ETPE

Αρχική Συνέδριο


Πρακτικά συνεδρίων


Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

2o Πανελλήνιο Συνέδριο: "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"

Στοιχεία συνεδρίου

Πάτρα, 28/04/2011 - 30/04/2011
http://www.cetl.elemedu.upatras.gr/conference/
124 άρθρα


Εισηγήσεις

"Πρόσκληση σε γάμο αυτοκρατορικό στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη": ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε δραματοποίηση ιστορικού σεναρίου και δραστηριότητες σχεδιασμένες με ΤΠΕ
Γκιρτζή, Μ., Μπουντίδου, Α.
Περίληψη | PDF (186.5Kb) | 94 ανακτήσεις

«e –Ποίηση»: Δημιουργία δικτυακού τόπου για τη διδακτική προσέγγιση της Ποίησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Παντίδου, Γ., Παπαρούση, Μ.
Περίληψη | PDF (177.7Kb) | 84 ανακτήσεις

«Ανακαλύπτοντας τον Van Gogh μέσα από την ταινία “Όνειρα” του Ακίρα Κουροσάβα» - Μια εκπαιδευτική εφαρμογή σε δυο σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Καγιαβή, Μ., Παπαλαζάρου, Χ., Πέτρος, Μ., Κάνδιας, Α.
Περίληψη | PDF (73.6Kb) | 77 ανακτήσεις

«Βαγονέττο» - Διαδρώντας με τον Μύθο
Σκουρογιάννης, Ι.
Περίληψη | PDF (173.1Kb) | 51 ανακτήσεις

e-Τwinning: Διαδικτυακές επαφές στα πλαίσια εκμάθησης της Γαλλικής γλώσσας
Πολίτης, Α.
Περίληψη | PDF (196.5Kb) | 66 ανακτήσεις

EduComics – Αξιοποίηση Υπερμεσικών Εκπαιδευτικών Κόμικς στην Τάξη
Ρετάλης, Σ., Βασιλικοπούλου, Μ., Γεωργιακάκης, Π., Μπολουδάκης, Μ.
Περίληψη | PDF (79.2Kb) | 105 ανακτήσεις

eSchool++: Σχεδιασμός συστήματος διαφύλαξης Ιδιωτικότητας στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Κωλέτσου, Ε., Αγγέλη, Ε., Καλογιάννης, Δ.
Περίληψη | PDF (192.6Kb) | 68 ανακτήσεις

Αλληλεπιδράσεις μαθητών προσχολικής ηλικίας στα πλαίσια δραστηριοτήτων με ψηφιακά παιχνίδια
Κίργινας, Σ., Μασταύραλη, Ε.
Περίληψη | PDF (156.8Kb) | 119 ανακτήσεις

Ανάπτυξη ενός E-learning συατήματος για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Αγγελάκη, Μ.Ε., Καλλές, Δ., Τρύφωνα, Ν.
Περίληψη | PDF (223.7Kb) | 122 ανακτήσεις

Αντιλήψεις Εκπαιδευομένων σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για τον Πληροφορικό Γραμματισμό. Η Διάσταση του Φύλου.
Σουβατζόγλου, Β.
Περίληψη | PDF (192Kb) | 71 ανακτήσεις

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ενημέρωσης Εγκύων Εξ Αποστάσεως με χρήση του Διαδικτύου
Καλαθέρη, Ε., Αντωνίου, Π.
Περίληψη | PDF (207.2Kb) | 56 ανακτήσεις

Αξιολόγηση Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων Εκπαίδευσης με τη χρήση του Google Scholar και του δείκτη h
Τσέλιος, Ν., Αλτανοπούλου, Π.
Περίληψη | PDF (182Kb) | 51 ανακτήσεις

Αξιολόγηση περιεχομένου του εκπαιδευτικού λογισμικού «Περίπλους» για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Γεωγραφίας
Παρκοσίδης, Ι.
Περίληψη | PDF (235.4Kb) | 66 ανακτήσεις

Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων – Γραφικών παραστάσεων
Παπαδημητρίου, Σ.
Περίληψη | PDF (95.6Kb) | 61 ανακτήσεις

Αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα για τη διδασκαλία της έννοιας της γωνίας στη Στ’ Δημοτικού
Λάτση, Μ.
Περίληψη | PDF (105.4Kb) | 79 ανακτήσεις

Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μητσιοπούλου, Ο., Βεκύρη, Ι.
Περίληψη | PDF (182.6Kb) | 261 ανακτήσεις

Αυτοματοποιημένη αξιολόγηση προγραμμάτων Ψευδογλώσσας
Μαυροχαλυβίδης, Γ.
Περίληψη | PDF (223.7Kb) | 54 ανακτήσεις

Γνωρίζω το πρόσωπο και το σώμα μου μέσα από τη λάμψη των ακτίνων!
Φραγκάκη, Μ., Παπαναστασίου, Γ.
Περίληψη | PDF (139.9Kb) | 55 ανακτήσεις

Δημιουργία κινήτρων με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών: Μελέτη περίπτωσης
Βασιλούδης, Ι.
Περίληψη | PDF (416.4Kb) | 99 ανακτήσεις

Διαδικτυακές Κοινότητες: Διερεύνηση προσδοκιών εκπαιδευτικών & χρήσης υπηρεσιών
Κώστας, Α., Βρατσάλης, Κ., Σοφός, Α.
Περίληψη | PDF (247.6Kb) | 85 ανακτήσεις

Διατυπώνοντας τα θεωρήματα Ισότητας Τριγώνων με τη βοήθεια ενός Έμπειρου Διδακτικού Συστήματος
Αντωνέλου, Γ., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (218.2Kb) | 72 ανακτήσεις

Διδακτική αξιοποίηση προγραμμάτων καταγραφής οθόνης σε μαθήματα Πληροφορικής
Θεοδώρου, Δ.
Περίληψη | PDF (83.4Kb) | 53 ανακτήσεις

Διδακτική πρόταση αξιοποίησης της Δορυφορικής Τηλεόρασης στη διαδικασία εκμάθησης της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας στην Ελληνική Εκπαίδευση
Μηλιώνη, Γ., Δρακoύλη, Α., Μαμιδάκη, Σ.
Περίληψη | PDF (197Kb) | 44 ανακτήσεις

Διδασκαλία εννοιών Πληροφορικής στο νηπιαγωγείο: μια μελέτη περίπτωσης
Γεωργούτσου, Μ., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (183.1Kb) | 221 ανακτήσεις

Διδασκαλία μαθηματικών και φιλολογικών με Τ.Π.Ε.: οι κουλτούρες των ‘παλαιών’ αντικειμένων μπροστά στο δέος των ‘νέων’ τεχνολογιών
Μάτος, Α., Χρονάκη, Α.
Περίληψη | PDF (190.5Kb) | 138 ανακτήσεις

Διδάσκοντας Γεωμετρία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή - Εντυπώσεις των μαθητών
Μανωλόπουλος, Μ., Πάγκαλος, Π., Μαστροκωστοπούλου, Ε., Κατσιλιώτης, Π.
Περίληψη | PDF (74.8Kb) | 86 ανακτήσεις

Διδάσκοντας Εκπαιδευτική Ρομποτική σε Εκπαιδευτικούς μέσω Διαδικτυακής Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης
Πλέσσας, Α., Αλιμήσης, Δ.
Περίληψη | PDF (728.7Kb) | 88 ανακτήσεις

Διδάσκοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση με τη χρήση ΤΠΕ
Μανδρίκας, Α., Χαλκίδης, Α.
Περίληψη | PDF (229.1Kb) | 63 ανακτήσεις

Διερεύνηση της εξοικείωσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών με τις ΤΠΕ στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών: μια διαχρονική μελέτη
Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ.
Περίληψη | PDF (212.7Kb) | 61 ανακτήσεις

Διερεύνηση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας μιας βασισμένης σε wiki δραστηριότητας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης σε ΤΠΕ
Τσέλιος, Ν., Γεωργούτσου, Μ., Παναγιωτάκη, Μ.
Περίληψη | PDF (236.3Kb) | 119 ανακτήσεις

