ETPE

Αρχική Συνέδριο


Πρακτικά συνεδρίων


Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ

Στοιχεία συνεδρίου

Βόλος, 27/09/2012 - 30/09/2012
http://hcicte2012.uth.gr/
99 άρθρα


Εισηγήσεις

Computer-assisted language learning and effectiveness at the CLCS language modules in Trinity College Dublin
Antoniou, V.
Περίληψη | PDF (196.5Kb) | 58 ανακτήσεις

Courseware assessment through data mining techniques
Kazanidis, I., Valsamidis, S., Kontogiannis, S., Karakos, A.
Περίληψη | PDF (254.6Kb) | 22 ανακτήσεις

Examining the Effects of an Instructional Design Model for Teaching Pre-service Elementary Teachers to Teach Science with Computer Models
Angeli, C., Valanides, N.
Περίληψη | PDF (228.8Kb) | 33 ανακτήσεις

From information consuming to participating: game-design supporting learning experiences in museums
Yiannoutsou, N., Avouris, N.
Περίληψη | PDF (160.6Kb) | 34 ανακτήσεις

Handheld Devices: Do they offer the educational and lifelong learning opportunities within a pleasant and enjoyable experience that the visitors seek for?
Pelentridou, E.
Περίληψη | PDF (280.6Kb) | 33 ανακτήσεις

Predicting students' performance using artificial neural networks
Livieris, I.E., Drakopoulou, K., Pintelas, P.
Περίληψη | PDF (561.8Kb) | 11 ανακτήσεις

Preliminary findings on the usage of an educational design tool for museum pathways
Triperina, E., Tsiflidou, E., Gkinis, S., Palavitsinis, N., Tsilibaris, X.
Περίληψη | PDF (432.7Kb) | 14 ανακτήσεις

Reinforcement of Student Studies in Problem-Based Learning through Case-Based E-Learning Application
Onan, A., Turan, S., Elcin, M.
Περίληψη | PDF (255.7Kb) | 15 ανακτήσεις

Structural Learning Through Digital Storytelling for People With Autism
Chatzara, K., Karagiannidis, C., Stamatis, D.
Περίληψη | PDF (443.7Kb) | 21 ανακτήσεις

Utilizing and evaluating the virtual world of Second Life for collaborative learning activities: A primary case study
Pellas, N., Kazanidis, I.
Περίληψη | PDF (278.4Kb) | 25 ανακτήσεις

Visitor Engagement through Location-Sensitive Mobile Applications: The Case for Object-Focused Interpretive Tools
Dimaraki, E.
Περίληψη | PDF (171.4Kb) | 18 ανακτήσεις

Visual Literacy in the 21st Century: The International Visual Literacy Association, (IVLA) and the Journal of Visual Literacy (JVL)
Avgerinou, M.D.
Περίληψη | PDF (252.3Kb) | 20 ανακτήσεις

Αθέμιτη Χρήση Πληροφοριών από το Διαδίκτυο και ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού
Παπανικολάου, Κ., Νομικός, Ε.
Περίληψη | PDF (217.6Kb) | 59 ανακτήσεις

Αθροιστική Ανάλυση και Xειρισμοί Φυσικών και Άυλων Αντικειμένων μέσω Απτών Διεπαφών Χρήστη
Χαλιαμπάλιας, Ρ., Χρονάκη, Α.
Περίληψη | PDF (395.1Kb) | 20 ανακτήσεις

Ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταγνώσης και επίλυσης προβλημάτων σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής
Νίκα, Π., Ατματζίδου, Σ., Δημητριάδης, Σ.
Περίληψη | PDF (271.9Kb) | 57 ανακτήσεις

Ανάπτυξη οντολογίας Διαγραμμάτων Περιπτώσεων Χρήσης που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Μπαγιαμπού, Μ., Καμέας, Α.
Περίληψη | PDF (293.5Kb) | 19 ανακτήσεις

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος σε ένα τεχνολογικά υποστηριζόμενο περιβάλλον συνεργατικής μάθησης
Κορωναίου, Λ., Αλεξίου, Α., Παρασκευά, Φ.
Περίληψη | PDF (359.4Kb) | 59 ανακτήσεις

