ETPE

Αρχική Συνέδριο


Πρακτικά συνεδρίων


Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

2o Συνέδριο ΕΤΠΕ

Στοιχεία συνεδρίου

Πάτρα, 10/10/2000 - 13/10/2000
76 άρθρα


Εισηγήσεις

«Αβάκιο», ένα µαθησιακό περιβάλλον βασισµένο σε ψηφίδες λογισµικού
Κουτλής, Μ., Κυνηγός, Χ., Τσιρώνης, Γ., Κυρίμης, Κ., Δεκόλη, Μ., Βασιλείου, Γ.
Περίληψη | PDF (429.3Kb) | 849 ανακτήσεις

∆ιαδικτυακές εφαρµογές γεωπονικής τηλεκπαίδευσης
Κωστοπούλου, Κ., Δαλιάνη, Κ.
Περίληψη | PDF (332.1Kb) | 852 ανακτήσεις

∆ιαµορφωτική αξιολόγηση εικονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου laser
Μικρόπουλος, Τ.Α., Στρουμπούλης, Β.
Περίληψη | PDF (260.8Kb) | 722 ανακτήσεις

∆ιδασκαλία της Φυσικής µε χρήση Η/Υ στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Η χρονοφωτογραφία στη διδασκαλία της Μηχανικής.
Φανίδης, Χ., Πύρζα, Θ.
Περίληψη | PDF (219.8Kb) | 812 ανακτήσεις

∆ιερεύνηση όψεων της αποτελεσµατικότητας εργαστηριακών ασκήσεων υποστηριζόµενων από Συγχρονικές ∆ιατάξεις σε µαθητές Λυκείου
Καράνης, Γ., Τσώνος, Χ., Μπισδικιάν, Γ., Ψύλλος, Δ.
Περίληψη | PDF (241.1Kb) | 836 ανακτήσεις

AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµματισμού
Σατρατζέμη, Μ., Χατζηαθανασίου, Κ., Δαγδιλέλης, Β.
Περίληψη | PDF (293.9Kb) | 672 ανακτήσεις

Are Web-based Adaptive Educational Systems suitable for constructivist instruction in Ill-Structured Knowledge Domains?
Papaterpos, C.M., Papatheodorou, T.S.
Περίληψη | PDF (195.6Kb) | 857 ανακτήσεις

Collaborative training utilising audio-visual, multilingual, and interface agents' enabled Virtual Community Servers.
Davarakis, C., Koutalieris, G.
Περίληψη | PDF (138.9Kb) | 1576 ανακτήσεις

e-διδακτική: νέες τεχνολογίες και διδασκαλία της λογοτεχνίας
Νέζη, Μ.
Περίληψη | PDF (151.7Kb) | 2827 ανακτήσεις

Enabling Technology for Inclusion
Papatheodorou, T., Blamires, M.
Περίληψη | PDF (184.4Kb) | 1431 ανακτήσεις

Eπιτάχυνση ή διευκόλυνση; Μια εξέταση της επίδρασης ενός λογιστικού φύλλου στην επίλυση προβληµάτων συνάφειας
Καρασαββίδης, Η.
Περίληψη | PDF (258.3Kb) | 591 ανακτήσεις

H Αρχιτεκτονική του Προσαρµοστικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος INSPIRE
Παπανικολάου, Κ., Γρηγοριάδου, Μ., Μαγουλάς, Γ., Κορνιλάκης, Χ.
Περίληψη | PDF (289.3Kb) | 635 ανακτήσεις

Investigating second language teachers' knowledge: implications for ICT training
Polyzou, Α., Postlethwaite, K.C.
Περίληψη | PDF (188Kb) | 1796 ανακτήσεις

Mία περίπτωση χρήσης εικονικού περιβάλλοντος στη διδασκαλία της ιστορίας.
Κωστάκης, Π., Ράμμος, Χ., Βούρη, Σ., Μικρόπουλος, Τ.Α.
Περίληψη | PDF (325.5Kb) | 688 ανακτήσεις

On Experimenting with Data Mining in Education
Gnardellis, T., Boutsinas, B.
Περίληψη | PDF (117.9Kb) | 570 ανακτήσεις

On the Implementation of a Multi-Agent System for Computer Based Medical Education
Triantis, Α.G., Kameas, Α.D., Nikiforidis, G.
Περίληψη | PDF (152.5Kb) | 985 ανακτήσεις

OrtoWeb: from contents as an IT based learning environment for Orthodox Religion Education
Αikonen, R.
Περίληψη | PDF (69.8Kb) | 609 ανακτήσεις

