ETPE

Αρχική Συνέδριο


Πρακτικά συνεδρίων


Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ

Στοιχεία συνεδρίου

Κόρινθος, 23/09/2010 - 26/09/2010
http://korinthos.uop.gr/~hcicte10/indexgr.html
139 άρθρα


Εισηγήσεις

‘Unconferences’: from practice to praxis in informal professional learning contexts
Preston, C.
Περίληψη | PDF (100.7Kb) | 111 ανακτήσεις

«Ανταλλαγές τεράτων» μέσω διαδικτύου για νήπια
Σωφρονίου, Χ., Φεσάκης, Γ.
Περίληψη | PDF (339.5Kb) | 161 ανακτήσεις

«Στη Via Regia περπατώ και το Γαλέριο συναντώ»: ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη σχεδιασμένο με ΤΠΕ
Γκιρτζή, Μ., Μπουντίδου, Α.
Περίληψη | PDF (256.9Kb) | 126 ανακτήσεις

A case study of the deployment of cultural probes in remote schools
Chorianopoulos, K., Polymeris, G.
Περίληψη | PDF (106.2Kb) | 111 ανακτήσεις

A moving bead on a rotating rod
Pipinos, S.
Περίληψη | PDF (206.3Kb) | 172 ανακτήσεις

Author Index
Jimoyiannis, Α.
Περίληψη | PDF (52.1Kb) | 124 ανακτήσεις

Bridging the gap between abstract math and reality
Boytchev, P.
Περίληψη | PDF (448.9Kb) | 125 ανακτήσεις

Can ICT help student teachers overcome teaching challenges encountered during their internship? The case of 800 student teachers in Montreal, Canada
Karsenti, T., Collin, S.
Περίληψη | PDF (122.7Kb) | 123 ανακτήσεις

Computer games and interactive technologies in education: enhancing motivation and engagement for the ‘iLearner’ generation
Stansfield, M.
Περίληψη | PDF (418Kb) | 166 ανακτήσεις

Contents - Περιεχόμενα
Jimoyiannis, Α.
Περίληψη | PDF (196.5Kb) | 159 ανακτήσεις

Developing inclusive education through a collaborative transatlantic approach
Johnson, J., Dyer, J., Lockyer, B.
Περίληψη | PDF (135.4Kb) | 141 ανακτήσεις

Digital competence assessment and teaching strategies in the knowledge society
Cartelli, Α.
Περίληψη | PDF (271.3Kb) | 115 ανακτήσεις

Editorial
Jimoyiannis, Α.
Περίληψη | PDF (166.7Kb) | 131 ανακτήσεις

Educational virtual worlds, learning styles and learning effectiveness: an empirical investigation
Zaharias, P., Αndreou, I., Vosinakis, S.
Περίληψη | PDF (238.7Kb) | 128 ανακτήσεις

Enhancing e-learning effectiveness with social software. A heuristic evaluation of Exabis - Moodle
Karkoulias, N., Εfstathiou, D.
Περίληψη | PDF (107.5Kb) | 176 ανακτήσεις

Facets of at Paris Descartes University: Which role for faculty members? The case of the PRISMES project
Parchemal, Y., Baron, G.
Περίληψη | PDF (102.7Kb) | 108 ανακτήσεις

From informatics to digital resources in schools: historical considerations about France
Baron, G.
Περίληψη | PDF (61.3Kb) | 124 ανακτήσεις

H ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών μέσω μετασχηματισμών «δυναμικού» προβλήματος
Πατσιομίτου, Σ., Εμβαλωτής, Α., Μπαρκάτσας, Α.
Περίληψη | PDF (338.6Kb) | 145 ανακτήσεις

H λειτουργία του επιθέτου στο αφηγηματικό κείμενο. Διδακτικό σενάριο με τη συνδρομή των ΤΠΕ
Σαμαρά, Σ.
Περίληψη | PDF (249Kb) | 241 ανακτήσεις

Illusionary adaptive support as a means for intrinsic motivation in CSCL settings: A case in concept mapping
Hadjileontiadou, S., Nikolaidou, G., Hadjileontiadis, L.
Περίληψη | PDF (145.9Kb) | 106 ανακτήσεις

Instructional design effects and computer modeling software: cognitive style and the split-attention effect
Αngeli, C., Valanides, N.
Περίληψη | PDF (137.2Kb) | 110 ανακτήσεις