Αναπτύσσοντας Συνεργατικά Ηλεκτρονικό Μαθησιακό Περιεχόμενο με το QuickLessons: Μια Εμπειρική Μελέτη Αξιολόγησης στην Ελλάδα
Κυτάγιας, Χ., Γεωργιακάκης, Π., Ψαρομήλιγκος, Ι., Σπυριδάκος, Α., Δημάκος, Γ., Ρετάλης, Σ.
Περίληψη | PDF (323.9Kb) | 43 ανακτήσεις

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
Μεράκος, Λ., Αβούρης, Ν., Κουρουπέτρογλου, Γ., Μπαλαούρας, Π., Τσιαβός, Π.
Περίληψη | PDF (341Kb) | 45 ανακτήσεις

Αξιολόγηση ευχρηστίας και χρησιμότητας πρωτότυπης συσκευής βιο-ανάδρασης στην διαχείριση του άγχους φοιτητών
Αποστολίδης, Ι., Παρασκευά, Α., Καραγκιόζη, Κ., Τσιάτσος, Θ., Τσολάκη, Μ.
Περίληψη | PDF (290.5Kb) | 17 ανακτήσεις

Αξιολόγηση της εκπαίδευσης τελειόφοιτων γυμνασίου στην πληροφορική
Πουλάκης, Ε., Ρούσσος, Π.
Περίληψη | PDF (248.6Kb) | 53 ανακτήσεις

Αξιολόγηση των ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών ενός ψηφιακού διαδραστικού παιχνιδιού σε έναν χώρο άτυπης εκπαίδευσης
Καραδημητρίου, Κ., Ρούσσου, Μ., Ρουσσίδου, Α.
Περίληψη | PDF (238.1Kb) | 59 ανακτήσεις

Αξιοποίηση Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Ζέρβας, Π., Σάμψων, Δ.Γ.
Περίληψη | PDF (441.5Kb) | 47 ανακτήσεις

Αξιοποίηση Εργαλείων για τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων κατάλληλων για διάθεση μέσω Κινητών Συσκευών
Ουασίτσα, Ι., Σάμψων, Δ.Γ.
Περίληψη | PDF (274.4Kb) | 40 ανακτήσεις

Αξιοποίηση εργαλείων του περιβάλλοντος SCALE για τη διδασκαλία της δομής επιλογής στο περιβάλλον e-ECLiP
Μπούμπουκα, Μ., Βεργίνης, Η., Γόγολου, Α., Γρηγοριάδου, Μ.
Περίληψη | PDF (631Kb) | 18 ανακτήσεις

Αξιοποίηση και αξιολόγηση του λογισμικού «ΦΥΣΙΚΑ Ε΄- ΣΤ΄» στη διδασκαλία του αναπνευστικού συστήματος για τη Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
Τζιουβάρα, Μ.Ρ., Πιλάτου, Β., Καραγιαννίδης, Χ.
Περίληψη | PDF (262Kb) | 44 ανακτήσεις

Αξιοποιώντας ένα Διαδικτυακό Εργαλείο Υποστήριξης του Διαλόγου για Εκμάθηση Αγγλικών: Μελέτες Περίπτωσης
Σιάκα, Ε., Καρακολίδου, Ε., Τέγος, Σ., Μπιζιούρη, Β., Μαυρόπουλος, Γ.
Περίληψη | PDF (248.2Kb) | 25 ανακτήσεις

Ασφαλές Κοινωνικό Δίκτυο Μάθησης για εκπαιδευτικούς & μαθητές (Edmodo): διδάσκοντας στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση
Καπανιάρης, Α., Λιόβας, Δ., Νεοχωρίτου, Δ.
Περίληψη | PDF (407.3Kb) | 61 ανακτήσεις

Βιντεομαθήματα: Μία διδακτική παρέμβαση στη Γεωγραφία
Βουτσινά, Α., Κέκερης, Γ., Κοσμίδης, Ι.
Περίληψη | PDF (481.6Kb) | 48 ανακτήσεις