See Yoursefl IMprove, περιβάλλον παροχής εξατοµικευµένης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.
Τσινάκος, Α., Μαργαρίτης, Κ.
Περίληψη | PDF (202.6Kb) | 1495 ανακτήσεις

Towards a generic Multi-Agent Architecture of Computer-Based Medical Education applications
Triantis, Α.G., Kameas, Α.D., Zaharakis, I.D., Kagadis, G., Sakellaropoulos, G., Nikiforidis, G., Pintelas, P.E.
Περίληψη | PDF (237.4Kb) | 663 ανακτήσεις

Αλληλεπιδραστικά Πολυµέσα: Η περίπτωση των εγκυκλοπαιδικών εκδόσεων και της εκπαιδευτικής τους αξιοποίησης
Ντρενογιάννη, Ε.
Περίληψη | PDF (232.7Kb) | 825 ανακτήσεις

Αναπαραστάσεις µαθητών του δηµοτικού για τις νέες τεχνολογίες όπως αναδύονται από τη χρήση εννοιολογικών χαρτών και κειµένων
Κόλλιας, Α., Μαργετουσάκη, Α., Κόμης, Β., Γουμενάκης, Γ.
Περίληψη | PDF (286.7Kb) | 26 ανακτήσεις

Αντιλήψεις καθηγητών Πληροφορικής σχετικά µε τη φύση του αντικειµένου και τον τρόπο εισαγωγής του στην Εκπαίδευση
Κορδάκη, Μ., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (259.7Kb) | 711 ανακτήσεις

Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού υποστήριξης από-απόσταση εκπαίδευσης*
Τσέλιος, Ν.K., Αβούρης, Ν., Φωτόπουλος, Ε.
Περίληψη | PDF (272.4Kb) | 781 ανακτήσεις

Αξιολόγηση της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στα πλαίσια του Έργου Ο∆ΥΣΣΕΑΣ.
Πολίτης, Π., Ρούσσος, Π., Καραμάνης, Μ., Τσαούσης, Γ.
Περίληψη | PDF (237.1Kb) | 790 ανακτήσεις

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην προσχολική εκπαίδευση
Καλύβα, Ε.
Περίληψη | PDF (215.8Kb) | 1906 ανακτήσεις

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία.
Γκρίτση, Φ., Καμπεζά, Μ., Κότσαρη, Μ.
Περίληψη | PDF (207.6Kb) | 4259 ανακτήσεις

Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ∆ικτύου.
Αδαμόπουλος, Ν., Γανός, Π., Καραϊσκάκης, Δ., Μπούρας, Χ., Παρασκευάς, Μ.
Περίληψη | PDF (830.2Kb) | 723 ανακτήσεις

ΓΑΙΑ: Ένα ∆ιερευνητικό Εκπαιδευτικό Λογισµικό µε Τρισδιάστατες Πολλαπλές Αναπαραστάσεις
Παπαγεωργίου, Α., Σάμψων, Δ., Κωτσάνης, Γ., Δαπόντες, Ν.
Περίληψη | PDF (240.6Kb) | 1063 ανακτήσεις

Γεωµετρικές κατασκευές µε αναλογίες σε περιβάλλοντα σχεδιασµένα για διερευνητική µάθηση στα µαθηµατικά µε τη χρήση ανάλογων υπολογιστικών εργαλείων
Κυνηγός, Χ., Ψυχάρης, Γ.
Περίληψη | PDF (255.3Kb) | 765 ανακτήσεις

Γνωρίζοντας τους αρχαίους και σύγχρονους Ολυµπιακούς Αγώνες µέσα από ένα υπερµεσικό εκπαιδευτικό λογισµικό
Μακράκης, Β., Παπαδάκης, Κ., Κλεισαρχάκης, Μ.
Περίληψη | PDF (235.3Kb) | 826 ανακτήσεις

Εκπαίδευση από Απόσταση σε Θέµατα Πιστοποίησης Ποιότητας
Γαροφαλάκης, Γ., Κουτσονίκος, Γ., Μαρκέλλου, Π., Ρήγκου, Μ., Συρμακέσης, Σ., Τσακαλίδης, Α.
Περίληψη | PDF (296Kb) | 1043 ανακτήσεις

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην ΠΑ.ΤΕ.Σ Πάτρας στις εκπαιδευτικές εφαρµογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών
Αλιμήσης, Δ.
Περίληψη | PDF (221.8Kb) | 1075 ανακτήσεις

Εκπαιδευτική καθοδήγηση και συγκρότηση γεωµετρικών εννοιών στην πρώτη σχολική ηλικία: η περίπτωση της γωνίας.
Φιλιππάκη, Ν.
Περίληψη | PDF (236.6Kb) | 700 ανακτήσεις

