 ανακτήσεις

Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Αξιοποίηση Έργων Τέχνης για την καλλιέργεια Δημιουργικής και Κριτικής Σκέψης στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών
Παπαδάκης , Σ., Φραγκούλης, Ι.
Περίληψη | PDF (538.1Kb) | 3 ανακτήσεις

Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Ψηφιακά αποθετήρια ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών έργων
Αργύρη, Π.
Περίληψη | PDF (503.4Kb) | 7 ανακτήσεις

Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Ψηφιακές Πηγές και Έντεχνος Συλλογισμός στην Εκπαίδευση του 21ου αιώνα
Μέλλιου, Κ., Μπρατίτσης, Θ.
Περίληψη | PDF (361.4Kb) | 24 ανακτήσεις

Εργαστηριακή εκπαίδευση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και μοντέλων ιστοριογράφησης για την κατασκευή ψηφιακών αφηγήσεων
Κορδάκη, Μ., Κακαβάς, Π., Κακαβάς, Κ., Κακαβά, Ι.
Περίληψη | PDF (366.3Kb) | 17 ανακτήσεις

Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

Close Menu

[contact-form-7 id=”298″ title=”Contact form”]