Δημιουργία Πλατφόρμας για τη Διεξαγωγή Online Διαγωνισμών Προγραμματισμού
Δεληγιαννάκου, Α., Παπαβασιλείου, Α.
Περίληψη | PDF (280.7Kb) | 22 ανακτήσεις

Δημιουργική πρόσληψη της λογοτεχνίας, το κοινωνικό δίκτυο φέισμπουκ ως χώρος μαθητικής έκφρασης
Γκαρμπούνης, Σ., Συμεωνίδης, Β.
Περίληψη | PDF (152.5Kb) | 32 ανακτήσεις

Διαλογικοί Πράκτορες στην Εκπαίδευση: Εφαρμογή του MentorChat για την Υποστήριξη του Διαλόγου των Μαθητών
Αγραφιώτου, Κ., Μαγκιτούκα, Ν., Τέγος, Σ., Δημητριάδης, Σ.
Περίληψη | PDF (361.1Kb) | 18 ανακτήσεις

Διαφορική προσέγγιση του κύκλου από μαθητές Γ΄ Γυμνασίου
Ζάντζος, Ι., Κυνηγός, Χ.
Περίληψη | PDF (327.1Kb) | 9 ανακτήσεις

Διερεύνηση του Μετασχηματισμού της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Φοιτητών/τριών στα Μαθηματικά, στο πλαίσιο της Προπτυχιακής τους Εκπαίδευσης και μετέπειτα Σχολικής τους Δράσης, στον άξονα του Προγράμματος Σπουδών
Δουκάκης, Σ., Μοσκοφόγλου-Χιονίδου, Μ., Ζυμπίδης, Δ.
Περίληψη | PDF (250.9Kb) | 19 ανακτήσεις

Διερεύνηση των προφίλ και των αντιλήψεων των ενήλικων χρηστών σε πολυχρηστικά εικονικά περιβάλλοντα
Πέλλας, Ν., Κοζανίδης, Ι.
Περίληψη | PDF (366.4Kb) | 23 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την εκμάθηση του προγραμματισμού
Μαλλιαράκης, Χ., Ξυνόγαλος, Σ., Σατρατζέμη, Μ.
Περίληψη | PDF (210.2Kb) | 55 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικές εφαρμογές της Wikipedia:Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Ζουμπατιανού, Μ., Φεσάκης, Γ.
Περίληψη | PDF (431.9Kb) | 49 ανακτήσεις

Εκπαιδευτική επίδοση και ψηφιακές δεξιότητες
Σοφιανοπούλου, Χ., Μπουντζιούκα, Β.
Περίληψη | PDF (247.8Kb) | 58 ανακτήσεις

Εκπαιδευτική Εφαρμογή Ιερού Βραυρωνίας Αρτέμιδας
Αλμπανούδη, Η., Μπαμπατζιά, Σ., Αντωνίου, Α., Λέπουρας, Γ., Κουμπαράκης, Μ.
Περίληψη | PDF (428.6Kb) | 16 ανακτήσεις

Ένα διαδικτυακό πολυμεσικό περιβάλλον για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ρυθμικής γυμναστικής
Παπαστεργίου, Μ., Πολλάτου, Ε., Θεοφυλάκτου, Ι., Καραδήμου, Κ.
Περίληψη | PDF (279.9Kb) | 27 ανακτήσεις

Εναλλακτική Πολυτροπική διδασκαλία Ιστορίας με ΤΠΕ μέσω e Twinning
Κανταράκη, Σ.Δ.
Περίληψη | PDF (261.8Kb) | 35 ανακτήσεις

Ενσωμάτωση Ιστολογίων ως Εκπαιδευτικά Εργαλεία: Ανάπτυξη Κοινοτήτων Διερεύνησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Ετεοκλέους-Γρηγορίου, Ν., Φωτίου, Σ.
Περίληψη | PDF (252.1Kb) | 59 ανακτήσεις

Ενσωμάτωση ρομποτικής ως εκπαιδευτικό-διαθεματικό εργαλείο από μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευση
Ετεοκλέους-Γρηγορίου, Ν., Ψωμάς, Χ.
Περίληψη | PDF (221.9Kb) | 39 ανακτήσεις