Εκπαιδευτική πράξη και µαθηµατικά υπολογιστικά εργαλεία:Η πρακτική την οποία διαµόρφωσαν δάσκαλοι µε εµπειρία στη χρήση τους.
Αργύρης, Μ., Κυνηγός, Χ.
Περίληψη | PDF (252.5Kb) | 698 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη διδασκαλία ορολογίας στο Λύκειο: η περίπτωση της ΛΕΞΙΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
Οικονόμου, Κ., Ράπτης, Σ., Σταϊνχάουερ, Γ.
Περίληψη | PDF (382.7Kb) | 845 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων
Σταυρίδου, Ε., Σολομωνίδου, Χ., Σαμαράκου, Μ., Γρηγοριάδου, Μ., Μητρόπουλος, Δ., Ρηγούτσος, Α.
Περίληψη | PDF (255.4Kb) | 787 ανακτήσεις

Ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό περιβάλλον για τη διδασκαλία θεµάτων από τις κοινωνικές επιστήµες
Δεληγιάννης, Φ., Σαρρής, Ν., Κωστάκης, Π., Ράμμος, Χ., Χαλκίδης, Α.
Περίληψη | PDF (525.8Kb) | 1051 ανακτήσεις

Ένα Εκπαιδευτικό Πακέτο ∆ιδασκαλίας της Στατιστικής για το Λύκειο
Λίνα, Χ., Αφαντενός, Σ., Χατζησταματίου, Α., Δημάκη, Α., Καλαμπούκης, Θ.
Περίληψη | PDF (266.2Kb) | 852 ανακτήσεις

Έννοιες συµβολικής αναπαράστασης και συστηµάτων αναφοράς σε έναν µικρόκοσµο κατασκευής και χρήσης χάρτη.
Κυνηγός, Χ., Γιαννούτσου, Ν.
Περίληψη | PDF (269.3Kb) | 918 ανακτήσεις

Εργαλεία και µεθοδολογίες αξιολόγησης ανοικτών περιβαλλόντων µάθησης
Κορδάκη, Μ., Αβούρης, Ν., Τσέλιος, Ν.K.
Περίληψη | PDF (415Kb) | 785 ανακτήσεις

Η διδακτική της Πληροφορικής στη Β/θµια Εκπαίδευση
Γεωργίου, Β.Ν.
Περίληψη | PDF (253.5Kb) | 646 ανακτήσεις

Η εικονική αρχαιολογική ανασκαφή µε χρήση Η/Υ ως µαθησιακό περιβάλλον για διερεύνηση στην Ιστορία: µελέτη του λόγου των µαθητών και της διδακτικής οργάνωσης του διαλόγου µέσα στην τάξη
Δημαράκη, Ε.Β.
Περίληψη | PDF (249.3Kb) | 909 ανακτήσεις

Η εισαγωγή στον προγραµµατισµό: ∆ιδακτικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικά Εργαλεία
Ξυνόγαλος, Σ., Σατρατζέμη, Μ., Δαγδιλέλης, Β.
Περίληψη | PDF (243.1Kb) | 841 ανακτήσεις

Η έννοια της µεταβλητής στον Προγραµµατισµό : δυσκολίες και παρανοήσεις µαθητών του Ενιαίου Λυκείου
Τζιμογιάννης, Α., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (295Kb) | 683 ανακτήσεις

Η ολυμπιακή παιδεία πάει στο νηπιαγωγείο» η χρήση και συνεισφορα του υπολογιστή σε ένα βιωματικό επικοινωνιακό πρόγραμμα στην προσχολική εκπαίδευση
Σμάγα, Σ.
Περίληψη | PDF (236.2Kb) | 1037 ανακτήσεις

Η συµβολή των Νέων Τεχνολογιών στη ∆ιδασκαλία των Φιλολογικών Μαθηµάτων: Ανάλυση Πειραµατικών ∆ιδασκαλιών του έργου «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
Αντωνίου, Ι., Γκίκα, Ε., Λαλιώτου, Ε., Τριαντοπούλου, Θ.
Περίληψη | PDF (221.6Kb) | 904 ανακτήσεις

Η χρήση προσοµοίωσης στη διδασκαλία φυσικών φαινοµένων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση: Η περίπτωση του βρασµού του νερού
Μακαρατζής, Γ.
Περίληψη | PDF (212.8Kb) | 774 ανακτήσεις

Η χρήση των χρωμάτων στη σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού
Παπαβασιλείου, Α.Β., Γεωργίου, Δ., Καράκος, Α.
Περίληψη | PDF (154.2Kb) | 803 ανακτήσεις