Διερευνητική μελέτη για το πώς τα παιδιά χρησιμοποιούν τη διαδραστική τεχνολογία πολυμέσων στην προσχολική εκπαίδευση
Περδικίδου, Χ., Τέγος, Σ.
Περίληψη | PDF (156.8Kb) | 114 ανακτήσεις

Εθισμός στο Διαδίκτυο – Έρευνα στην Ελλάδα
Σοφός, Α., Αθανασιάδης, Η., Διάκος, Κ., Δούκα, Α.
Περίληψη | PDF (207.2Kb) | 100 ανακτήσεις

Είναι δυνατή η αξιοποίηση επερχόμενων τεχνολογιών από μελλοντικούς δασκάλους; Μία «δεύτερη ζωή» σε ένα Παιδαγωγικό Τμήμα
Παπαχρήστος, Ν.Μ., Βρέλλης, Ι., Μικρόπουλος, Τ.Α.
Περίληψη | PDF (225Kb) | 79 ανακτήσεις

Εισαγωγή ΤΠΕ στα Σχολεία: ο Παράγοντας "Εκπαιδευτικός"
Βαγγελάτος, Α., Φώσκολος, Φ., Κομνηνός, Θ.
Περίληψη | PDF (167Kb) | 288 ανακτήσεις

Εκπαίδευση Ενηλίκων και Μηχανική Μετάφραση στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας
Χατζηθεοδώρου, Κ.
Περίληψη | PDF (175.3Kb) | 50 ανακτήσεις

Εκπαίδευση και πληροφόρηση χρηστών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ένα τυπικό χώρο γραφείων με τη χρήση υβριδικού συστήματος Α.Π.Ε. μέσα από τη χρήση μίας πολυμεσικής εφαρμογής
Καρράς, Ι., Καμπεζίδης, Χ.Δ., Ζευγώλης, Δ.
Περίληψη | PDF (237.8Kb) | 49 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικές Δικτυακές Πύλες. Μελέτη περίπτωσης: Αξιολόγηση της Πύλης του Ε.Α.Π.
Σκαλτσάς, Α., Καρατράντου, Α., Μαργαλιά, Β.
Περίληψη | PDF (212.7Kb) | 51 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό
Δράκος, Λ.
Περίληψη | PDF (96.2Kb) | 50 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικό παιχνίδι μεικτής πραγματικότητας στο χώρο πινακοθήκης
Μικάλεφ, Κ., Χωριανόπουλος, Κ.
Περίληψη | PDF (187.4Kb) | 86 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικοί και ΤΠΕ: διευκολυντές και εμπόδια στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών στη σχολική τάξη
Μπίκος, Κ., Τζιφόπουλος, Μ.
Περίληψη | PDF (113.6Kb) | 278 ανακτήσεις

Εκτίμηση ποιότητας τεστ αυτοαξιολόγησης σε Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης
Φώταρης, Π., Μάστορας, Θ.
Περίληψη | PDF (226.5Kb) | 50 ανακτήσεις

Ένα Moodle για το Moodle
Πιλάβη, Ε., Τσοπάνογλου, Μ., Κανίδης, Ε.
Περίληψη | PDF (282.4Kb) | 105 ανακτήσεις

Ένα Παιχνίδι Ρόλων στο Δημοτικό για τη διδασκαλία των Διαδικασιών σε Logo
Σκυλογιάννης, Θ.
Περίληψη | PDF (183.1Kb) | 96 ανακτήσεις

Ένα πλαίσιο αναφοράς για το σχεδιασμό Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών με «συναίσθημα»
Φειδάκης, Μ., Νταραντούμης, Θ.
Περίληψη | PDF (208.5Kb) | 57 ανακτήσεις

Ενίσχυση του μοντέλου βιωματικής μάθησης μέσω ανάπτυξης λογισμικού συλλογής πραγματικών μεγεθών - Μελέτη περίπτωσης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
Καλοβρέκτης, Κ., Πηγαδάς, Β.
Περίληψη | PDF (242.5Kb) | 50 ανακτήσεις