Long Tail Learning, η μάχη ανάμεσα στις εξειδικευμένες γνώσεις και στο πρόγραμμα σπουδών
Μαυραντζάς, Ν.
Περίληψη | PDF (263Kb) | 111 ανακτήσεις

Mapping the dynamics of citizenship: the articulation of identity in an immersive virtual environment
Martin, S.
Περίληψη | PDF (128.1Kb) | 96 ανακτήσεις

Measuring presence in a collaborative physics learning activity in Second Life
Vrellis, I., Papachristos, N.M., Natsis, Α., Mikropoulos, T.A.
Περίληψη | PDF (168.7Kb) | 162 ανακτήσεις

Middle school children fail to benefit from virtual historical fly-throughs
Korallo, L.
Περίληψη | PDF (145.2Kb) | 112 ανακτήσεις

Potential for school familiarisation using Virtual Environments
Foreman, N., Mikropoulos, T.A.
Περίληψη | PDF (218.7Kb) | 123 ανακτήσεις

Restrictions and abilities of SCORM adoption by Adaptive Educational Hypermedia Systems
Kazanidis, I., Satratzemi, M.
Περίληψη | PDF (126.9Kb) | 99 ανακτήσεις

School 2.0 – rethinking the future of schools in the digital age
Selwyn, N.
Περίληψη | PDF (174Kb) | 134 ανακτήσεις

Second Chance School: Designing and carrying out numeracy applications in ICT environments
Pipinos, S., Savvas, I.
Περίληψη | PDF (211.6Kb) | 107 ανακτήσεις

Socrates said writing would destroy human thinking processes: are the Internet and Web 2.0 having a more profound effect on cognition?
Preston, C., Kuechel, T., Cych, L., Jimoyiannis, Α.
Περίληψη | PDF (46.4Kb) | 116 ανακτήσεις

Students’ perceptions about distance education. A primary approach
Stavroulia, K., Psychari, Α.
Περίληψη | PDF (138.5Kb) | 128 ανακτήσεις

Study on intelligent emotional agents for learning
Chatzara, K., Karagiannidis, C., Stamatis, D.
Περίληψη | PDF (212.7Kb) | 104 ανακτήσεις

Supporting teachers in orchestrating CSCL classrooms
Dimitriadis, Y.A.
Περίληψη | PDF (240.8Kb) | 134 ανακτήσεις

Teacher vs. student satisfaction with online learning experiences based on personality type
Αvgerinou, M.D.
Περίληψη | PDF (126.4Kb) | 139 ανακτήσεις

The public primary school principals’ self-perceived competence and use of ICT for personal, teaching and administrative purposes
Charalambous, K., Papaioannou, F.
Περίληψη | PDF (124.8Kb) | 166 ανακτήσεις

The use of social media at Brunel University
Klein, P.
Περίληψη | PDF (770.8Kb) | 140 ανακτήσεις

Web-based learning environments supporting socio-scientific decision making
Nicolaidou, I., Michael, G., Kyza, Ε.A., Papadouris, N., Constantinou, C.P., Kolias, V., Αsher, I., Tabak, I.
Περίληψη | PDF (87.3Kb) | 148 ανακτήσεις

Xρήση του διαδικτύου, κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση
Σιάνου-Κύργιου, Ε., Τσιπλακίδης, Ι.
Περίληψη | PDF (269.6Kb) | 371 ανακτήσεις

Ανάλυση σχολικών βιβλίων Πληροφορικής: Η περίπτωση των ηλεκτρονικών πηγών
Πλέσσας, Α., Σπηλιωτοπούλου, Β.
Περίληψη | PDF (364.4Kb) | 138 ανακτήσεις

Αναπαραστάσεις παιδιών για έννοιες πιθανοτήτων: Χρήση του μικρόκοσμου Toontalk
Σιριβιανού, Γ., Βαλανίδης, Ν.
Περίληψη | PDF (409Kb) | 128 ανακτήσεις

Ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για το σύστημα Retudis
Τσαγκάνου, Γ., Γρηγοριάδου, Μ.
Περίληψη | PDF (216.9Kb) | 130 ανακτήσεις

Αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος με χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού παιχνιδιού
Μπαρμπάτσης, Κ., Οικονόμου, Δ., Παπαμαγκανά, Ι., Ζώζας, Ι.
Περίληψη | PDF (299.4Kb) | 143 ανακτήσεις