Θεωρίες µάθησης και η εφαρµογή αυτών σε πολυµέσα εκπαιδευτικά πακέτα - Μία πρώτη εκτίµηση -
Λεβέντης, Α., Οικονομίδης, Α.
Περίληψη | PDF (265.3Kb) | 1064 ανακτήσεις

Μεθοδολογία σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισµικού ιστορίας και τέχνης µε υποστήριξη βάσης ιστορικών πηγών και διδακτικών σεναρίων .
Κάββουρα, Θ., Τσαγκάνου, Γ., Κούτρα, Δ., Τελέλης, Γ., Γρηγοριάδου, Μ., Σαμαράκου, Μ., Σολομωνίδου, Χ., Παπαδοπούλου, Κ.
Περίληψη | PDF (319.1Kb) | 1259 ανακτήσεις

Μεθοδολογικές επιλογές κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός µαθησιακού περιβάλλοντος για την επεξεργασία της έννοιας του µήκους από παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
Παπανδρέου, Μ.
Περίληψη | PDF (645.9Kb) | 788 ανακτήσεις

Μελέτη των µεταγνωσιακών και συνεργατικών χαρακτηριστικών ενός δικτυακού περιβάλλοντος µάθησης
Κόλλιας, Β., Βλασσά, Μ., Μαμαλούγκος, Ν., Βοσνιάδου, Σ.
Περίληψη | PDF (244Kb) | 697 ανακτήσεις

Μοντέλο αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού - Η συµµετοχή του µαθητή ως αξιολογητή
Μπακογιάννης, Σ., Γρηγοριάδου, Μ.
Περίληψη | PDF (227.3Kb) | 1262 ανακτήσεις

Νέα µέσα στη διδασκαλία: Ένα πρόγραµµα συνεργασίας του Πανεπιστηµίου του Mainz µε γυµνάσια της περιοχής του Mainz
Kron, F.W., Sofos, A.
Περίληψη | PDF (225.6Kb) | 671 ανακτήσεις

Νέες ∆ικτυακές Τεχνολογίες στην Παιδεία: Προκλήσεις, Προϋποθέσεις και Αντίλογος
Μαρκάτος, Ν.X., Βεσκούκης, Β., Ρετάλης, Σ.
Περίληψη | PDF (368.2Kb) | 691 ανακτήσεις

Νέες Πρακτικές µε Νέα Εργαλεία στην Τάξη: Κατάρτιση Επιµορφωτών για τη ∆ηµιουργία Κοινοτήτων Αξιοποίησης των ΝΤ στο Σχολείο
Κυνηγός, Χ., Ξένου, Ν.
Περίληψη | PDF (227.8Kb) | 689 ανακτήσεις

Ο Yπολογιστής στο Ελληνικό ∆ημόσιο Νηπιαγωγείο:Η εμπειρία του νηπιαγωγείου Καπαρελλίου
Πυρουνάκη, Α.Κ.
Περίληψη | PDF (264.1Kb) | 1309 ανακτήσεις

Ο γλωσσικός-πολιτισµικός χρωµατισµός του διαδικτύου ως µέσου αναζήτησης επιμορφωτικού υλικού
Κουτσογιάννης, Δ., Βαλετόπουλος, Φ., Γεωργιάδης, Μ., Ντίνας, Κ.
Περίληψη | PDF (231.8Kb) | 696 ανακτήσεις

Οι απόψεις των καθηγητών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
Κυνηγός, Π., Καραγεώργος, Δ., Βαβουράκη, Α., Γαβρίλης, Κ.
Περίληψη | PDF (227.2Kb) | 853 ανακτήσεις

Οι κατανοήσεις των παιδιών για την έννοια της µεταβλητής κατά την εµπλοκή τους σε διερευνητικές δραστηριότητες σε υπολογιστικό περιβάλλον
Κολέτσος, Θ.
Περίληψη | PDF (185.7Kb) | 546 ανακτήσεις

Οι περιορισµοί του µοντέλου υπολογισµού Von Neumann στο µάθηµα «ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον» και τα δίκτυα Petri
Φεσάκης, Γ., Καλαβάσης, Φ., Χαλάτσης, Κ., ∆ηµητρακοπούλου, Α.
Περίληψη | PDF (229.4Kb) | 4 ανακτήσεις

Όψεις της σκέψης των µαθητών κατά τη διεργασία της ανάλυσης προβλήµατος
Αντωνόπουλος, Β., Κολόμβος, Γ., Σπηλιωτοπούλου, Β.
Περίληψη | PDF (235.5Kb) | 752 ανακτήσεις