Έντυπο ή Ηλεκτρονικό Σχολικό Βιβλίο;
Ξανθόπουλος, Α.
Περίληψη | PDF (105.2Kb) | 101 ανακτήσεις

Εξ αποστάσεως διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας: το πρόγραμμα «Προσέγγιση»
Τσατσαρώνη, Θ.
Περίληψη | PDF (174.7Kb) | 61 ανακτήσεις

Εξ αποστάσεως πρόσθετη διδακτική στήριξη σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές
Φουτάκογλου, Ε.
Περίληψη | PDF (214.1Kb) | 68 ανακτήσεις

Επικοινωνία και συνεργασία μέσω υπολογιστών
Μπαρμπόπουλος, Γ.
Περίληψη | PDF (196.6Kb) | 67 ανακτήσεις

Εφαρμογή μαθησιακών θεωριών στη σχολική τάξη με τις Νέες Τεχνολογίες
Καπραβέλου, Α.
Περίληψη | PDF (142.8Kb) | 120 ανακτήσεις

Η Ακαδημία Αθηνών στο Second Life
Οικονόμου, Χ.
Περίληψη | PDF (99.3Kb) | 47 ανακτήσεις

Η Ανάπτυξη των Πολλαπλών Νοημοσυνών μέσα από την εξερεύνηση των ηλεκτρονικών μυθιστορημάτων στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Ρίνης, Δ.
Περίληψη | PDF (184Kb) | 69 ανακτήσεις

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας Wiki για τη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης σε δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια
Δαβράζος, Γ., Κόμης, Β., Τσέλιος, Ν.
Περίληψη | PDF (177.4Kb) | 120 ανακτήσεις

Η αξιοποίηση των μαθητικών netbooks μέσω Κεντρικού Συστήματος Παρουσίασης και Προγράμματος Διαχείρισης Τάξης για την διδασκαλία της Γεωμετρίας
Λιακέας, Π., Γολικίδου, Λ., Κανίδης, Ε.
Περίληψη | PDF (239.5Kb) | 57 ανακτήσεις

Η Διδασκαλία της Ποίησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση με χρήση των ΤΠΕ. Πιλοτική Εφαρμογή: Το «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη, Διαδραστικό Λεξικό
Δασκαλάκη, Σ.
Περίληψη | PDF (127Kb) | 58 ανακτήσεις

Η εισαγωγή και διδασκαλία των N.T. στο «Νέο Σχολείο» - Πρώτες προσεγγίσεις και συμπεράσματα
Παπαγεωργάκης, Π., Πλιάσα, Σ., Γεωργακούδα, Ε.
Περίληψη | PDF (206.3Kb) | 156 ανακτήσεις

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων και η μεταβολή του ρόλου των εκπαιδευτών.
Τσινάρη, Κ.
Περίληψη | PDF (195.9Kb) | 103 ανακτήσεις

Η επίδραση του άγχους των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έναντι των Νέων Τεχνολογιών στην ενσωμάτωση τεχνολογίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
Ταστσίδης, Π., Αντωνίου, Π., Μπεμπέτσος, Ε.
Περίληψη | PDF (177.2Kb) | 161 ανακτήσεις

Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση για τη διαχείριση των απορριμμάτων - ανακύκλωση
Αγαπιάδου, Π., Οικονομίδης, Κ.
Περίληψη | PDF (108.8Kb) | 62 ανακτήσεις

Η προστασία των μαθητών στο Διαδίκτυο από την οπτική των εκπαιδευτικών
Δημητρακάκης, Κ., Σοφός, Α., Βαλμάς, Θ.
Περίληψη | PDF (249.3Kb) | 89 ανακτήσεις

Η συμβολή των Ραδιοερασιτεχνών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Νικολόπουλος, Φ.
Περίληψη | PDF (168.8Kb) | 45 ανακτήσεις

