ETPE

Αρχική Συνέδριο


Πρακτικά συνεδρίων


Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

9o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ

Στοιχεία συνεδρίου

Ρέθυμνο, 03/10/2014 - 05/10/2014
http://www.hcicte2014.edc.uoc.gr/
140 άρθρα


Εισηγήσεις

“Δυναμική” Μεθοδολογία Αξιολόγησης Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Συστημάτων
Πιτσικάλης, Σ., Ουασίτσα, Ι.
Περίληψη | PDF (321.8Kb) | 99 ανακτήσεις

«Είμαι άνθρωπος και μιλάω ευγενικά: μία διδακτική προσέγγιση της σχολικής βίας με τη βοήθεια των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών»
Κουτρομάνου, Β., Μυρωνάκη, Α., Παπαδομαρκάκη, Γ.
Περίληψη | PDF (451Kb) | 60 ανακτήσεις

«Επιχείρηση κειμήλιο»: Εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση φορητών συσκευών για το μάθημα της Ιστορίας Δ’ Δημοτικού
Γρηγοράκη, Μ., Πολίτη, Α., Τσολάκος, Π.
Περίληψη | PDF (313.6Kb) | 56 ανακτήσεις

«Η μεταβολή της φυσικής κατάστασης των σωμάτων»: Σενάριο διδασκαλίας με βάση τα Εννέα Διδακτικά Γεγονότα του Gagné και την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Γιαννακού, Ι., Κίτσος, Θ.
Περίληψη | PDF (303.7Kb) | 24 ανακτήσεις

«Η προπαίδεια του 2 και του 4: σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων βασισμένων στα Ρεαλιστικά Μαθηματικά με αξιοποίηση του Macromedia Flash»
Μπουζιώτη, Μ., Πανούτσου , Ι.
Περίληψη | PDF (701.6Kb) | 102 ανακτήσεις

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2013»: ΤΠΕ και Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο. Από την Θεωρία στην Πράξη
Αναστασιάδης, Π., Φιλιππούσης, Γ., Τομαζινάκης, Α., Γκίζα, Π., Μαστοράκη, Ε., Σαπουνάκη, Μ., Ρωμανιάς, Ι., Κουκούλης, Ν., Ρόδη, Α., Σπανουδάκης, Α., Καλλίνη, Ε., Ζουμπόλη, Ι., Πατσιάς, Α., Παπαδόπουλος, Ε., Μανούσου, Ε., Σαμαντζής, Σ., Κοκκινοπούλου, Π., Καρβούνης, Λ., Λίτινας, Μ., Λάζαρη, Δ., Παναγιωτοπούλου, Σ.
Περίληψη | PDF (445.6Kb) | 64 ανακτήσεις

«Στην Παλιά Θεσσαλονίκη…»: διδάσκοντας Τοπική Ιστορία με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και τη βιωματική μέθοδο
Κούρτης, Π., Γκιρτζή, Μ.
Περίληψη | PDF (259.9Kb) | 50 ανακτήσεις

A “Digital classroom”-An innovation in Education 2.0
Georgakainas, B.
Περίληψη | PDF (197Kb) | 37 ανακτήσεις

A Research Based Learning Environment’s appropriation, as a context for atypical professional development in ICT integration in the classroom.
Kollias, V., Daropoulos, A., Davaris, A., Zaganas, K.
Περίληψη | PDF (160.5Kb) | 24 ανακτήσεις

An alternative use of the NetLogo modeling environment, where the student “thinks” and “acts” like an Agent, in order to teach concepts of Ecology.
Gkiolmas, A., Chalkidis, A., Papaconstantinou, M., Iqbal, Z., Skordoulis, C.
Περίληψη | PDF (370.5Kb) | 1 ανακτήσεις

An instructional-learning model applying Problem-Based Learning enabled by ICTs
Makrakis, V., Kostoulas-Makrakis, N.
Περίληψη | PDF (476Kb) | 9 ανακτήσεις

Blogging: a Powerful Tool for State EFL Teachers
Tzotzou, M.D.
Περίληψη | PDF (122.2Kb) | 5 ανακτήσεις

Comparative analysis of assessment methods in e-learning
Spanaka, A., Angelopoulou, D., Boufardea, E.
Περίληψη | PDF (161.8Kb) | 11 ανακτήσεις

Cross-curricular project-based learning approach fostering competences
Riviou, K.
Περίληψη | PDF (236Kb) | 6 ανακτήσεις

H διδασκαλία της προπαίδειας του «5» και του «10» στη Β΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου βασισμένη στις ΤΠΕ και το μοντέλο του Allan Hoffer
Καζάκου, Γ., Καζάκου, Μ., Κιούση, Ε., Λάζαρη, Α.
Περίληψη | PDF (410.4Kb) | 71 ανακτήσεις