Παιδαγωγικές και τεχνολογικές αρχές σχεδίασης ενός λογισµικού συνεργατικής εννοιολογικής χαρτογράφησης βασισµένο στο Διαδίκτυο
Κόμης, Β., Φείδας, Χ.
Περίληψη | PDF (258.2Kb) | 842 ανακτήσεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ένα ∆ιαθεµατικό Πολυµεσικό Εκπαιδευτικό Λογισµικό
Καραβελάκη, Μ., Παπαπαναγιώτου, Γ., Δημητριάδης, Σ.
Περίληψη | PDF (337.8Kb) | 677 ανακτήσεις

Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Κίνησης στο Ελληνικό Σχολικό Δίκτυο
Αδαμόπουλος, Ν., Μπούρας, Χ.
Περίληψη | PDF (306.5Kb) | 851 ανακτήσεις

Πτυχές της παιδαγωγικής αξιοποίησης της Τεχνολογίας Ελέγχου στην Σχολική Τάξη
Κυνηγός, Χ., Φράγκου, Σ.
Περίληψη | PDF (217.2Kb) | 940 ανακτήσεις

Συμπληρωματική εκπαίδευση από απόσταση αποφοιτών τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης με χρήση τηλεματικής τεχνολογίας και τεχνολογίας πολυμέσων
Κύδρος, Δ., Πανταζόπουλος, Σ., Ναυροζίδης, Γ., Μαμούδη, Β.
Περίληψη | PDF (201.3Kb) | 738 ανακτήσεις

Συνεργασία ετερογενών υποδοµών τηλεδιάσκεψης για υποστήριξη εκπαιδευτικών διαδικασιών υψηλής διαδραστικότητας: Συµβολή από τη πειραµατική λειτουργία των δικτύων τηλεεκπαίδευσης ABL, AV & AW
Μιαούλης, Γ., Σκουρλάς, Χ., Χάλαρης, Ι.
Περίληψη | PDF (654.1Kb) | 669 ανακτήσεις

Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας-Θερµοδυναµικής
Ψύλλος, Δ., Αργυράκης, Π., Βλαχάβας, Ι., Χατζηκρανιώτης, Ε., Μπισδικιάν, Γ., Ρεφανίδης, Ι., Λεύκος, Ι., Κορομπίλης, Κ., Βράκας, Δ., Γάλλος, Λ., Πετρίδου, Ε., Νικολαϊδης, Ι.
Περίληψη | PDF (255.7Kb) | 868 ανακτήσεις

Σχεδιασµός διδακτικών παρεµβάσεων για την επίδραση των εικονικών περιβαλλόντων στην αντίληψη του χώρου από παιδιά προσχολικής ηλικίας
Σαριδάκη, Α., Μικρόπουλος, Τ.Α.
Περίληψη | PDF (312Kb) | 857 ανακτήσεις

Σχολικός Εκπαιδευτικός ∆ικτυακός Ιστός Αιγαίου (ΣΧ.Ε.∆.Ι.Α.)
Τσολακίδης, Κ., Φωκίδης, Ε.
Περίληψη | PDF (215Kb) | 773 ανακτήσεις

Ταξινόµηση των εκπαιδευτικών τεχνολογικών μέσων µε βάση την υποστήριξη που παρέχουν στις φυσικές παρορµήσεις των παιδιών
Πέτρου-Μπακίρη, Α., Φεσάκης, Γ., Καλαβάσης, Φ., Δημητρακοπούλου, Α.
Περίληψη | PDF (211.2Kb) | 852 ανακτήσεις

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης.
Τζιμογιάννης, Α., Θεοδώρου, Ε.
Περίληψη | PDF (177.3Kb) | 9 ανακτήσεις

ΤΗΛΕΪΣΤΩΡ: Ένα Ελληνικό Ολοκληρωµένο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Συγγραφής, Διαχείρισης και Διάθεσης Μαθημάτων μέσω του Διαδικτύου
Φεργαδιώτου, Ι., Δούκας, Κ., Τεκές, Σ., Σάμψων, Δ.
Περίληψη | PDF (390.5Kb) | 640 ανακτήσεις

Το ∆ιαδίκτυο στην Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ερωτήµατα της θέσης του ως ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο
Νικολοπούλου, Κ.
Περίληψη | PDF (138Kb) | 1075 ανακτήσεις

Το ∆ιαδίκτυο ως µια προσιτή µέθοδος επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών
Μιχαηλίδης, Π.Γ.
Περίληψη | PDF (224.4Kb) | 668 ανακτήσεις

Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

PASSWORD RESET

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