Εφαρμογή του Scratch και χρήση του BeeBot στην τάξη εκμάθησης της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας
Κοροσίδου, Ε., Μπρατίτσης, Θ.
Περίληψη | PDF (188.1Kb) | 28 ανακτήσεις

Η ανάπτυξη της δεξιότητας του γραπτού λόγου μέσω νέων τεχνολογιών και σχεδίων εργασίας στη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας
Λαϊνά, Μ.
Περίληψη | PDF (171.7Kb) | 16 ανακτήσεις

Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών
Χατζηγεωργίου, Ε., Παπαδοπούλου, Μ., Κακανά, Δ.
Περίληψη | PDF (346.1Kb) | 53 ανακτήσεις

Η αξιολόγηση του προσαρμοστικού εκπαιδευτικού συστήματος υπερμέσων MATHEMA
Παπαδημητρίου, Α., Γρηγοριάδου, Μ., Γυφτοδήμος, Γ.
Περίληψη | PDF (426.1Kb) | 23 ανακτήσεις

Η αξιοποίηση των εργαλείων σχολιασμού και συζήτησης των wikis για τον εντοπισμό της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης με την ανάλυση αλληλεπίδρασης
Κατσούλας, Κ., Κεσσανίδης, Σ.
Περίληψη | PDF (263.9Kb) | 22 ανακτήσεις

Η αξιοποίηση των μέσων μεταφοράς πληροφορίας με τη χρήση του λογισμικού Scratch για την εκμάθηση λεξιλογίου της γερμανικής ως Β’ ξένης γλώσσας στην Στ’ τάξη Δημοτικού
Μεδίτσκου, Ε., Μπρατίτσης, Θ.
Περίληψη | PDF (309.6Kb) | 24 ανακτήσεις

Η διδασκαλία του κύκλου στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου με την βοήθεια των ΤΠΕ
Ζαράνης, Ν., Μπαραλής, Γ.
Περίληψη | PDF (464.1Kb) | 46 ανακτήσεις

Η ένταξη και η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στους διδακτικούς σχεδιασμούς εκπαιδευόμενων στο ΠΑΚΕ Θεσσαλίας: μια μελέτη περίπτωσης
Καρασαββίδης, Η., Κόλλιας, Β.
Περίληψη | PDF (389.1Kb) | 52 ανακτήσεις

Η Επίδραση της Διδασκαλίας σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον στο Επίπεδο Γνώσεων και Δεξιοτήτων Μαθητών/ριών Ε’ Δημοτικού
Χαλκή, Π., Πολίτης, Π., Σοφός, Α.
Περίληψη | PDF (512Kb) | 28 ανακτήσεις

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η εκπαίδευση επιμορφωτών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στις υφιστάμενες δομές: Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης, Κέντρα Πιστοποίησης
Λεγοντής, Α.
Περίληψη | PDF (213.9Kb) | 110 ανακτήσεις

Η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης στο πλαίσιο της ιστορικής διερεύνησης στο πρωτοβάθμιο σχολείο
Τσιβάς, Α.
Περίληψη | PDF (395Kb) | 27 ανακτήσεις

Η παιδαγωγική αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης στο δημοτικό σχολείο: το περιβάλλον αλληλεπίδρασης
Αναστασιάδης, Π., Μανούσου, Ε., Καρβούνης, Λ., Φιλιππούσης, Γ., Σιάκας, Σ., Τομαζινάκης, Α., Γκίζα, Π., Μαστοράκη, Ε., Σπανουδάκης, Α., Ταγγίλη, Ν., Χαχλάκης, Γ., Κουκούλης, Ν., Πουλά, Ε., Ρόδη, Α.
Περίληψη | PDF (389.1Kb) | 54 ανακτήσεις

Η περίπτωση της λογοκλοπής σε ιστολόγια φοιτητών
Αβραμίδου, Ε., Κέκκερης, Γ.
Περίληψη | PDF (319.3Kb) | 33 ανακτήσεις

Η συμπτωματική κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας από παιδιά μέσω της παρακολούθησης ενός ξενόγλωσσου υποτιτλισμένου τηλεοπτικού προγράμματος
Λέκκαϊ, Ι.
Περίληψη | PDF (246.5Kb) | 17 ανακτήσεις