H εκπαιδευτική χρήση των ιστολογίων. Η περίπτωση της ανάπτυξης και παρουσίασης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από έναν Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και μία εκπαιδευτικό
Ποταμιάς, Γ., Βίγκου, Α., Γκότζος, Δ.
Περίληψη | PDF (772.7Kb) | 53 ανακτήσεις

Learning Experiences using Computer Supported Collaborative Work for Future Journalists
Sidiropoulos, E.Α., Veglis, A.Α.
Περίληψη | PDF (109.8Kb) | 19 ανακτήσεις

Thinking Science through teachers’ experiences with digital technologies: Toward a ‘naturalistic’ pedagogical landscape?
Vivitsou, M., Tirri, K., Kynäslahti, H.
Περίληψη | PDF (152.8Kb) | 4 ανακτήσεις

Virtual e-Class Community (VeC) - Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Συνεργασίας Ξενόγλωσσων Τάξεων - Κοινότητα πρακτικής και μάθησης: Ψηφιακές δραστηριότητες για την εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο
Αργυροπούλου, Σ.
Περίληψη | PDF (306.5Kb) | 15 ανακτήσεις

Ανάπτυξη του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και πιλοτική του εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς ΠΕ04
Ψύλλος, Δ.
Περίληψη | PDF (323.4Kb) | 20 ανακτήσεις

Αναπτύσσοντας τη μάθηση για την κοινωνική προσφορά με την υποστήριξη των ΤΠΕ
Βίγκου, Κ., Μακράκης, Β.
Περίληψη | PDF (269.8Kb) | 52 ανακτήσεις

Ανασκόπηση εκπαιδευτικών ερευνών για σοβαρά παιχνίδια στην τυπική εκπαίδευση
Μαρκούζης , Δ., Φεσάκης, Γ.
Περίληψη | PDF (246.6Kb) | 42 ανακτήσεις

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου: Η περίπτωση των επιμορφούμενων Φυσικών ΠΕ04
Ψύλλος, Δ., Παρασκευάς, Α.
Περίληψη | PDF (263.7Kb) | 43 ανακτήσεις

Αντιλήψεις επιμορφούμενων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ μάθησης μέσω e-Learning: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κώστας, Α., Παράσχου, Β., Σοφός, Α.
Περίληψη | PDF (275.6Kb) | 32 ανακτήσεις

Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς
Βαγγελάτος, Α., Αγγελόπουλος, Π., Μεϊντάνης, Σ.
Περίληψη | PDF (231.4Kb) | 66 ανακτήσεις

Αξιοποίηση εργαλείων δημιουργίας ψηφιακών comic στη διδασκαλία των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Τζοβάρα, Α., Μακρή, K.
Περίληψη | PDF (465.6Kb) | 33 ανακτήσεις

Αξιοποίηση και αξιολόγηση μιας διδακτικής πρακτικής στο πλαίσιο της μάθησης με διερώτηση. Λύση προβλημάτων κινηματικής σε ψηφιακό περιβάλλον
Πολυζώης, Γ.
Περίληψη | PDF (450.9Kb) | 9 ανακτήσεις

Αξιοποίηση κινητών συσκευών στη Φυσική Αγωγή
Παπαστεργίου, Μ., Σακοράφας, Β., Ζουρμπάνος, Ν., Θεοδωράκης, Ι., Γούδας, Μ.
Περίληψη | PDF (167Kb) | 23 ανακτήσεις

Αξιοποίηση των Εικονικών Προσομοιώσεων στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση Φοιτητών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Δαμιανάκης, Α., Λούντος, Γ., Καλλώνης, Π., Τσάτσος, Δ., Τσούκαλης, Α.
Περίληψη | PDF (352.1Kb) | 8 ανακτήσεις

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία της «Μελέτης Περιβάλλοντος» για την Προσχολική Εκπαίδευση
Αδικημενάκη, Μ.
Περίληψη | PDF (204.9Kb) | 47 ανακτήσεις

Αξιοποιώντας τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία της προπαίδειας του 6: μια πρόταση βασισμένη στα ρεαλιστικά μαθηματικά
Χαχάμπη, Π., Τσεσμελή, Γ., Στρούμπα, Α., Λαθούρης, Δ.
Περίληψη | PDF (290Kb) | 28 ανακτήσεις

Από τις Έννοιες στις Δομές: Μια Αρχιτεκτονική Συστήματος Εννοιολογικής Χαρτογράφησης
Γιουβανάκης, Θ., Κεχρής, Ε., Μπάκαβος, Α., Σαμαρά, Χ.
Περίληψη | PDF (294.2Kb) | 12 ανακτήσεις

Από φθινόπωρο χειμώνα και από άνοιξη καλοκαίρι». Εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση ΤΠΕ
Φώτη, Π.
Περίληψη | PDF (767.9Kb) | 29 ανακτήσεις

Αρχές σχεδίασης φορητών εφαρμογών για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
Παπαδάκης, Σ., Καλογιαννάκης, Μ., Ζαράνης, Ν.
Περίληψη | PDF (238.9Kb) | 41 ανακτήσεις