Η σχέση μεταξύ της εμπειρίας χρήσης υπολογιστή και της αντιλαμβανόμενης χρήσης των υπηρεσιών του συστήματος διαχείρισης μαθημάτων E-Class
Βερναδάκης, Ν., Γιαννούση, Μ., Αντωνίου, Π., Ζέτου, Ε., Κιουμουρτζόγλου, Ε.
Περίληψη | PDF (148.1Kb) | 70 ανακτήσεις

Η χρήση του βίντεο στην διδασκαλία των μαθηματικών: Μία πιλοτική εφαρμογή στο μάθημα “Μαθηματικά ΙΙ” του Τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας
Τσιάντος, Β., Καπενής, Κ., Πατσιλιάς, Γ., Μήττας, Ν., Χατζηφωτίου, Σ.
Περίληψη | PDF (197.5Kb) | 66 ανακτήσεις

Η χρήση του διαδραστικού πίνακα στα φιλολογικά μαθήματα
Δεληδάκη, Σ., Κωνσταντίνου, Γ.
Περίληψη | PDF (113.5Kb) | 113 ανακτήσεις

Ηλιακή δραστηριότητα και διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
Ηλιόπουλος, Π.
Περίληψη | PDF (398.7Kb) | 37 ανακτήσεις

Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση
Μανούσου, Ε., Χαρτοφύλακα, Τ.
Περίληψη | PDF (264.5Kb) | 101 ανακτήσεις

Κοινωνικές Επιπτώσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Επιπτώσεις στην Εκπαίδευση
Μαΐστρος, Ι.
Περίληψη | PDF (194.3Kb) | 152 ανακτήσεις

Λογισμικά διαδικτυακής μαθησιακής εξέτασης και αξιολόγησης. Μια πρώτη προσέγγιση
Ζωγόπουλος, Ε., Μπαγουλή, Κ.
Περίληψη | PDF (143.6Kb) | 79 ανακτήσεις

Λογοτεχνία και ΤΠΕ στην ξενόγλωσση Εκπαίδευση Ενηλίκων
Τσιαβού, Ε.
Περίληψη | PDF (420.4Kb) | 59 ανακτήσεις

Μαθαίνω για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Εκπαιδευτικό υλικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Βασάλα, Π., Παπαβασιλείου, Γ.
Περίληψη | PDF (199.2Kb) | 60 ανακτήσεις

Μελέτη περίπτωσης διδασκαλίας κλασματικών μονάδων με χρήση του εγκεκριμένου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπαιδευτικού λογισμικού «Τα παιδιά κάνουν Μαθηματικά»
Κυριακοπούλου, Ζ., Πολίτης, Π.
Περίληψη | PDF (199Kb) | 62 ανακτήσεις

Μελέτη της διαδικασίας μοντελοποίησης προβλήματος σε συνεργατικό υπολογιστικό περιβάλλον
Σιάμπου, Φ., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (185.2Kb) | 56 ανακτήσεις

Μια Ασύρματη Ιδέα για Πολυάσχολα Εκπαιδευτικά Κέντρα
Τίγκας, Ο., Ψαθοπούλου, Π., Πανέτσος, Σ.
Περίληψη | PDF (98.2Kb) | 44 ανακτήσεις

Νέες Τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Νέα εκπαίδευση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο;
Σοφός, Α.
Περίληψη | PDF (221.2Kb) | 176 ανακτήσεις

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη σχολική τάξη μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις
Αναστασιάδης, Π., Μικρόπουλος, Τ.Α., Σοφός, Α., Φραγκάκη, Μ.
Περίληψη | PDF (188.7Kb) | 188 ανακτήσεις

Ο Διαδραστικός Πίνακας στην αίθουσα διδασκαλίας. Εξάσκηση της Γερμανικής γραμματικής και του συντακτικού
Ροφούζου, Α.
Περίληψη | PDF (173.2Kb) | 63 ανακτήσεις

Ο Εκπαιδευτικός ως Λεξικογράφος: Ο Γλωσσικός Πόρος «Γλωσσογράφημα»
Δημητρακόπουλος, Π.Ν.
Περίληψη | PDF (103.8Kb) | 53 ανακτήσεις

