ETPE

Αρχική Συνέδριο


Πρακτικά συνεδρίων


Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»

Στοιχεία συνεδρίου

Ιωάννινα, 23/09/2016 - 25/09/2016
http://hcicte2016.etpe.gr/el/
81 άρθρα
Κατεβάστε τον τόμο (PDF)


Εισηγήσεις

“Health-Goal” - a digital card game for the learning of nutrition and food safety issues: design and pilot formative evaluation
Gousiou, A., Kordaki, M.
Περίληψη | PDF (368.5Kb) | 54 ανακτήσεις

@pospaseis: υπηρεσία αναζήτησης αποσπάσεων εκπαιδευτικών
Ουγιάρογλου, Σ., Ευαγγελίδης, Γ.
Περίληψη | PDF (553.6Kb) | 24 ανακτήσεις

A socio-technical environment affording social creativity in the design of digital education resources for Math and Environmental Education
Kolovou, A., Daskolia, M.
Περίληψη | PDF (520.7Kb) | 40 ανακτήσεις

Designing an online entrepreneurship course for Higher Education: preliminary issues and challenges
Daskalou, V., Komninou, M.
Περίληψη | PDF (360.1Kb) | 24 ανακτήσεις

Detecting emotions in Greek sentences: towards an open-source affect-awareness framework
Panatsias, I., Apostolidis, H., Tegos, S., Tsiatsos, T., Demetriadis, S.
Περίληψη | PDF (434.8Kb) | 26 ανακτήσεις

Digital serious game based aid program for verbal memory training
Bletsogianni, N., Massoura, E., Tsiatsos, T.
Περίληψη | PDF (427.9Kb) | 17 ανακτήσεις

Digital storytelling in health education: an example for the role of vegetables in children’s diet
Gousiou, A., Kordaki, M.
Περίληψη | PDF (620.8Kb) | 27 ανακτήσεις

Effectiveness of a courseware in 7th grade Chemistry lesson
Ak, O.
Περίληψη | PDF (755.9Kb) | 9 ανακτήσεις

Eκπαίδευση ηλικιωμένων με υποστήριξη γλωσσικών παρεμβάσεων για νοητική ενδυνάμωση
Σέγκουλη, Σ., Παλιόκας, Ι., Τζοβάρας, Δ., Καραγιαννίδης, Χ., Τσολάκη, Μ.
Περίληψη | PDF (454.3Kb) | 27 ανακτήσεις

H ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πλαισίου συνδυασμού εικονικών και πραγματικών περιβαλλόντων πειραματισμού στις Φυσικές Επιστήμες
Ολυμπίου, Γ., Ζαχαρία, Ζ.Χ.
Περίληψη | PDF (457.1Kb) | 48 ανακτήσεις

Is game-based assessment more attractive and less stressful for the students than the traditional exams?
Mavridis, A., Apostolidis, I., Tsiatsos, T.
Περίληψη | PDF (396.6Kb) | 17 ανακτήσεις

O οπτικός προγραμματισμός στην παραγωγή ψηφιακού κόμικ: μια εφαρμογή στο χώρο της Ιστορίας
Μπιμπούδη, Μ., Ζηκούλη, Κ.
Περίληψη | PDF (611Kb) | 70 ανακτήσεις

Patterns of use of open courseware in a Greek University: the eclass.upatras.gr case
Avouris, N.
Περίληψη | PDF (453.2Kb) | 14 ανακτήσεις

Primary school students as EU citizens: designing a theoretical framework and an online educational game
Bratitsis, T., Tsolopani, I., Ioannou, M., Nedelkou, O., Meireles, G., Neto, C., Bartzakli, M.
Περίληψη | PDF (417.1Kb) | 24 ανακτήσεις

Shifting from self- to collaborative-mode of computer-based concept mapping within a hybrid learning environment: effects and implications
Hadjileontiadou, S., Dias, S., Diniz, J., Hadjileontiadis, L.
Περίληψη | PDF (562.7Kb) | 16 ανακτήσεις