Αυτόχθονη - τοπική γνώση σε σχέση με τη βιώσιμη/αειφόρο ανάπτυξη και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες στην περιοχή της Κρήτης
Μπουργουτζιάνης, Μ., Μακράκης, Β.
Περίληψη | PDF (257.8Kb) | 6 ανακτήσεις

Δημιουργία κλίμακας αξιολόγησης εκπαιδευτικών φορητών εφαρμογών για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
Ζαράνης, Ν., Παπαδάκης, Σ., Καλογιαννάκης, Μ.
Περίληψη | PDF (368.1Kb) | 40 ανακτήσεις

Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας με θέμα την ενδοσχολική βία στο νηπιαγωγείο
Μουταφίδου, Α., Μέλλιου, Κ., Μπρατίτσης, Θ.
Περίληψη | PDF (317.8Kb) | 86 ανακτήσεις

Δια βίου εκπαίδευση και κοινωνία της πληροφορίας στο σύγχρονο ευρωπαϊκό σχολείο (1995-2010)
Καλεράντε, Ε., Ελευθεράκης, Θ.
Περίληψη | PDF (256.1Kb) | 15 ανακτήσεις

Δια Βίου Μάθηση, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και ελεύθερος χρόνος.
Αράπογλου, Α.
Περίληψη | PDF (281.5Kb) | 14 ανακτήσεις

Διαδραστικό video και ψηφιακό αποθετήριο στην υπηρεσία της εκπαίδευσης κωφών μαθητών
Μπούκουρας, Κ., Γελαστοπούλου, Μ., Κουρμπέτης, Β.
Περίληψη | PDF (810.7Kb) | 13 ανακτήσεις

Διαλειτουργικότητα μεταξύ του εργαλείου μαθησιακού σχεδιασμού CADMOS και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας WISE: δυνατότητες και σχεδιαστικές προκλήσεις
Μητρόπουλος , Ε., Μπολουδάκης, Μ., Πετροπούλου, Ο., Ρετάλης, .
Περίληψη | PDF (525.2Kb) | 5 ανακτήσεις

Διαφορές στάσης πρωτοετών και τεταρτοετών φοιτητών Παιδαγωγικού Τμήματος απέναντι στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Βουρλέτσης, Ι., Πολίτης, Π.
Περίληψη | PDF (284.2Kb) | 22 ανακτήσεις

Διδακτική πρόταση αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου, στην ενότητα 31: Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου
Φραϊδάκη, Α., Χατζάκη, Κ.
Περίληψη | PDF (245.1Kb) | 18 ανακτήσεις

Διδάσκοντας Ελύτη με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Λιονουδάκη, Ζ.
Περίληψη | PDF (345.8Kb) | 17 ανακτήσεις

Διδάσκοντας τα Θρησκευτικά με τη χρήση των ΤΠΕ. Ενότητα «Ψηφιδωτά Καλλιτεχνήματα», Τάξη Ε’
Φώκου, Ι., Τσιγκάκου, Α.
Περίληψη | PDF (333.1Kb) | 12 ανακτήσεις

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα
Λέτσι, Α., Αραπάκη, Ξ., Σέρογλου, Φ.
Περίληψη | PDF (1313.3Kb) | 10 ανακτήσεις

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική
Αναγνωστάκης, Σ., Φαχαντίδης, Ν.
Περίληψη | PDF (330.9Kb) | 18 ανακτήσεις

Διερεύνηση εμπλοκής νηπίων στη χρήση υπολογιστή ως σχολική δραστηριότητα: πιλοτική μελέτη
Νικολοπούλου, Κ., Γιαλαμάς, Β., Μπατσούτα, Μ.
Περίληψη | PDF (281.1Kb) | 66 ανακτήσεις

Διερεύνηση της συμβολής πολλαπλών σημειωτικών συστημάτων στη δημιουργία ολοκληρωμένων νοημάτων στην αγγλική γλώσσα με τη βοήθεια της λογοτεχνίας.
Καχριμάνη, Θ., Σμυρναίου, Ζ.
Περίληψη | PDF (335Kb) | 4 ανακτήσεις

Διερευνώντας την αναγνωστική κατανόηση των μαθητών σε ψηφιακό περιβάλλον: Μια μελέτη περίπτωσης με εξειδικευμένες συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης (e-Readers)
Νικολακόπουλος, Α., Παρασκευά, Φ.
Περίληψη | PDF (235.9Kb) | 14 ανακτήσεις

Δυνατότητες περιβαλλοντικής επιμόρφωσης ενηλίκων μέσω μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων.
Τσώνη, Ρ., Παγγέ , Τ.
Περίληψη | PDF (286.5Kb) | 11 ανακτήσεις