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint
Μπέση, Μ., Παππά, Λ.
Περίληψη | PDF (98.1Kb) | 105 ανακτήσεις

Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717). Ένα διδακτικό σενάριο με τη χρήση των ΤΠΕ στην ενότητα της Ιστορίας «Εξωτερικά προβλήματα και Αναδιοργάνωση του κράτους» της Β΄ Γυμνασίου
Παλιάτσου, Ο., Ρέντζιου, Μ.
Περίληψη | PDF (81.6Kb) | 63 ανακτήσεις

Ο μετασχηματισμός της Φυσικο-επιστήμης στον Παγκόσμιο Ιστό και στα σχολικά εγχειρίδια
Ματζάκος, Π.Α.
Περίληψη | PDF (137.3Kb) | 45 ανακτήσεις

Ο μετασχηματιστικός ρόλος των ΤΠΕ, στο «νέο» τεχνολογικό Λύκειο
Πάντζος, Π.
Περίληψη | PDF (184.7Kb) | 79 ανακτήσεις

Ο Παγκόσμιος Ιστός στην υπηρεσία του κειμενικού "Ιστού": Τρόποι ανάδειξης της κειμενικότητας των λογοτεχνικών κειμένων μέσα από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και του Διαδικτύου στην εκπαιδευτική πράξη
Ακριτίδου, Π.
Περίληψη | PDF (184.7Kb) | 56 ανακτήσεις

Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών στην Πρόληψη της Διαδικτυακής Σεξουαλικής Κακοποίησης των Παιδιών
Πιλήσης, Θ.
Περίληψη | PDF (80.9Kb) | 46 ανακτήσεις

Ο σχεδιασμός μαθησιακών αντικειμένων με την χρήση κειμενικών μικρο-ειδών
Βορβυλάς, Γ.
Περίληψη | PDF (196Kb) | 53 ανακτήσεις

Οθόνη αφής vs ποντίκι: Ποιο επιλέγουν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου να χρησιμοποιούν και ποιο τελικά ενδείκνυται για την ηλικία τους;
Δημούλη, Ι., Χωριατόπουλος, Κ.
Περίληψη | PDF (170Kb) | 80 ανακτήσεις

Οι αντιλήψεις των γονέων για τους κινδύνους που απειλούν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο
Βασάλα, Π., Τσακιρίδου, Α., Ανδρεάδου, Δ.
Περίληψη | PDF (173.2Kb) | 67 ανακτήσεις

Οι αντιλήψεις των καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τους κινδύνους του Διαδικτύου για τους μαθητές
Λιόβας, Δ., Γερογιάννης, Β., Δίπλας, Κ., Κωσταδήμα, Ε.
Περίληψη | PDF (174.9Kb) | 94 ανακτήσεις

Οι ΤΠΕ στα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών
Μπρατίτσης, Θ.
Περίληψη | PDF (175.2Kb) | 83 ανακτήσεις

Οι ΤΠΕ ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην Ειδική Αγωγή
Τσικολάτας, Α.
Περίληψη | PDF (65.2Kb) | 131 ανακτήσεις

Παιδιά, Ρομπότ και Lego Mindstorms: Καταγράφοντας το ξεκίνημα μιας αλληλεπιδραστικής σχέσης
Χρονάκη, Α., Κούριας, Σ.
Περίληψη | PDF (229.9Kb) | 67 ανακτήσεις

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους
Πλατινάκης, Κ.
Περίληψη | PDF (173.4Kb) | 108 ανακτήσεις

Παραγωγή προφορικού λόγου από τα νήπια, μέσα από την αφήγηση ιστοριών, με τη βοήθεια εκπαιδευτικών υλικών και ψηφιακών εικόνων σε Διαδραστικό Πίνακα
Λάππας, Δ.
Περίληψη | PDF (207Kb) | 84 ανακτήσεις

Πολυμεσική προσέγγιση των αρχαίων ελληνικών στα πλαίσια έργου eTwinning
Νικολάου, Α., Πλατής, Δ.
Περίληψη | PDF (235.7Kb) | 58 ανακτήσεις