Student Support in Web 2.0 CSCL: an exploratory proposal using Interaction Analysis
Michailidis, N., Kapravelos, E., Tsiatsos, T.
Περίληψη | PDF (362.6Kb) | 14 ανακτήσεις

Supporting distant PSYCHO-eDucational activities with a bio – feedback device
Apostolidis, H., Tsiatsos, T., Karagkiozi, K., Tsolaki, M.
Περίληψη | PDF (546.4Kb) | 11 ανακτήσεις

Video lectures in ICT subjects: perceptions of undergraduate students
Toki, E.I., Pange, J.
Περίληψη | PDF (178.7Kb) | 17 ανακτήσεις

Virtual environments for vocational training: user experience in culinary education
Ntalakas, G., Papachristos, N.M., Vrellis, I., Mikropoulos, T.A.
Περίληψη | PDF (329.7Kb) | 10 ανακτήσεις

Web – labs: Αξιολόγηση Αποδοχής
Μολοχίδης, Α., Λεύκος, I., Ταραμόπουλος, Α., Χατζηκρανιώτης, Ε., Ψύλλος, Δ.
Περίληψη | PDF (514.1Kb) | 43 ανακτήσεις

wiki-based process-oriented approach to writing pedagogy in foreign language learning
Tzotzou, M.D.
Περίληψη | PDF (247Kb) | 11 ανακτήσεις

Ακαδημαϊκά αδύνατοι μαθητές σε ένα περιβάλλον υπολογιστικά υποστηριζόμενης διερεύνησης: μελέτη περίπτωσης
Κόλλιας, Β.
Περίληψη | PDF (422.8Kb) | 73 ανακτήσεις

Άμεσα και έμμεσα εκπαιδευτικά οφέλη των ψηφιακών αφηγήσεων
Ψώμος, Π., Κορδάκη, Μ.
Περίληψη | PDF (447.1Kb) | 82 ανακτήσεις

Ανάλυση των χαρακτηριστικών εκπαιδευτικού παιχνιδιού με χρήση του μοντέλου LiX Framework: μια μελέτη περίπτωσης
Κανδρούδη, Μ., Μπρατίτσης, Θ.
Περίληψη | PDF (648.4Kb) | 23 ανακτήσεις

Ανάπτυξη δημιουργικών αφηγημάτων σε ψηφιακό υλικό που εμπλέκουν μαθηματικά και περιβαλλοντική εκπαίδευση
Ιωακειμίδου, Β., Δασκολιά, Μ., Κυνηγός, Χ.
Περίληψη | PDF (461.6Kb) | 50 ανακτήσεις

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών ανοιχτού λογισμικού με το Greenfoot
Ξυνόγαλος, Σ., Γκαϊντατζή, Μ., Τρύφου, Μ.
Περίληψη | PDF (538.7Kb) | 35 ανακτήσεις

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών
Γιαννακούλας, Α., Μαράκη, Μ., Τατόγλου, Χ., Ξυνόγαλος, Σ.
Περίληψη | PDF (482.8Kb) | 66 ανακτήσεις

Αναπτύσσοντας προσαρμόσιμες οπτικοποιήσεις κοινοτήτων και εκπαιδευομένων
Τζελέπη, Μ., Παπανικολάου, K., Ρούσσος, Π.
Περίληψη | PDF (564.1Kb) | 21 ανακτήσεις

Αναπτύσσοντας τον κοινωνικό προβληματισμό μέσα από μία διαθεματική προσέγγιση
Μαυρομματίδου, Σ., Μαυρομματίδης, Α.
Περίληψη | PDF (514.3Kb) | 46 ανακτήσεις