Εκπαίδευση Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών χρησιμοποιώντας Ομότιμη Μάθηση και Κοινωνικό Λογισμικό. (H καινοτομία της πλατφόρμας SONETOR.)
Ασπιώτη, Μ., Καμέας, Α.Δ.
Περίληψη | PDF (316.7Kb) | 2 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικό λογισμικό για επιλεγμένες ενότητες της Φυσικής - Έργο και Ενέργεια
Μανταδάκης, Β., Παπαβασιλείου, Β., Παπαδάκης, Μ., Σηφάκης, Γ.
Περίληψη | PDF (699Kb) | 12 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικό λογισμικό για επιλεγμένες ενότητες της Φυσικής – Ατομική Φυσική
Μανταδάκης, Β., Παπαβασιλείου, Β., Παπαδάκης, Μ., Πετράκης, Σ.
Περίληψη | PDF (719.1Kb) | 1 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικό λογισμικό για τις Φυσικές Επιστήμες. Μηχανική – Νόμοι του Νεύτωνα
Αλεξάκης, Χ., Μανταδάκης, Β., Παπαβασιλείου, Β.
Περίληψη | PDF (600.1Kb) | 2 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κοινωνικής ευαισθητοποίησης σε θέματα κωφών
Βέλλιος, Γ., Σαρρή, Ε., Τεντολούρη, Α.
Περίληψη | PDF (261.7Kb) | 13 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικοί και τεχνολογία: Η χρήση τεχνολογικών μέσων στην εκπαιδευτική πράξη.
Γερούκη, Μ.
Περίληψη | PDF (393.2Kb) | 63 ανακτήσεις

Εμπειρίες από σεμινάρια ψηφιακής αφήγησης σε εκπαιδευτικούς. Η περίπτωση της Ελλάδας
Μπρατίτσης, Θ.
Περίληψη | PDF (296.1Kb) | 23 ανακτήσεις

Ένα παράδειγμα συμβολής των ΤΠΕ στη διδασκαλία θρησκευτικών εννοιών: διαθεματικές δραστηριότητες για τη διδασκαλία της Γέννησης του Χριστού
Γουργιώτου, Ε., Αμαργιωτάκη, Φ., Παπαστεφανάκη, Μ.
Περίληψη | PDF (259.6Kb) | 14 ανακτήσεις

Ενίσχυση της Δημιουργικότητας σε Δραστηριότητες Συνεργατικής Μάθησης Υποστηριζόμενες από τις ΤΠΕ
Φεσάκης, Γ., Λάππας, Δ.
Περίληψη | PDF (255.3Kb) | 36 ανακτήσεις

Ενσωμάτωση ταινίας τεκμηρίωσης στη διδακτική πράξη (πρωτοβάθμια εκπαίδευση)
Πανουσιάδου, Μ.
Περίληψη | PDF (227.6Kb) | 3 ανακτήσεις

Επιμορφωτικό πρόγραμμα για την αξιοποίηση των Διαδικτυακών Κοινοτήτων Πρακτικής
Φεσάκης, Γ., Θεοδωρίδου, Σ., Ρούσσου, Μ.
Περίληψη | PDF (321.4Kb) | 9 ανακτήσεις

Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μέσω μικροϋπολογιστικών συστημάτων
Σαββοργινάκης, Β., Σταύρου, Δ.
Περίληψη | PDF (286.8Kb) | 5 ανακτήσεις

Εφαρμογή προσομοιώσεων και σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων στη διδασκαλία της Φυσικής
Μιχαλούδης, Α., Χατζηκρανιώτης, Ε.
Περίληψη | PDF (469.9Kb) | 11 ανακτήσεις

Η αναλογία στην Τριγωνομετρια
Τζούμπα, Δ., Μαυρουδής, Σ.
Περίληψη | PDF (372.2Kb) | 3 ανακτήσεις

Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο: ένα προτεινόμενο σενάριο για τη διδασκαλία μαθητών Α΄ Γυμνασίου με τη χρήση των ΤΠΕ
Ζαράνη, Φ.Ε.
Περίληψη | PDF (624.8Kb) | 7 ανακτήσεις

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης κειμένου στο Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Γλωσσικής Μάθησης (ΣΔΜΓΜ) της ελληνικής ως δεύτερης του ΕΔΙΑΜΜΕ – Επίπεδο Β2
Σπαντιδάκης, Γ., Βασαρμίδου, Δ.
Περίληψη | PDF (274.4Kb) | 11 ανακτήσεις

Η ανάπτυξη συγγραφικών δεξιοτήτων στο Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Γλωσσικής Μάθησης (ΣΔΜΓΜ) της ελληνικής ως δεύτερης του ΕΔΙΑΜΜΕ – Επίπεδο Β2
Σπαντιδάκης, Γ., Βασαρμίδου, Δ.
Περίληψη | PDF (352.3Kb) | 6 ανακτήσεις

Η Ανάπτυξη του λεξιλογίου με τη χρήση των ΤΠΕ: Ένα ερευνητικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ανάγνωσης (ΙRΑ)
Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη, Π.
Περίληψη | PDF (200.6Kb) | 18 ανακτήσεις