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας
Καπανιάρης, Α., Βαϊνάς, Κ., Βαλατσού, Γ.
Περίληψη | PDF (315.2Kb) | 154 ανακτήσεις

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης
Νικολοπούλου, Κ.
Περίληψη | PDF (277.9Kb) | 387 ανακτήσεις

Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Γιαβρίμης, Π., Παπάνης, Ε., Νεοφώτιστος, Β., Βαλκάνος, Ε.
Περίληψη | PDF (292.7Kb) | 554 ανακτήσεις

Απόψεις μαθητών για την πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle
Καριώτογλου, Π., Χατζηκρανιώτης, Ε., Νατσιόπουλος, Γ.
Περίληψη | PDF (249.6Kb) | 231 ανακτήσεις

Βασισμένοι στη Μετάφραση: Μεταφράζουμε, εμβαθύνουμε, επικοινωνούμε σε περιβάλλον wiki
Μπαλτά, Σ., Ζήση, Γ.
Περίληψη | PDF (215.7Kb) | 173 ανακτήσεις

Γνωστικές διαφυλικές διαφορές σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα
Πριοβόλου, Χ., Τζίμας, Β., Ζαχαρής, Γ., Μικρόπουλος, Τ.Α.
Περίληψη | PDF (321Kb) | 145 ανακτήσεις

Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου
Αγγέλαινα, Σ., Τζιμογιάννης, Α.
Περίληψη | PDF (399Kb) | 204 ανακτήσεις

Διδακτικά σενάρια και εκπαιδευτικά λογισμικά μελλοντικών εκπαιδευτικών ως εργαλεία μάθησης και ανάλυσης
Σπηλιωτοπούλου, Β., Νικολός, Δ., Μπακόπουλος, Ν.
Περίληψη | PDF (345.6Kb) | 391 ανακτήσεις

Διδασκαλία ηλεκτρικών κυκλωμάτων με το εικονικό εργαστήριο και τα applets του Ανοικτού Μαθησιακού Περιβάλλοντος (ΑΜΑΠ)
Ταραμόπουλος, Α., Ψύλλος, Δ., Χατζηκρανιώτης, Ε.
Περίληψη | PDF (365.7Kb) | 158 ανακτήσεις

Διερεύνηση αντιλήψεων μαθητών/τριών Γυμνασίου για τα μοντέλα από τη συμμετοχή τους σε διδακτική παρέμβαση βασισμένη στα μοντέλα
Πετρίδου, Ε., Σούλιος, Ι., Ψύλλος, Δ.
Περίληψη | PDF (356.1Kb) | 139 ανακτήσεις

Διερεύνηση απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στην εκπαίδευση
Μουντρίδου, Μ., Σολδάτος, Ν.
Περίληψη | PDF (300.4Kb) | 164 ανακτήσεις

Διερεύνηση της ετοιμότητας και της στάσης των Ελλήνων φοιτητών των θετικών επιστημών στην Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Γιαννούλας, Α., Μέλλα, Α., Κουτσούμπας, Χ., Λάππας, Δ.
Περίληψη | PDF (227.2Kb) | 267 ανακτήσεις

Διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Μακροοικονομίας
Τσάμη, Ε.
Περίληψη | PDF (272.8Kb) | 155 ανακτήσεις

Διερευνητική διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για την ενότητα «Χημική Κινητική» Β’ Λυκείου
Κορακάκης, Γ., Παυλάτου, Ε., Μπουντουβής, Α., Παλυβός, Ι.
Περίληψη | PDF (1019.2Kb) | 117 ανακτήσεις

Δυνατότητες αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού στην ΑεξΑE
Μαρκέλλου, Π.
Περίληψη | PDF (234Kb) | 126 ανακτήσεις

Εγκεφαλικές διεργασίες σε στερεοσκοπικά εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα
Ζαχαρής, Γ., Τζίμας, Β., Πριοβόλου, Χ., Μικρόπουλος, Τ.Α.
Περίληψη | PDF (333.4Kb) | 118 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο
Σεραφείμ, Κ., Φεσάκης, Γ.
Περίληψη | PDF (296.9Kb) | 219 ανακτήσεις

Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση: παράγοντες πρόβλεψης της εκπαιδευτικής χρήσης
Σχορετσανίτου, Π., Βεκύρη, Ι.
Περίληψη | PDF (277.8Kb) | 451 ανακτήσεις