Προσαρμοστικότητα ως αναδυόμενη ιδιότητα σύνθεσης υπηρεσιών μάθησης στο Σημασιολογικό Ιστό
Τσιακμάκη, Μ., Γκανά, Ε., Χαρτώνας, Χ.
Περίληψη | PDF (237.3Kb) | 43 ανακτήσεις

Προτεινόμενο μοντέλο πιστοποίησης ποιότητας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
Δήμου, Ε., Καμέας, Α.Δ.
Περίληψη | PDF (196.2Kb) | 59 ανακτήσεις

Πως αντιλαμβάνονται το ρόλο τους οι Επιστημονικές Ενώσεις στο χώρο της Εκπαίδευσης ως προς τη διαδικασία ένταξης των ΤΠΕ στο Ελληνικό σχολείο
Κυριτσάκας, Ε.
Περίληψη | PDF (177.6Kb) | 77 ανακτήσεις

Ραδιοερασιτεχνισμός: Θεμελιώδεις έννοιες & βασικές αρχές
Απατάγγελος, Ι.
Περίληψη | PDF (378.8Kb) | 40 ανακτήσεις

Σημασιολογική περιγραφή ψηφιακών εκπαιδευτικών αντικειμένων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον εκπαίδευσης
Κωνσταντινίδης, Σ.Θ., Λάκκα, Χ., Μπράτσας, Χ., Παππάς, Κ., Μπαμίδης, Π.Δ.
Περίληψη | PDF (213.8Kb) | 61 ανακτήσεις

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης: Σύγκριση και αξιολόγηση
Κίργινας, Σ.
Περίληψη | PDF (159Kb) | 65 ανακτήσεις

Σφαίρες Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
Καμέας, Α.Δ.
Περίληψη | PDF (106.3Kb) | 56 ανακτήσεις

Σχεδιασμός διδασκαλίας με αξιοποίηση του Διαδικτύου: Ο Ομηρικός κόσμος (διερεύνηση βασικών αρχών, αξιών και αντιλήψεων) και συγκριτική αντιπαράθεση με το σύγχρονο κόσμο
Τσιτσιπά, Κ.
Περίληψη | PDF (106.6Kb) | 57 ανακτήσεις

Σχεδιασμός και αξιοποίηση ψηφιακών μαθημάτων με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS): Μελέτη περίπτωσης εφαρμογής στο 3ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης
Φακιολάκης, Γ., Παπαδάκης, Σ.
Περίληψη | PDF (170Kb) | 59 ανακτήσεις

Τα Google Tools στην Εκπαίδευση
Γεωργοπούλου, Α., Ζησιμάτου, Γ., Ανδριτσάκης, Π., Χουλιαρόπουλος, Τ.
Περίληψη | PDF (167.3Kb) | 206 ανακτήσεις

Τα οφέλη από τις εκπαιδευτικές χρήσεις των ΤΠΕ στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδίκτυο και κινητό τηλέφωνο
Τσιπλακίδης, Ι.
Περίληψη | PDF (82.5Kb) | 57 ανακτήσεις

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση
Λιοναράκης, Α.
Περίληψη | PDF (146.8Kb) | 117 ανακτήσεις

Το facebook στην καθημερινότητα των εφήβων: κατασκευή ερωτηματολογίου διερεύνησης ενδιαφέροντος περί ιδιωτικότητας
Νικολοπούλου, Κ., Γιαλαμάς, Β.
Περίληψη | PDF (165.9Kb) | 79 ανακτήσεις

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι και το παιδί: Επιδράσεις και προοπτικές
Γιαννοπούλου, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ.
Περίληψη | PDF (195Kb) | 104 ανακτήσεις

Το πάθημα ενός ψεύτη: Ένα παράδειγμα διδασκαλίας λατινικών στην Γ’ λυκείου με αξιοποίηση των ΤΠΕ
Ιωσηφίδου, Ε.
Περίληψη | PDF (105.5Kb) | 141 ανακτήσεις