Η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής εφαρμογής «Εύγλωττον» για τη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας παιδιών με δυσλεξία.
Χανιώτη, Ε.
Περίληψη | PDF (368.7Kb) | 18 ανακτήσεις

Η αξιοποίηση του wikispaces classroom ως περιβάλλον ομαδοσυνεργατικής μάθησης στην ερευνητική εργασία
Παυλίδης, Γ., Φανουράκης, Γ.
Περίληψη | PDF (382.3Kb) | 14 ανακτήσεις

Η αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα ως εργαλείου εξατομικευμένης διδασκαλίας για την απόδοση κινήτρων και την ανάπτυξη του εύρους των δεξιοτήτων ατόμων με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού
Καψάλης, Δ.
Περίληψη | PDF (227.3Kb) | 19 ανακτήσεις

Η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική αγωγή: απόψεις των υποψήφιων Βρεφονηπιοκόμων
Βιτούλης, Μ.
Περίληψη | PDF (264.6Kb) | 28 ανακτήσεις

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης
Γελαστοπούλου, Μ., Κουρμπέτης, Β.
Περίληψη | PDF (269.6Kb) | 24 ανακτήσεις

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δημοσθενίδης, Δ., Χατζής, Β.
Περίληψη | PDF (266.6Kb) | 45 ανακτήσεις

Η Γη στο διάστημα: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα λογισμικού
Πανούτσου , Ι., Τσαλίκη, Σ.
Περίληψη | PDF (484.9Kb) | 10 ανακτήσεις

Η διδακτική των πολυμέσων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με χρήση του περιβάλλοντος Bolide Slideshow Creator
Σαρακατσιάνου, Δ.
Περίληψη | PDF (284.9Kb) | 8 ανακτήσεις

Η διδασκαλία της προπαίδειας του 7 στη Β’ τάξη του δημοτικού σχολείου με τη βοήθεια των ΤΠΕ
Μαραγκού, Α., Μακρυσοπούλου, Σ.
Περίληψη | PDF (248Kb) | 24 ανακτήσεις

Η διδασκαλία του Λεξιλογίου στο Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Γλωσσικής Μάθησης (ΣΔΜΓΜ) της ελληνικής ως δεύτερης του ΕΔΙΑΜΜΕ – Επίπεδο Β2
Σπαντιδάκης, Γ., Βασαρμίδου, Δ., Θώμου, Β.
Περίληψη | PDF (348.6Kb) | 10 ανακτήσεις

Η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης Εφαρμογή στο Γυμνάσιο & ΕΠΑΛ
Πολυμεράκη, Ε., Δεληγιαννάκου, Α., Ατματζίδου, Σ., Δημητριάδης, Σ.
Περίληψη | PDF (244.4Kb) | 9 ανακτήσεις

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων μεταξύ παραρτημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης FlashMeeting
Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ.Θ., Φραγκούλης, Ι.
Περίληψη | PDF (258.2Kb) | 19 ανακτήσεις

Η επίδραση ενός προγράμματος με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης παιδιών προσχολικής ηλικίας
Πετρίκη, Σ., Κοντογιάννη, Δ., Οικονομίδης, Β.
Περίληψη | PDF (226.1Kb) | 6 ανακτήσεις

Η επίδραση της κοινωνικής διάστασης των ρομπότ στη σχολική επίδοση
Φαχαντίδης, Ν., Τριανταφυλλίδου, Π.
Περίληψη | PDF (271.9Kb) | 10 ανακτήσεις

Η Επίδραση του Γνωστικού Τύπου στη Μάθηση Παιδιών Προσχολικής Εκπαίδευσης με Λογισμικά Μοντελοποίησης και Προσομοίωσης
Αγγελή, Χ., Πολεμίτου, Ε., Φραγκουλίδου, Ε.
Περίληψη | PDF (232.5Kb) | 11 ανακτήσεις

Η Επίδραση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στις Μαθησιακές Επιδόσεις Μαθητών Γ’ Δημοτικού Μέσα από ένα Πλαίσιο Συνεργατικής Μάθησης
Αγγελή, Χ., Τσαγγάρη, Α.
Περίληψη | PDF (246.9Kb) | 17 ανακτήσεις

Η έρευνα-δράσης στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα μιας εφαρμογής της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ντρενογιάννη, Ε., Λιάμπας, Α.
Περίληψη | PDF (299.9Kb) | 22 ανακτήσεις

Η προπαίδεια του 11: Μία διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ και ρεαλιστικά μαθηματικά
Γκανιάτσου, Λ., Πορετσάνου, Ι., Τζιάσιου, Ε., Χατζηγεωργίου, Δ.
Περίληψη | PDF (513.6Kb) | 14 ανακτήσεις

Η συγγραφή ηλεκτρονικών ιστοριών σε περιβάλλον wiki στο δημοτικό σχολείο
Τρυφιάτης, Ι., Στιβακτάκη, Μ.
Περίληψη | PDF (320.8Kb) | 15 ανακτήσεις