Η χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών και της Γεωγραφίας
Καρτσιώτου, Θ., Τουμπεκτσής, Σ., Κλειτσιώτης, Κ., Καρποζήλου, Α.
Περίληψη | PDF (307Kb) | 64 ανακτήσεις

Η Χρήση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: προϋποθέσεις & προτάσεις για πληρέστερη ενσωμάτωσή τους
Κουκουφίκη, Σ.
Περίληψη | PDF (171.1Kb) | 47 ανακτήσεις

Κυκλοφορικό Σύστημα, Βασικές Έννοιες και Λειτουργίες: Βαθμός Κατανόησης από Μαθητές της Στ’ Τάξης Δημοτικού
Βαλανίδης, Ν., Χρίστου, Χ.
Περίληψη | PDF (157.5Kb) | 16 ανακτήσεις

Μαθησιακές δραστηριότητες στο περιβάλλον Scratch: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών
Κορδάκη, Μ., Ψώμος, Π.
Περίληψη | PDF (544Kb) | 41 ανακτήσεις

Μείωσε-Επαναχρησιμοποίησε-Ανακύκλωσε! Εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία της διαχείρισης απορριμμάτων με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
Βέμμου, Ε., Γκότζος, Δ.
Περίληψη | PDF (220Kb) | 21 ανακτήσεις

Μελέτη της μαθησιακής παρουσίας φοιτητών σε μια κοινότητα ιστολογίων χρησιμοποιώντας την Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Τσιωτάκης, Π., Ρούσσινος, Δ., Τζιμογιάννης, Α.
Περίληψη | PDF (415.1Kb) | 36 ανακτήσεις

Μελέτη της συμμετοχής και της συν-εργασίας φοιτητών για την ανάπτυξη περιεχομένου μέσω wiki
Ρούσσινος, Δ., Τζιμογιάννης, Α.
Περίληψη | PDF (410.1Kb) | 45 ανακτήσεις

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη
Μπερδούσης, Ι.
Περίληψη | PDF (228.9Kb) | 69 ανακτήσεις

Μια εναλλακτική πρόταση διερεύνησης του επιπέδου τεχνολογικού αλφαβητισμού φοιτητών
Θεοδοσίου, Σ., Καρασαββίδης, Η.
Περίληψη | PDF (286.5Kb) | 26 ανακτήσεις

Μοτίβα και Κανονικότητες στις Μικρές Ηλικίες: σχεδίαση της διδακτικής αξιοποίησης ψηφιακού υλικού
Γίδαρη, Σ., Μαρινάκου, Ν., Χρονάκη, Α.
Περίληψη | PDF (512.8Kb) | 44 ανακτήσεις

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων
Φαρσάρη, Ε., Πολυζώης, Γ.
Περίληψη | PDF (409.2Kb) | 29 ανακτήσεις

Ο ρόλος των συνεργατικών σεναρίων στη καθοδήγηση ομάδων σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής
Κιουμουσίδου, Μ., Βαβάμη, Μ., Ασλανίδου, Ε., Ατματζίδου, Σ.
Περίληψη | PDF (246Kb) | 26 ανακτήσεις

Οι Θεωρίες Μάθησης και η Ενσωμάτωσή τους στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μία εμπειρική έρευνα
Αποστολοπούλου, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου, Α.
Περίληψη | PDF (362.3Kb) | 74 ανακτήσεις

Οι ψηφιακοί φάκελοι στην εκπαιδευτική διαδικασία: οι χρήσεις και οι αντιλήψεις των φοιτητών
Σιάμπου, Φ., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (336.3Kb) | 32 ανακτήσεις

Παρακινώντας τους Μαθητές με Εργαλεία Web2.0: Μια Εφαρμογή στην Α’θμια Εκπαίδευση
Κάκκου, Σ., Ψαρομήλιγκος, Ι., Σπυριδάκος, Α., Δημάκος, Γ., Βρεττός, Ι.
Περίληψη | PDF (406.2Kb) | 66 ανακτήσεις