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Δεδομένα για τη σχεδίαση προγραμμάτων επιμόρφωσης
Μπέλλου, Ι., Λαδιάς, Τ., Μικρόπουλος, Τ.Α.
Περίληψη | PDF (292.5Kb) | 394 ανακτήσεις

Επίδραση της χρήσης ασύγχρονων συζητήσεων στο γραπτό λόγο και την κοινωνικότητα μαθητών της Γ’ Δημοτικού. Μια μελέτη περίπτωσης
Κανδρούδη, Μ., Μπρατίτσης, Θ.
Περίληψη | PDF (365.3Kb) | 121 ανακτήσεις

Επίδραση των μετασχηματισμών δυναμικού διαγράμματος στο συλλογισμό των μαθητών
Πατσιομίτου, Σ., Εμβαλωτής, Α.
Περίληψη | PDF (368Kb) | 130 ανακτήσεις

Εσωγενείς και εξωγενείς προοπτικές θέασης τρισδιάστατων κατασκευών
Λάτση, Μ., Κυνηγός, Χ.
Περίληψη | PDF (334.5Kb) | 118 ανακτήσεις

Ευρετήριο Συγγραφέων
Jimoyiannis, Α.
Περίληψη | PDF (69.4Kb) | 156 ανακτήσεις

Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση
Δεληγιάννης, Π., Τσιάτσος, Θ., Κουτλιάνος, Ν., Αλεξίου, Σ., Δεληγιάννης, Α.
Περίληψη | PDF (778.1Kb) | 257 ανακτήσεις

Εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την έννοια της σκιάς μέσω της χρήσης προσομοιώσεων του δικτυακού τόπου του μουσείου Cité des Sciences et de l’ Industrie
Γεωργούτσου, Μ., Παναγιωτάκη, Μ., Κολιόπουλος, Δ.
Περίληψη | PDF (334.4Kb) | 256 ανακτήσεις

Εφαρμογή συνεργατικής μαθησιακής δραστηριότητας με την προσαρμοσμένη χρήση του ελεύθερου λογισμικού διαχείρισης σχολικού εργαστηρίου iTALC
Αποστολίδης, Ι., Κεχαγιάς, Θ., Ματθαίου, Ε.
Περίληψη | PDF (239.6Kb) | 116 ανακτήσεις

Η ανάλυση αλληλεπίδρασης σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
Γιαννακάς, Φ., Παπανικολάου, Κ.
Περίληψη | PDF (377.2Kb) | 150 ανακτήσεις

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο
Αναστασίου, Α., Ανδρούτσου, Δ., Γεωργάλας, Π.
Περίληψη | PDF (350.9Kb) | 195 ανακτήσεις

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM
Χλωρός, Γ., Ζέρβας, Π., Σάμψων, Δ.Γ.
Περίληψη | PDF (397.4Kb) | 140 ανακτήσεις

Η διάσταση του φύλου στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών
Γεωργιάδου, Ι.
Περίληψη | PDF (308.8Kb) | 236 ανακτήσεις

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ως εργαλείο ανάπτυξης τεχνολογικού εγραμματισμού και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας: Μια έρευνα δράσης σε μαθητές Δημοτικού
Αναγνωστάκης, Σ., Μακράκης, Β.
Περίληψη | PDF (976.5Kb) | 134 ανακτήσεις

Η ενσωμάτωση της Παιδαγωγικής Γνώσης στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ
Τζαβάρα, Α., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (398.6Kb) | 243 ανακτήσεις

Η επίδραση ενός μοντέλου στηριγμένου σε υπολογιστή στη διαμόρφωση των επιστημολογικών αντιλήψεων των μαθητών για μοντέλα στις φυσικές επιστήμες
Σούλιος, Ι., Ψύλλος, Δ.
Περίληψη | PDF (335.8Kb) | 149 ανακτήσεις

Η εφαρμογή τεχνολογιών Web 2.0 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση σχεδιασμού μιας δραστηριότητας Wiki
Καρασαββίδης, Η., Θεοδοσίου, Σ.
Περίληψη | PDF (262.9Kb) | 242 ανακτήσεις

Η εφαρμογή της πολυτροπικής ανάλυσης του λόγου στα μαθησιακά αντικείμενα
Βορβυλάς, Γ., Καραλής, Θ., Ραβάνης, Κ.
Περίληψη | PDF (340.3Kb) | 231 ανακτήσεις