Η Συστημική προσέγγιση των προϊόντων ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Σύνδεση Γενικής – Ειδικής (Ενιαίας) Εκπαίδευσης υπό κοινό άξονα
Λαπατούρα, Χ.
Περίληψη | PDF (240.6Kb) | 8 ανακτήσεις

Η χρήση και μάθηση της γλώσσας στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης της ελληνικής ως δεύτερης του ΕΔΙΑΜΜΕ – Επίπεδο Β2
Σπαντιδάκης, Γ., Βασαρμίδου, Δ., Καζούλη, Β.
Περίληψη | PDF (355.2Kb) | 8 ανακτήσεις

Η χρήση των εργαλείων του διαδικτύου στην ανάπτυξη πολυγλωσσικής επικοινωνιακής δεξιότητας: πειραματική εφαρμογή στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου.
Δαμάσκου, Ε.
Περίληψη | PDF (294.2Kb) | 5 ανακτήσεις

Η χρήση των ΤΠΕ στην υλοποίηση συλλογικής ταινίας μικρού μήκους
Ηλιοπούλου, Ι.
Περίληψη | PDF (242.4Kb) | 7 ανακτήσεις

Η χρησιμοποίηση οπτικοακουστικού υλικού για τη διδασκαλία εννοιών του δικτύου και του διαδικτύου σε μαθητές της Στ΄τάξης Δημοτικού Σχολείου
Γεωργαντά, Β.
Περίληψη | PDF (252.7Kb) | 7 ανακτήσεις

Ιστοεξερευνώντας την πολυτροπικότητα Από τη διερεύνηση στη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων
Δουζίνα, Μ.
Περίληψη | PDF (214.7Kb) | 8 ανακτήσεις

Μελέτη της διδασκαλίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με διαφορετικές μορφές εικονικών εργαστηρίων
Ταραμόπουλος, Α., Ψύλλος, Δ.
Περίληψη | PDF (246.5Kb) | 2 ανακτήσεις

Μελέτη του ρόλου της δομής στην ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης Εκπαιδευτικών
Τσιωτάκης, Π., Τζιμογιάννης, Α.
Περίληψη | PDF (362.6Kb) | 16 ανακτήσεις

Μια διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής για την υποστήριξη της αναμόρφωσης μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προς τη βιώσιμη/αειφόρο ανάπτυξη
Κλεισαρχάκης, Μ., Μακράκης, Β.
Περίληψη | PDF (363.1Kb) | 3 ανακτήσεις

Μια διαδραστική εφαρμογή για τη διδασκαλία γεωμετρικών σχημάτων στην Α΄τάξη δημοτικού
Παπαναγοπούλου, Χ., Φραντζή, Π.
Περίληψη | PDF (235.4Kb) | 7 ανακτήσεις

Μία Διαλογική Παιδαγωγική Πρόταση στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον του Εκπαιδευτικού του ΕΔΙΑΜΜΕ
Σπαντιδάκης, Γ., Αναστασιάδης, Π., Πολύζου, Α., Βασαρμίδου, Δ., Κουτσουράς, Θ., Νικολάου, Χ., Καμπουράκη, Μ., Κούτρας, Γ., Γογγολίδης, Ε., Ψυχαράκη, Α.
Περίληψη | PDF (311.3Kb) | 4 ανακτήσεις

Μια εναλλακτική πρόταση προσέγγισης του γλωσσικού μαθήματος στο δημοτικό σχολείο
Τζοβλά, Ε.
Περίληψη | PDF (814.8Kb) | 9 ανακτήσεις

Μια πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου με αξιοποίηση των ΤΠΕ
Κούκης, Ν.Ι.
Περίληψη | PDF (244.3Kb) | 3 ανακτήσεις

Μοντέλο και Πιλοτική Έρευνα Αξιολόγησης του Πληροφοριακού Συστήματος «Ψηφιακό Σχολείο»
Γαλανοπούλου, Ε., Χατζής, Β.
Περίληψη | PDF (289.9Kb) | 4 ανακτήσεις

Μοντελοποίηση σπουδαστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Σκουληκάρη, A., Τσώλης , Δ., Τσακαλίδης, Α.
Περίληψη | PDF (207.9Kb) | 8 ανακτήσεις

Νέο eTwinning: Δημιουργική μάθηση και καινοτομία
Αγγελόπουλος, Π., Πατεράκη , Ε.
Περίληψη | PDF (162.5Kb) | 7 ανακτήσεις

Νηπιαγωγοί και ΤΠΕ στην Ελλάδα: μικρή βιβλιογραφική ανασκόπηση
Οικονομίδης, Β.
Περίληψη | PDF (260.5Kb) | 24 ανακτήσεις

Ο διαδραστικός πίνακας στη διδακτική πράξη: Διεθνής βιβλιογραφική επισκόπηση της τελευταίας 5ετίας
Παππά, Α., Μικρόπουλος, Α.
Περίληψη | PDF (289.1Kb) | 21 ανακτήσεις

Ο εννοιολογικός σχεδιασμός του μικτού μοντέλου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ60-70)
Κόμης, Β., Ζαγούρας, Χ., Εγγάρχου, Δ., Σκουντζής, Γ., Γουμενάκης, Γ., Σιμωτάς, Κ., Βούλγαρη, Η., Μισιρλή, Α., Τζαβάρα, Α., Φραγκάκη, Μ.
Περίληψη | PDF (475.1Kb) | 22 ανακτήσεις

Ο Τόπος μας. Το περιβάλλον και οι άνθρωποι. Ένα διδακτικό σενάριο-αφόρμηση για έρευνα πάνω στην αξιοποίηση του διαδικτύου από μαθητές γυμνασίου στο στάδιο της αναζήτησης και επιλογής υλικού.
Γαϊτάνη , Μ. .
Περίληψη | PDF (260.8Kb) | 5 ανακτήσεις

Οι κύριοι παράγοντες των απόψεων των νηπιαγωγών ως προς τις ΤΠΕ και η κατηγοριοποίησή των νηπιαγωγών σε τύπους
Ζαράνης, Ν., Οικονομίδης, Β., Λιναρδάκης, Μ.
Περίληψη | PDF (252.7Kb) | 30 ανακτήσεις

Οι μαθητές με πυξίδα τα παραδοσιακά μουσικά όργανα πραγματοποιούν ένα ταξίδι στους μουσικούς πολιτισμούς, με υβριδικά οχήματα τη διαθεματική προσέγγιση και την πιλοτική εφαρμογή μοντέλων μικτής μάθησης
Εμπεριάδου, Ε., Γκαλένης, Σ., Πάσσα, Μ., Τσιόπτσιας, Δ.
Περίληψη | PDF (289.5Kb) | 5 ανακτήσεις

Οι Νέες Τεχνολογίες στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η χρήση τους στη Διοίκηση των Σχολικών Μονάδων
Παναγούλη, Ε.
Περίληψη | PDF (242.3Kb) | 49 ανακτήσεις

Οι φίλοι μας από το «άλλο» Νηπιαγωγείο
Χιώτη, Κ.Ε., Γάκη, Ο.
Περίληψη | PDF (260.6Kb) | 25 ανακτήσεις

Ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση μαθησιακών σχεδιασμών με βάση το πλαίσιο TPACK
Γουλή, Ε., Παπανικολάου, Κ., Μακρή, Κ.
Περίληψη | PDF (297.5Kb) | 6 ανακτήσεις

Προσεγγίζοντας τη Γραμματική στο Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Γλωσσικής Μάθησης της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης Γλώσσας: επίπεδο Β2
Σπαντιδάκης, Ι., Βασαρμίδου, Δ., Χατζηδάκη, Α.
Περίληψη | PDF (395.3Kb) | 4 ανακτήσεις

Πρόταση εκπαιδευτικού σεναρίου για τη διδασκαλία των Δικαιωμάτων του Παιδιού με τη χρήση του εργαλείου LAMS
Αϊδινοπούλου , Β., Κεραμά , Ε., Κρητσωτάκη , Κ., Χασομέρη , Ε.
Περίληψη | PDF (229.2Kb) | 6 ανακτήσεις

Πώς η προσωπικότητα επηρεάζει τη μάθηση σε συνεργατικές δραστηριότητες με τη χρήση wikis;
Αλτανοπούλου, Π., Τσέλιος, Ν.
Περίληψη | PDF (198.8Kb) | 8 ανακτήσεις

Συνεργατική μάθηση και συνεπαγόμενες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τη στήριξη εργαλείων Web 2.0
Σπίνου, Ε., Σμυρναίου, Ζ.
Περίληψη | PDF (410.3Kb) | 24 ανακτήσεις

Σχεδιάζοντας δραστηριότητες με τις Νέες Τεχνολογίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας «Στην οδό την Εγνατία ερευνώ πολλά μνημεία»
Γκιρτζή, Μ., Μπουντίδου, Α.
Περίληψη | PDF (306.8Kb) | 9 ανακτήσεις

Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS
Παπαζώη, Ε., Παπανικολάου, Κ., Γουλή, Ε.
Περίληψη | PDF (353.6Kb) | 4 ανακτήσεις

Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Προγράμματος Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών Αγγλικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Παπαδοπούλου, Σ.Σ.
Περίληψη | PDF (245.9Kb) | 6 ανακτήσεις

Τα ρεαλιστικά μαθηματικά στο δημοτικό σχολείο με τη βοήθεια των ΤΠΕ: «Διδασκαλία της προπαίδειας του 8»
Παπαγεωργίου, Κ., Τσαλίκη, Σ., Τσολάκίδου, Ε.
Περίληψη | PDF (618.5Kb) | 9 ανακτήσεις