Το πολυμεσικό Γλωσσάριο στη διδασκαλία της Γερμανικής ως Δεύτερης Γλώσσας
Ζώη, Μ.
Περίληψη | PDF (199.9Kb) | 48 ανακτήσεις

Το Σχεδιαστικό Εργαστήριο ως μέθοδος εξ αποστάσεως διδασκαλίας της σχεδίασης
Φώταρης, Π., Μαυρομμάτη, Ε.
Περίληψη | PDF (204.6Kb) | 42 ανακτήσεις

ΤΠΕ και οικονομική εκπαίδευση: Η τεχνολογία συναντά τη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων;
Ανδρέου, Α.
Περίληψη | PDF (149.2Kb) | 169 ανακτήσεις

Τρόποι προαγωγής της διερευνητικής μάθησης των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση των ΤΠΕ
Στυλιανίδου, Φ., Κουλούρης, Π., Σωτηρίου, Σ.
Περίληψη | PDF (81Kb) | 74 ανακτήσεις

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης και κοινωνικής δικτύωσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Παρασκευάς, Μ.
Περίληψη | PDF (293.5Kb) | 78 ανακτήσεις

Χρήση απλών μορφών πολυ-πρακτορικών συστημάτων για τη διδασκαλία βασικών ιδιοτήτων των πολύπλοκων συστημάτων
Γκιόλμας, Α., Χαλκίδης, Α., Παπακωνσταντίνου, Α., Σκορδούλης, Κ.
Περίληψη | PDF (272.6Kb) | 54 ανακτήσεις

Χρήση εργαλείων δημιουργίας διαγραμμάτων ροής για την εισαγωγή στην Αλγοριθμική και τον Προγραμματισμό: μια επισκόπηση
Ξυνόγαλος, Σ., Λαμπροπούλου, Κ.
Περίληψη | PDF (206.5Kb) | 56 ανακτήσεις

Χρήση εργαλείων του Web 2.0 για τη διδασκαλία των Γερμανικών
Κανίδου, Φ.
Περίληψη | PDF (110.5Kb) | 81 ανακτήσεις

Χρήση οντολογιών για την περιγραφή και τη διαχείριση μαθησιακών στόχων και μαθησιακών αντικειμένων
Μπαγιαμπού, Μ., Καμέας, Α.Δ.
Περίληψη | PDF (235.7Kb) | 50 ανακτήσεις

Ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και Ραδιοερασιτεχνισμός
Γιαννόπουλος, Κ.
Περίληψη | PDF (338.3Kb) | 38 ανακτήσεις

Ψηφιακό διδακτικό υλικό μελλοντικών εκπαιδευτικών: Μελέτη των χαρακτηριστικών του
Σκούρα, Α., Σπηλιωτοπούλου, Β.
Περίληψη | PDF (227Kb) | 94 ανακτήσεις


Εκπαιδευτικά Σενάρια

«Από το άλφα στο ωμέγα» Σενάριο διδασκαλίας σε διαδραστικό πίνακα
Αθανασιάδης, Κ.
Περίληψη | PDF (130.3Kb) | 128 ανακτήσεις

«Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής». Διδακτικό σενάριο με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Φιλιππούσης, Γ.
Περίληψη | PDF (109.4Kb) | 92 ανακτήσεις

Εξοικείωση με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch και το ρομποτικό πακέτο Lego WeDo
Νικολός, Δ., Μισιρλή, Α., Δαβράζος, Γ., Μπακόπουλος, Ν., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (184.7Kb) | 90 ανακτήσεις

Η τεχνολογική, παιδαγωγική γνώση περιεχομένου των προπτυχιακών φοιτητών/τριών δημοτικής εκπαίδευσης στη γεωμετρία. Η μελέτη της τεχνολογικής γνώσης περιεχομένου
Δουκάκης, Σ., Ζυμπίδης, Δ., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ.
Περίληψη | PDF (238.2Kb) | 165 ανακτήσεις

Μελέτη της υλοποίησης εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση
Μισιρλή, Α., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (176Kb) | 90 ανακτήσεις

Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

PASSWORD RESET

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