Η παιδαγωγική αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης στο σύγχρονο σχολείο. Το Πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2010: Περιβάλλον–Μεσόγειος Θάλασσα-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»
Αναστασιάδης, Π., Φιλιππούσης, Γ., Κουκούλης, Ν., Ρούσσου, Ε., Λορέντζος, Θ., Σταματοπούλου, Β., Μανούσου, Ε., Σιάκας, Σ., Τομαζινάκης, Α., Γκίζα, Π., Μαστοράκη, Ε., Σπανουδάκης, Α., Χαχλάκης, Γ., Καλίνη, Ε., Πουλά, Ε., Καρβούνης, Λ.
Περίληψη | PDF (325.5Kb) | 196 ανακτήσεις

Η συμβολή της σχολικής χρήσης ΤΠΕ στα κίνητρα των μαθητών για ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες
Βεκύρη, Ι.
Περίληψη | PDF (272.4Kb) | 213 ανακτήσεις

Η σχέση των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ. Εμπόδια και προτάσεις αντιμετώπισης
Λιακοπούλου, Ε.
Περίληψη | PDF (231.9Kb) | 527 ανακτήσεις

Η τεχνολογία, τα μουσεία, η μάθηση, η αφήγηση και το παιχνίδι: προς μία ιστορία συνάντησης
Γιαννούτσου, Ν., Αβούρης, Ν.
Περίληψη | PDF (226.9Kb) | 176 ανακτήσεις

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών
Τζιμογιάννης, Α.
Περίληψη | PDF (281.1Kb) | 149 ανακτήσεις

Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς
Οικονομίδης, Β., Ζαράνης, Ν.
Περίληψη | PDF (235.8Kb) | 329 ανακτήσεις

Η χρήση των podcasts ως εργαλεία μη τυπικής μάθησης σε φορείς πολιτισμού
Κέντρου, Ε.
Περίληψη | PDF (258.6Kb) | 127 ανακτήσεις

Ηλεκτρονικά παιχνίδια, κίνητρα και μάθηση: Διερευνώντας το πεδίο των MMOGs
Μυσιρλάκη, Σ., Παρασκευά, Φ.
Περίληψη | PDF (303.1Kb) | 235 ανακτήσεις

Ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης: Απόψεις εφήβων για ζητήματα ασφάλειας και ενημέρωσης
Μπρατίτσης, Θ., Καρασπύρου, Ι., Κυρίδης, Α.
Περίληψη | PDF (305.4Kb) | 180 ανακτήσεις

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής
Χριστακούδης, Χ., Ανδρουλάκης, Γ., Ζαγούρας, Χ.
Περίληψη | PDF (1506.1Kb) | 123 ανακτήσεις

Κατασκευή ψυχομετρικού εργαλείου μέτρησης της χρήσης του υπολογιστή από τους εκπαιδευτικούς για διδασκαλία
Καρτσιώτου, Θ., Ρούσσος, Π.
Περίληψη | PDF (298.9Kb) | 154 ανακτήσεις

Μαθαίνοντας σε εικονικά μουσεία
Μπήτρος, Ι., Δημητρόπουλος, Λ., Βρέλλης, Ι., Βέρρα, Μ., Σιντόρης, Χ., Αβούρης, Ν.
Περίληψη | PDF (437.6Kb) | 302 ανακτήσεις

Μελέτη αντιλήψεων, πρακτικών και επίδοσης φοιτητών σε μεικτό μοντέλο μάθησης, με τη χρήση Moodle
Φιλιππίδη, Α., Κόμης, Β., Τσέλιος, Ν.
Περίληψη | PDF (321.6Kb) | 166 ανακτήσεις

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών
Πανουτσόπουλος, Η., Σάμψων, Δ.Γ.
Περίληψη | PDF (295.4Kb) | 301 ανακτήσεις

Μελέτη περίπτωσης αξιοποίησης διαδικτυακού εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου στη διδακτική πράξη
Γλέζου, Κ., Γρηγοριάδου, Μ.
Περίληψη | PDF (359.9Kb) | 227 ανακτήσεις

Μελέτη της κίνησης με χρήση βίντεο-μετρήσεων και του διαδικτύου: Μία εναλλακτική μέθοδος εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Φυσικής
Τσακίρη, Μ., Χατζηκρανιώτης, Ε.
Περίληψη | PDF (295.1Kb) | 117 ανακτήσεις

Μελέτη των στρατηγικών διατύπωσης ερωτημάτων σε μηχανές αναζήτησης
Παρίση, Μ., Κόμης, Β., Τσέλιος, Ν.
Περίληψη | PDF (278.1Kb) | 151 ανακτήσεις