Ποια είναι η επίδραση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δικτύων επικοινωνίας στον τομέα της εκπαίδευσης σήμερα;
Ιωσηφίδου, Ε., Καλαϊτζινός, Τ.
Περίληψη | PDF (266.2Kb) | 72 ανακτήσεις

Προς ένα παιδαγωγικό πλαίσιο του Ιστού 2.0: Σχεδιασμός και αποτίμηση ενός προγράμματος προετοιμασίας εκπαιδευτικών
Τζιμογιάννης, Α., Τσιωτάκης, Π., Ρούσσινος, Δ.
Περίληψη | PDF (301.1Kb) | 59 ανακτήσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:"H Επιμόρφωση Β' Επιπέδου: το μεικτό μοντέλο"
Δαγδιλέλης, Β., Ζαγούρας, Χ., Κόμης, Β., Κουτσογιάννης, Δ., Κυνηγός, Χ., Ψύλλος, Δ.
Περίληψη | PDF (263.5Kb) | 41 ανακτήσεις

Ρούφος και Αιλιανός: δύο ελληνόφωνοι Ρωμαίοι μιλούν για δίαιτα και ψάρεμα
Παντίδου, Γ., Σωτηρόπουλος, Γ.
Περίληψη | PDF (291.4Kb) | 14 ανακτήσεις

Συγκριτική αξιολόγηση απτικής & γραφικής διεπαφής για προγραμματισμό ρομπότ: Τί προτιμούν τα παιδιά;
Σαπουνίδης, Θ., Δημητριάδης, Σ.
Περίληψη | PDF (392.8Kb) | 22 ανακτήσεις

Σύγχρονες τάσεις της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Αλιμήσης, Δ., Δημητριάδης, Σ.Ν., Κόμης, Β., Μπράτιτσης, Θ., Φαχαντίδης, Ν., Φεσάκης, Γ.
Περίληψη | PDF (139.7Kb) | 53 ανακτήσεις

Συνεργασία και Επαγγελματική Ανάπτυξη εκπαιδευτικών Ειδικής και Γενικής Αγωγής μέσα σε δυνάμει διαδικτυακές κοινότητες
Ευφραιμίδου, Σ., Καραγιαννίδης, Χ.
Περίληψη | PDF (778Kb) | 17 ανακτήσεις

Συνεργατικές διαδικασίες μοντελοποίησης με το μισοψημένο μικρόκοσμο του Ζογκλέρ
Σμυρναίου, Ζ., Μουστάκη, Φ., Κυνηγός, Χ., Δασκολιά, Μ.
Περίληψη | PDF (519.6Kb) | 21 ανακτήσεις

Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης
Αντωνίου, Κ., Βολιώτη, Χ., Στυλιανίδης, Π.
Περίληψη | PDF (262.3Kb) | 43 ανακτήσεις

Συνεργατική εννοιολογική χαρτογράφηση με τη χρήση πολυτροπικών εργαλείων των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
Γκότζος, Δ., Ποταμιάς, Γ.
Περίληψη | PDF (379.5Kb) | 46 ανακτήσεις

Συνήθεις εφαρμογές και αναπαραστάσεις μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το διαδίκτυο
Σωκράτους, Χ., Μπίκος, Κ.
Περίληψη | PDF (217.4Kb) | 38 ανακτήσεις

Συντονισμός του μαθήματος των Ερευνητικών Εργασιών με χρήση Εφαρμογών Πληροφορικής – Προτάσεις με χρήση ΤΠΕ
Κολοκοτρώνης, Δ., Χαλιαμπάλιας, Ρ.
Περίληψη | PDF (245.9Kb) | 35 ανακτήσεις

Σχεδιάζοντας ένα παιχνίδι για φορητές συσκευές σε ένα Ιστορικό Μουσείο
Καρπαθιωτάκη, Μ., Σαχπατζίδης, Γ., Κοντάκη, Χ., Ζαμενοπούλου, Μ., Σιντόρης, Χ., Γιαννούτσου, Ν., Αβούρης, Ν.
Περίληψη | PDF (223.8Kb) | 47 ανακτήσεις