Ταξικές διαφορές στη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου σε παιδιά έκτης δημοτικού σχολείου
Φάκου, Α.
Περίληψη | PDF (220.9Kb) | 8 ανακτήσεις

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Η έρευνα στην Ελλάδα
Νικόπουλος, Α., Πλατή, Δ., Μικρόπουλος, Τ.Α.
Περίληψη | PDF (405.2Kb) | 63 ανακτήσεις

Το θρανίο της μοναξιάς. Η συμβολή των ΤΠΕ στη συμμετοχή στο Πιλοτικό Πρόγραμμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημοκρατία σε Δράση» και στο διαγωνισμό Comic του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ντέρη, Ι.
Περίληψη | PDF (341.9Kb) | 2 ανακτήσεις

Το Μεικτό Μοντέλο της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ως μια συνδυαστική καινοτομία: προβλήματα σχεδίασης
Δαγδιλέλης, Β.
Περίληψη | PDF (263.6Kb) | 18 ανακτήσεις

ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο
Αναστασιάδης, Π.
Περίληψη | PDF (510.8Kb) | 32 ανακτήσεις

Υποστηρικτικό ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Γεωλογίας - Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο
Γκινούδη , Α., Νομικού, Π.
Περίληψη | PDF (233.6Kb) | 4 ανακτήσεις

Υποψήφιοι φιλόλογοι: ψηφιακοί «ιθαγενείς» ή ψηφιακοί «μετανάστες»;
Τζιφόπουλος, Μ.Χ.
Περίληψη | PDF (274.3Kb) | 8 ανακτήσεις

Φορητές εκπαιδευτικές εφαρμογές για παιδιά. Εκτός από φορητές είναι και εκπαιδευτικές;
Καλογιαννάκης, Μ., Παπαδάκης, Σ., Ζαράνης, Ν.
Περίληψη | PDF (227.6Kb) | 28 ανακτήσεις

Φως και χρώματα: μία διδακτική πρόταση με τη βοήθεια ΤΠΕ
Ψυκαράκη, Χ., Ζαράνης, Ν.
Περίληψη | PDF (467.8Kb) | 22 ανακτήσεις

Χρήση Webinars και κοινωνικών δικτύων στη μάθηση από απόσταση
Σύψας , Α., Παγγέ , Τ.
Περίληψη | PDF (304.6Kb) | 62 ανακτήσεις

Χρήση εργαλείων του web 2.0 για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα Νανοτεχνολογίας: το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IRRESISTIBLE
Καλογιαννάκης, Μ., Σταύρου, Δ.
Περίληψη | PDF (272.1Kb) | 13 ανακτήσεις

Χρήση κωδικών γρήγορης απάντησης (QR-Codes) στη διδασκαλία. Δύο παραδείγματα από το μάθημα των Γερμανικών σε Γυμνάσιο & Λύκειο
Χαρδαλούπα, Ι.
Περίληψη | PDF (304.5Kb) | 7 ανακτήσεις

Χρήση της μεθοδολογίας PBL στην κατασκευή εκπαιδευτικού βίντεο: Μία εμπειρική μελέτη
Παναγιωτακόπουλος, Χ.Θ., Καρατράντου, Α., Σαρρής, Μ.
Περίληψη | PDF (285.5Kb) | 4 ανακτήσεις

Χρήση της πλατφόρμας Moodle στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση του μαθήματος «Ερευνητική Εργασία – Project»
Στασινάκης, Π., Καλογιαννάκης, Μ.
Περίληψη | PDF (272Kb) | 20 ανακτήσεις

Χρήση φορητών τεχνολογιών στην Προσχολική Εκπαίδευση. Οι ταμπλέτες ως εκπαιδευτικό εργαλείο.
Καλογιαννάκης, Μ., Παπαδάκης, Σ., Ζαράνης, Ν.
Περίληψη | PDF (239.2Kb) | 32 ανακτήσεις

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στην Εκπαίδευση: “Καλοτάξιδες Ιστορίες” και Αφηγηματικά Μωσαϊκά
Μπράϊλας, Α.Β.
Περίληψη | PDF (297.3Kb) | 14 ανακτήσεις

Ψηφιακή γωνιά βιβλιοθήκης έναντι παραδοσιακής: στάσεις και απόψεις των νηπιαγωγών
Αντωνάτου, Σ.
Περίληψη | PDF (268.7Kb) | 24 ανακτήσεις


Εκπαιδευτικά Σενάρια

«Ο Νομός μου»: Διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία του νομού Ηλείας.
Θεοδωρόπουλος, Ν., Κακαβάς, Κ.
Περίληψη | PDF (266.6Kb) | 13 ανακτήσεις

Ανάπτυξη της προγραμματιστικής ικανότητας των παιδιών μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικού σεναρίου
Κατριμπούζα, Α., Μισιρλή, Α.
Περίληψη | PDF (402.8Kb) | 12 ανακτήσεις

Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

PASSWORD RESET

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