Μια διαδικτυακή υπηρεσία ελέγχου συμβατότητας ενός σχεδίου μαθήματος με το πρότυπο IMS-LD
Πολύζος, Β., Ρετάλης, Σ.
Περίληψη | PDF (313.5Kb) | 101 ανακτήσεις

Μια εφαρμογή του αλγορίθμου simulated annealing για τον υπολογισμό ελάχιστων τιμών στο πλαίσιο του υπολογιστικού πειράματος
Ψυχάρης, Σ., Οικονομίδης, Ν.
Περίληψη | PDF (318.7Kb) | 117 ανακτήσεις

Μια περίπτωση μελέτης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού στο πλαίσιο τριών διαφορετικών διδακτικών καταστάσεων στην άλγεβρα της Β/βάθμιας εκπαίδευσης
Δελιγκάς, Γ., Τσιάτσος, Θ.
Περίληψη | PDF (266.2Kb) | 125 ανακτήσεις

Νοήματα που παράγονται κατά τη διαδικασία ισοδιαμέρισης ενός ορθογωνίου χρησιμοποιώντας εργαλεία μεταβολής
Ζάντζος, Ι., Κυνηγός, Χ.
Περίληψη | PDF (400.6Kb) | 108 ανακτήσεις

Ο CoSy_World και ένα διδακτικό μοντέλο σε ένα 3D περιβάλλον για την υποστήριξη της CSCL στο μάθημα των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο
Μπούτα, Χ., Παρασκευά, Φ., Ρετάλης, Σ.
Περίληψη | PDF (583.9Kb) | 136 ανακτήσεις

Ο ρόλος του διαμεσολαβητή σε περιβάλλοντα Ασύγχρονης Επικοινωνίας μέσω Υπολογιστή (ΑΕμΥ)
Βλαχογιάννη, Ε., Κυνηγός, Χ.
Περίληψη | PDF (298.6Kb) | 124 ανακτήσεις

Ο σχεδιασμός ψηφιακής αφηγηματικής εμπειρίας με θέμα τους Ταφικούς Κύκλους Α’ και Β’ των Μυκηνών για μαθητές του Γυμνασίου
Χιώτη, Α.
Περίληψη | PDF (400.4Kb) | 184 ανακτήσεις

Ο υβριδισμός αφήγησης και πολυμεσικού κειμένου στην υπηρεσία της κινητοποίησης σε ένα διερευνητικό ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες
Κόλλιας, Β., Δαρόπουλος, Α., Ντάβαρης, Θ.
Περίληψη | PDF (384.5Kb) | 132 ανακτήσεις

Οδεύοντας προς το νέο σχολείο των ΤΠΕ. Μια διεπιστημονική προσέγγιση
Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ.
Περίληψη | PDF (305.5Kb) | 270 ανακτήσεις

Οι ΤΠΕ ως μέσο αναπαραγωγής της συμβολικής τάξης στην ανώτατη εκπαίδευση
Μονιάρου-Παπακωνσταντίνου, Β., Τσατσαρώνη, Α.
Περίληψη | PDF (292.1Kb) | 139 ανακτήσεις

Οι φορητοί Η/Υ στην Α’ Γυμνασίου: Προβληματισμοί των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του προγράμματος «Ψηφιακή Τάξη»
Σοφός, Α., Σπανός, Δ., Σαχτούρης, Σ.
Περίληψη | PDF (318.1Kb) | 134 ανακτήσεις

Οργάνωση και λειτουργία ομίλου ρομποτικής: η περίπτωση του προγράμματος «Κοινότητες μάθησης με τη χρήση ρομποτικής»
Φράγκου, Σ., Γρηγοριάδου, Μ.
Περίληψη | PDF (211.9Kb) | 168 ανακτήσεις

Παιδαγωγικές στρατηγικές αξιοποίησης των ΤΠΕ στο χώρο της ιστορικής εκπαίδευσης. Θεωρητικές παραδοχές και ερευνητικές προσεγγίσεις
Τσιβάς, Α.
Περίληψη | PDF (275.6Kb) | 183 ανακτήσεις

Πλαίσιο αξιολόγησης χώρο-ευαίσθητων παιχνιδιών με στόχο τη μάθηση σε χώρους πολιτισμού
Σιντόρης, Χ., Γιαννούτσου, Ν., Στόικα, Α., Αβούρης, Ν.
Περίληψη | PDF (247.1Kb) | 166 ανακτήσεις

Πολυτροπική αναπαράσταση της Ιλιάδας με αξιοποίηση λογισμικού ψηφιακών κόμικς
Τριαντοπούλου, Θ., Νέζη, Μ., Βασιλικοπούλου, Μ., Μπολουδάκης, Μ., Ρετάλης, Σ.
Περίληψη | PDF (279.3Kb) | 221 ανακτήσεις

Προσαρμοζόμενες εκπαιδευτικές εφαρμογές για μουσεία: συνδυάζοντας τις γνωσιακές απαιτήσεις και τη φυσική κίνηση του επισκέπτη
Αντωνίου, Α., Λυκουρέντζου, Ι., Λέπουρας, Γ.
Περίληψη | PDF (287.8Kb) | 138 ανακτήσεις

Προσέγγιση της Τέχνης με τη βοήθεια Διαδραστικού Πίνακα στο Νηπιαγωγείο
Βροχαρίδου, Α., Σωτηράκη, Σ.
Περίληψη | PDF (232.5Kb) | 213 ανακτήσεις

Πρόταση Χρήσης Τεχνολογίας Υπολογιστικού Νέφους στην Εκπαίδευση
Χρόνη, Μ., Μποζιάρης, Β., Νικολόπουλος, Σ.
Περίληψη | PDF (406.9Kb) | 188 ανακτήσεις

Στάσεις και Αντιλήψεις φοιτητών/ριών σχετικά με νομικής φύσεως ζητήματα του Διαδικτύου
Χαλκή, Π., Πολίτης, Π.
Περίληψη | PDF (269.8Kb) | 129 ανακτήσεις

Συμπεριφορικές τάσεις επιμορφούμενων ενηλίκων απέναντι στις ΤΠΕ
Νεοφώτιστος, Β., Βαλκάνος, Ε., Γιαβρίμης, Π., Παπάνης, Ε.
Περίληψη | PDF (204.3Kb) | 187 ανακτήσεις

Συμπόσιο με θέμα: «Δραστηριότητες μάθησης σε μουσεία και χώρους πολιτισμού με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών» Μουσεία, μάθηση και νέες τεχνολογίες: τάσεις και προκλήσεις για την ελληνική πραγματικότητα
Μπούνια, Α.
Περίληψη | PDF (124.8Kb) | 161 ανακτήσεις

Συνδυαστική χρήση λογισμικών διαχείρισης πολυμέσων σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα αδελφοποίησης σχολείων (eTwinning)
Χαρδαλούπα, Ι., Χατζηαντωνίου, Π.
Περίληψη | PDF (257.6Kb) | 145 ανακτήσεις

Συνεργασία νέων και παλαιών φοιτητών με τη χρήση λογισμικών διαδικτυακής συνδιάσκεψης
Τέγος, Σ., Μαυρίδης, Α.
Περίληψη | PDF (195.1Kb) | 112 ανακτήσεις

Συνεργατικές δραστηριότητες με τις ΤΠΕ ως γνωστικά εργαλεία: Μελετώντας τη Ζώνη της Επικείμενης Ανάπτυξης
Μαυραντωνάκη, Α., Μακράκης, Β.
Περίληψη | PDF (410.6Kb) | 160 ανακτήσεις

Σχεδιασμός στρατηγικών ανάπτυξης συναισθηματικών δεικτών μάθησης σε συνεργατικά περιβάλλοντα με την υποστήριξη της τεχνολογίας
Αλεξανδρή, Ε., Παρασκευά, Φ.
Περίληψη | PDF (321Kb) | 192 ανακτήσεις

Σχεδιασμός ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράμματος στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου με τη συνεργασία μαθητών
Καβαλιεράτου, Ε., Ρούσσου, Μ.
Περίληψη | PDF (433.7Kb) | 119 ανακτήσεις

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υβριδικού μοντέλου διδασκαλίας της μοριακής συμμετρίας
Αντώνογλου, Λ., Χαριστός, Ν., Σιγάλας, Μ.
Περίληψη | PDF (345.8Kb) | 113 ανακτήσεις

Σχετικά με το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 2010
Jimoyiannis, Α.
Περίληψη | PDF (622.5Kb) | 172 ανακτήσεις