Σχεδιάζοντας μια VR διαδραστική αφήγηση ως παιχνίδι μάθησης: το παράδειγμα ‘ζώα στον πλανήτη σχημάτων’
Χρονάκη, Α., Μπουρδάκης, Β., Στώικος, Ι.
Περίληψη | PDF (437Kb) | 38 ανακτήσεις

Σχεδίαση και μετασχηματισμοί Συνδεόμενων Οπτικών Αναπαραστάσεων-Εφαρμογή στη διδασκαλία σε τάξη
Πατσιομίτου, Σ.
Περίληψη | PDF (558.8Kb) | 18 ανακτήσεις

Σχεδιασμός και αξιολόγηση διδακτικής παρέμβασης με τη χρήση συνδυασμού των ταξινομιών Bloom και SOLO
Χαλιαμπάλιας, Ρ., Κολοκοτρώνης, Δ.
Περίληψη | PDF (179.1Kb) | 31 ανακτήσεις

Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση εικονικού κόσμου για τη διδασκαλία προγραμματισμού σε μαθητές Γυμνασίου
Περουτσέας, Ε., Εμβαλωτής, Α.
Περίληψη | PDF (518.4Kb) | 32 ανακτήσεις

Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών ως ψηφιακές τάξεις
Κωλέτσου, Ε., Βρέλλης, Ι., Μικρόπουλος, Τ.Α.
Περίληψη | PDF (312.9Kb) | 32 ανακτήσεις

Τα επιστημονικά εκπαιδευτικά ιστολόγια μέσα από την κριτική ματιά των ειδικών
Σωτηρούδας, Β., Γαρίτσης, Ι.
Περίληψη | PDF (209.8Kb) | 20 ανακτήσεις

Τα σ(χ)ήματα του κώδικα διαδικτυακής κυκλοφορίας (ΚΩ.ΔΙ.ΚΥ.)
Ψαλτίδου, Α., Δουκάκης, Σ., Γιαννοπούλου, Π.
Περίληψη | PDF (584.7Kb) | 37 ανακτήσεις

Τεχνολογικά υποστηριζόμενη Τεχνική Εκπαίδευση με τη μέθοδο Project. Χρήση των Lego Mindstorms στη διδασκαλία του προγραμματισμού
Μπάκας, Ι., Σάμψων, Δ.Γ.
Περίληψη | PDF (271.1Kb) | 32 ανακτήσεις

Χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών σε τάξεις νηπιαγωγείων: αποτελέσματα από μελέτες περίπτωσης
Νικολοπούλου, Κ.
Περίληψη | PDF (285.8Kb) | 64 ανακτήσεις

Χρήση η-Μαθημάτων και Παιδαγωγικών Υποδειγμάτων για την Υποστήριξη της Μάθησης Προγραμματισμού Πολυμέσων
Καρακώστας, Α., Καλαντζή, Ζ.
Περίληψη | PDF (263.6Kb) | 20 ανακτήσεις

Ψηφιακές εφαρμογές στα ελληνικά μουσεία: μια μουσειοπαιδαγωγική ανάλυση
Νικονάνου, Ν., Μπούνια, Α.
Περίληψη | PDF (307.3Kb) | 51 ανακτήσεις

Ψηφιακός Γραμματισμός ενηλίκων Διερεύνηση ψηφιακής επάρκειας ενηλίκων
Γιαννακοπούλου, Ε., Μπάτζιου, Σ.
Περίληψη | PDF (201Kb) | 89 ανακτήσεις


Εκπαιδευτικά Σενάρια

Εκπαιδευτικό σενάριο για τη Γη με την ένταξη λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης και οπτικοποίησης
Γεωργούτσου, Μ., Παναγιωτάκη, Μ., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (240.4Kb) | 40 ανακτήσεις

Μελέτη του τρόπου σχεδίασης εκπαιδευτικών σεναρίων με έννοιες Πληροφορικής από φοιτητές του ΤΕΕΑΠΗ Πατρών
Γεωργούτσου, Μ., Κόμης, Β., Τζαβάρα, Α.
Περίληψη | PDF (269.4Kb) | 42 ανακτήσεις

Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

PASSWORD RESET

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