Αξιολόγηση ενός παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας για την περιβαλλοντική εκπαίδευση με τίτλο «Σώσε την Έλλη! Σώσε το περιβάλλον!»
Κουτρομάνος, Γ.Ι., Τζόρτζογλου, Φ., Σοφός, Α.
Περίληψη | PDF (718.3Kb) | 76 ανακτήσεις

Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – εφαρμογή στην Αγωγή Υγείας: «Μεσογειακή δίαιτα»
Σπύλκα, Μ., Σοφιανοπούλου, Χ.
Περίληψη | PDF (734.4Kb) | 35 ανακτήσεις

Αποτελεσματικότητα των εικονικών εργαστηριακών περιβαλλόντων στη διδασκαλία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Ταραμόπουλος, Α., Ψύλλος, Δ.
Περίληψη | PDF (493.3Kb) | 15 ανακτήσεις

Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία
Σύψα, Π., Μάνεσης, Ν., Κορδάκη, Μ.
Περίληψη | PDF (461.2Kb) | 102 ανακτήσεις

Δημιουργία προσομοιώσεων διερευνητικής μάθησης και καταγραφή κινήσεων των μαθητών
Μιχαλούδης, Α., Χατζηκρανιώτης, Ε.
Περίληψη | PDF (791.6Kb) | 29 ανακτήσεις

Δημιουργικότητα και ΤΠΕ: θεωρητικές προσεγγίσεις και προοπτικές στη σχολική εκπαίδευση
Νικολοπούλου, Κ., Σάλτα, Ε.
Περίληψη | PDF (420.5Kb) | 118 ανακτήσεις

Διεπιστημονική συνεργασία εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βλαχοστέργιου, Α., Δασκολιά, Μ., Κυνηγός, Χ.
Περίληψη | PDF (529.4Kb) | 26 ανακτήσεις

Διερεύνηση της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου εκπαιδευτικών για την ένταξη των ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές πρακτικές της τάξης
Δημητρίου, Δ., Τζιμογιάννης, Α.
Περίληψη | PDF (480.5Kb) | 49 ανακτήσεις

Διερευνώντας την αξία του facebook ως διδακτικού εργαλείου
Παπαχαρίτου, Χ.
Περίληψη | PDF (370.7Kb) | 50 ανακτήσεις

Εισαγωγή της υπολογιστικής σκέψης στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία στο πλαίσιο της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών
Κανάκη, Κ., Καλογιαννάκης, Μ., Ζαράνης, Ν.
Περίληψη | PDF (446.6Kb) | 56 ανακτήσεις

Εκπαιδευτική ρομποτική για την υποστήριξη νοητικής άσκησης ασθενών με ήπια νοητική διαταραχή
Σαπουνίδης, Θ., Δημητριάδης, Σ., Γεροντίδης, Α., Τσολάκη, Μ.
Περίληψη | PDF (467.8Kb) | 26 ανακτήσεις

Εκπαιδευτική Ρομποτική και ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης: ο ρόλος του φύλου στη σύνθεση των ομάδων
Αβραμίδου, Μ., Ατματζίδου, Σ., Δημητριάδης, Σ.
Περίληψη | PDF (442.5Kb) | 28 ανακτήσεις

Ένα μοντέλο για την ενσωμάτωση συναισθηματικής νοημοσύνης στην η-μάθηση
Φειδάκης, Μ., Νταραντούμης, Θ., Ζάχος, Γ.
Περίληψη | PDF (1218.1Kb) | 29 ανακτήσεις

Ενσωμάτωση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική: μια εννοιοποίηση εμποδίων τρίτου επιπέδου
Καρασαββίδης, Η., Κόλλιας, Β.
Περίληψη | PDF (452.2Kb) | 67 ανακτήσεις

Εξέλιξη των γνωστικών αναπαραστάσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τα προγραμματιζόμενα ρομπότ
Μισιρλή, Α.
Περίληψη | PDF (477.4Kb) | 32 ανακτήσεις

Ευέλικτοι διαλογικοί πράκτορες για την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης και του παραγωγικού διαλόγου
Τέγος, Σ., Δημητριάδης, Σ.
Περίληψη | PDF (504Kb) | 19 ανακτήσεις

Εφαρμογές διαδραστικής αφήγησης και φορητής επαυξημένης πραγματικότητας για ψυχαγωγία και μάθηση: η περίπτωση του παιχνιδιού «Rhodes K-Nights»
Μαρκούζης , Δ., Φεσάκης, Γ.
Περίληψη | PDF (443.4Kb) | 33 ανακτήσεις

Η ανταπόκριση μελλοντικών εκπαιδευτικών σε ένα πλαίσιο υποστήριξης σχεδιασμού σοβαρών ψηφιακών παιχνιδιών
Θεοδοσίου, Σ., Καρασαββίδης, Η.
Περίληψη | PDF (592.4Kb) | 28 ανακτήσεις

Η διδασκαλία προβολών στη Γεωμετρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τη βοήθεια των ΤΠΕ
Ζαράνης, Ν., Εξαρχάκος, Γ.Μ.
Περίληψη | PDF (484Kb) | 19 ανακτήσεις

Η διδασκαλία των θρησκειών και των ιερών μουσικών τους σε παιδιά της Στ΄τάξης Δημοτικού, με εκπαιδευτικό υλικό σχεδιασμένο πάνω στην εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας Aurasma
Κεφάλας, Μ.
Περίληψη | PDF (539.9Kb) | 31 ανακτήσεις

Η ενσωμάτωση των ΕΛ/ΛΑΚ στη σχολική τάξη: μελέτη των απόψεων εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών
Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ.Θ., Βύρης, Δ.
Περίληψη | PDF (435.9Kb) | 17 ανακτήσεις

Η επίδραση των διακριτικών στην εμπλοκή μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες: μια μελέτη περίπτωσης
Σιτρά, Ο., Κατσιγιαννάκης, Β., Καραγιαννίδης, Χ.
Περίληψη | PDF (410.4Kb) | 24 ανακτήσεις

Η συμβολή των οπτικών ενδείξεων σε βιντεοδιδασκαλίες λογισμικού στην ανάπτυξη διαδικαστικής γνώσης
Ραγάζου, Β., Καρασαββίδης, Η.
Περίληψη | PDF (425.3Kb) | 9 ανακτήσεις

Η συμβολή των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών σε πειράματα βαρομετρικής πίεσης: μελέτη περίπτωσης
Κώτσης, Κ.Θ., Μπολανάκης, Δ.Ε.
Περίληψη | PDF (544.2Kb) | 8 ανακτήσεις

Η ΤΠΓΠ στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε υποψήφιους νηπιαγωγούς
Τζαβάρα, Α., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (601.4Kb) | 24 ανακτήσεις

Καλλιέργεια διαδικτυακής κοινότητας μάθησης στο πλαίσιο του μεικτού μοντέλου ηλεκτρονικής μάθησης
Φεσάκης, Γ., Βουλγαρίδου, Ι., Λαζακίδου, Γ.
Περίληψη | PDF (557.9Kb) | 26 ανακτήσεις

Καλλιεργώντας τον ψηφιακό γραμματισμό σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Γκόλτσιου, Α., Σοφιανοπούλου, Χ.
Περίληψη | PDF (412.9Kb) | 45 ανακτήσεις

Μαζικά Ανοιχτά Μαθήματα και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών: ζητήματα σχεδιασμού και μελέτη των απόψεων των συμμετεχόντων
Κουτσοδήμου, Κ., Τζιμογιάννης, Α.
Περίληψη | PDF (425.4Kb) | 31 ανακτήσεις

Μελέτη της συμβολής ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στην ενίσχυση προ-επαγγελματικών δεξιοτήτων ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος
Τσιόπελα, Δ., Τζιμογιάννης, Α.
Περίληψη | PDF (673.4Kb) | 8 ανακτήσεις

Μελέτη της χρήσης του Moodle με τη Θεωρία της Δραστηριότητας στο πλαίσιο μικτής μάθησης
Φιλιππίδη, Α., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (609.8Kb) | 19 ανακτήσεις

Μπορούν οι μαθητές Γυμνασίου να προσεγγίσουν έννοιες πολυπλοκότητας εργαζόμενοι με τη βιβλιοθήκη μοντέλων της NetLogo; Ευρήματα από μια πρώτη διερεύνηση
Χαλκίδης, Α., Γκιόλμας, Α., Στούμπα, Α., Κονταξή, Μ., Σκορδούλης, Κ.
Περίληψη | PDF (594.4Kb) | 21 ανακτήσεις

Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο σχεδιαστή παιγνιωδών διατάξεων για τη διδασκαλία της φυσικής - γνωστική προσέγγιση
Σμυρναίου, Ζ., Ψάρρη, Ι.
Περίληψη | PDF (871Kb) | 15 ανακτήσεις

Οδύσσεια: το ταξίδι της επιστροφής. Σχεδιασμός εκπαιδευτικού παιχνιδιού για τη διδασκαλία του ταξιδιού της «Οδύσσειας»
Παναγιώτου, Ε.
Περίληψη | PDF (428Kb) | 26 ανακτήσεις

Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η Ευρώπη με ζωγραφιά
Κατσούλη, Α., Κουρελέα, Ε.
Περίληψη | PDF (469.7Kb) | 20 ανακτήσεις

Όταν το άγνωστο γίνεται… γνωστό με τη βοήθεια των ΤΠΕ
Μαυρομματίδου, Σ., Μαυρομματίδης, Α.
Περίληψη | PDF (460.1Kb) | 39 ανακτήσεις

Ποιοτική ανάλυση κινήτρων συμμετοχής, λόγων εγκατάλειψης και συνολικής εμπειρίας μαθητών σε ένα MOOC για τη διδασκαλία του προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κουτσάκας, Φ., Καραματσούκη, Α., Καραγιαννίδης, Χ., Πολίτης, Π.
Περίληψη | PDF (450.3Kb) | 28 ανακτήσεις

Προγραμματισμός ρομπότ με απτική διεπαφή: ανάλυση επιδόσεων παιδιών σε σύγκριση με τη γραφική διεπαφή
Σαπουνίδης, Θ., Δημητριάδης, Σ., Σταμέλος, Ι.
Περίληψη | PDF (522.9Kb) | 11 ανακτήσεις

Προσωπικότητα και μάθηση σε διαμεσολαβούμενες από wiki συνεργατικές δραστηριότητες: συμπεράσματα από 3 μελέτες περίπτωσης
Αλτανοπούλου, Π., Τσέλιος, Ν.
Περίληψη | PDF (540Kb) | 8 ανακτήσεις

Προτάσεις μαθησιακών δραστηριοτήτων και η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου εκπαιδευτικών Πληροφορικής
Δουκάκης, Σ.Γ., Παπαλάσκαρη, Μ.
Περίληψη | PDF (423.5Kb) | 13 ανακτήσεις

Στάσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στη χρησιμότητα των διδακτικών σεναρίων με τη χρήση των ΤΠΕ
Ξαφάκος, Ε., Παπαδήμας, Λ., Μαράτος, Α., Δημακόπουλος, Γ., Μπέκα, Α.
Περίληψη | PDF (437.6Kb) | 104 ανακτήσεις

Στοχοθετημένη αναζήτηση στο διαδίκτυο στο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίων εργασίας και προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων: τυπική και αναγκαία ή χρήσιμη και ενδιαφέρουσα διαδικασία;
Γαϊτάνη, Μ.Κ.
Περίληψη | PDF (495.6Kb) | 13 ανακτήσεις

Συγγραφή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων με βάση το πλαίσιο TPACK: το περιβάλλον PeerLAND
Παπανικολάου, K., Γουλή, Ε., Μακρή, Α., Σοφός, Ι., Τζελέπη, Μ.
Περίληψη | PDF (593.4Kb) | 19 ανακτήσεις

Συνεργατική βιβλιομετρική αξιολόγηση ελληνικών πανεπιστημιακών τμημάτων εκπαίδευσης
Τσέλιος, Ν., Βιολατζή, Α., Γιαννοπούλου, Χ., Γιαχαλή, Θ., Γκολφινοπούλου, Θ., Δημοπούλου, Γ., Κουκουλάκη, Μ., Μουτάφη, Ε., Παπαδοπούλου, Φ., Παπανεοφύτου, Δ., Πιτσολάντη, Μ., Ρούσσου, Ε., Σαψάνη, Γ., Σούγκα, Ι., Τζάνη, Α., Τυροβολά, Δ., Χρυσικού, Ε.
Περίληψη | PDF (409.6Kb) | 7 ανακτήσεις

Σχεδιάζοντας ένα «έξυπνο» σύστημα υποστήριξης εποικοδομιστικών δραστηριοτήτων: η περίπτωση της «Χελωνόσφαιρας»
Ξένος, Μ., Κυνηγός, Χ., Γρυζιώτη, Μ.
Περίληψη | PDF (807.3Kb) | 22 ανακτήσεις

Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία της έννοιας της μεταβλητής στην Πληροφορική
Μαρκαντωνάτος, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ.Θ., Βερύκιος, Β.
Περίληψη | PDF (420.7Kb) | 5 ανακτήσεις

Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση κινητής εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για την υποβοήθηση της εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας
Σπαθούλας, Ε., Παλαιγεωργίου, Γ.
Περίληψη | PDF (693Kb) | 21 ανακτήσεις

Τα συναισθήματα και οι προσδοκίες από την ενασχόληση με την ψηφιακή τεχνολογία: μία μελέτη περίπτωσης
Χιώλου, Μ., Σμυρναίου, Ζ.
Περίληψη | PDF (449.5Kb) | 38 ανακτήσεις

Ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών στις ψηφιακές διαδραστικές ιστορίες: σχεδιασμός και αξιολόγηση της πρώτης εφαρμογής
Φεσάκης, Γ., Μιχαλοπούλου, Μ., Τσιμπλή, Π.
Περίληψη | PDF (469.9Kb) | 13 ανακτήσεις

Το ψηφιακό κόμικ ως μέσο δημιουργίας ιστοριών στο Νηπιαγωγείο
Μουταφίδου, Α., Μέλλιου, Κ., Μπρατίτσης, Θ.
Περίληψη | PDF (387.4Kb) | 69 ανακτήσεις

Ψηφιακές αφηγήσεις βιωματικών ιστοριών σε σχέση με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: (πολύ)τροπικότητες
Μεϊμάρης, Μ., Μούτσιος-Ρέντζος, Α.
Περίληψη | PDF (496.8Kb) | 38 ανακτήσεις

Ψηφιακή εκπαίδευση στην αρχιτεκτονική παιδεία: παραδοχές και ερωτήματα
Παπαμανώλης, Α., Λιάπη, Α.
Περίληψη | PDF (393.3Kb) | 11 ανακτήσεις


Αφίσες

H επίδραση ενός εργαλείου διατύπωσης υποθέσεων και ενός εργαλείου σχεδιασμού πειραμάτων στις δεξιότητες διερώτησης που αποκτούν μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όταν εργάζονται σε ένα τεχνολογικά υποστηριζόμενο μαθησιακό περιβάλλον διερώτησης
Ξενοφώντος, Ν., Χοβαρδάς, Τ., Ζαχαρία, Ζ.Χ., de Jong, T., Pedaste, M.
Περίληψη | PDF (454.8Kb) | 26 ανακτήσεις

Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

PASSWORD RESET

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