Σώματα κειμένων και ηλεκτρονικά λεξικά ως μαθησιακά εργαλεία: απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών
Ετεοκλέους, Ν., Αναγνώστου, Γ., Τσολακίδης, Σ.
Περίληψη | PDF (294.6Kb) | 149 ανακτήσεις

Τα δυναμικά περιβάλλοντα γεωμετρίας και οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί, ως μαθησιακό δίπολο αναχαίτισης μαθητικών ολισθημάτων, κατά την πραγμάτευση μέτρησης εμβαδών και των μονάδων τους
Μαστρογιάννης, Α., Τρύπα, Α.
Περίληψη | PDF (250.3Kb) | 128 ανακτήσεις

Τα κοινωνικά δίκτυα στο σχολείο του σήμερα
Βαγγελάτος, Α., Φώσκολος, Φ., Κομνηνός, Θ.
Περίληψη | PDF (217.5Kb) | 263 ανακτήσεις

Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση και «ψηφιακό χάσμα»
Σιάνου-Κύργιου, Ε.
Περίληψη | PDF (201.3Kb) | 272 ανακτήσεις

Το «νέο σχολείο» και ο ρόλος των ΤΠΕ ως φορέων εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης
Ντρενογιάννη, Ε.
Περίληψη | PDF (245.8Kb) | 310 ανακτήσεις

Το διαδίκτυο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: προσεγγίσεις εκπαιδευτικών
Τοκμακίδου, Ε., Καλογιαννίδου, Α., Τσιτουρίδου, Μ.
Περίληψη | PDF (285.2Kb) | 275 ανακτήσεις

Το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥΔΑΠ
Στεφάνου, Χ.Σ., Μοσχά, Α.
Περίληψη | PDF (457.9Kb) | 126 ανακτήσεις

Υιοθέτηση τεχνολογικών εργαλείων ανάλυσης αλληλεπιδράσεων στη συνεργατική μάθηση: μια βιβλιογραφική επισκόπηση
Μιχαηλίδης, Ν.Π., Τσιάτσος, Θ., Δημητριάδης, Σ.
Περίληψη | PDF (373.2Kb) | 151 ανακτήσεις

Χαρακτηριστικά ιστοχώρων με Ελληνικό περιεχόμενο: η περίπτωση των ιστοχώρων Εκπαιδευτικών με φυσικο- επιστημονικό περιεχόμενο
Ματζάκος, Π.Α., Κουλαϊδής, Β., Δημόπουλος, Κ.
Περίληψη | PDF (356Kb) | 132 ανακτήσεις

Χαρακτηριστικά και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την επιμόρφωση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Δουκάκης, Σ., Κοίλιας, Χ., Αδαμόπουλος, Ν.
Περίληψη | PDF (361.2Kb) | 338 ανακτήσεις

Χρήση εργαλείων τύπου wiki στην εκπαίδευση: μια μελέτη περίπτωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ζιώγκου, Μ., Δημητριάδης, Σ.
Περίληψη | PDF (772.7Kb) | 243 ανακτήσεις

Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη
Ελευθεριώτη, Ε., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ.
Περίληψη | PDF (372.1Kb) | 137 ανακτήσεις

Χρωματικός ταξινομητής με μικροελεγκτή και εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Γιαννακόπουλος, Ν.
Περίληψη | PDF (1066.3Kb) | 109 ανακτήσεις

Χωρική γνώση επισκόπησης: εκτίμηση σε 3Δ εικονικά περιβάλλοντα
Δίπλας, Κ., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (307.1Kb) | 111 ανακτήσεις

Ψηφιακά παιχνίδια σε ιστοσελίδες ελληνικών μουσείων για μαθητές Δημοτικού Σχολείου
Μανώλη, Β.
Περίληψη | PDF (255.2Kb) | 226 ανακτήσεις

Ψηφιακές κοινότητες μάθησης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση: Επιδράσεις στις στάσεις και τις δεξιότητες των μαθητών ως προς τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας
Αποστόλου, Μ., Αντωνίου, Π., Παπαστεργίου, Μ.
Περίληψη | PDF (332.5Kb) | 157 ανακτήσεις


Εκπαιδευτικά Σενάρια

Ο ελληνικός εμφύλιος: ένα διαθεματικό σενάριο
Επιτρόπου, Μ., Παγκουρέλια, Ε., Παπαδοπούλου, Μ.
Περίληψη | PDF (305.4Kb) | 490 ανακτήσεις

Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

PASSWORD RESET

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