ETPE

Αρχική Συνέδριο


Πρακτικά συνεδρίων


Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

5ο Συνέδριο ΕΤΠΕ

Στοιχεία συνεδρίου

Θεσσαλονίκη, 05/10/2006 - 08/10/2006
154 άρθρα


Εισηγήσεις

«Ανιχνεύσεις στην ιστορία και στον πολιτισμό των Ελλήνων»: Μεθοδολογία ανάπτυξης ιστορικού και πολιτιστικού υλικού για το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης ομογενών εκπαιδευτικών
Χουρδάκης, Α.
Περίληψη | PDF (170.4Kb) | 836 ανακτήσεις

«ΔΑΦΝΗ»: Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που προάγει την ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών και δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου
Ράλλη, Μ., Σπαντιδάκης, Ι.
Περίληψη | PDF (158.9Kb) | 590 ανακτήσεις

«Εμείς είμαστε με την ψυχή στο στόμα να προλάβουμε»: Η πρόσληψη μιας τεχνολογικής καινοτομίας με όρους της Θεωρίας της Δραστηριότητας
Καρασαββίδης, Η.
Περίληψη | PDF (198.1Kb) | 318 ανακτήσεις

«Καθώς μεγαλώνουμε… στο κόσμο των ελληνικών»: Σχεδιασμός και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού
Σπαντιδάκης, Ι.
Περίληψη | PDF (162.1Kb) | 486 ανακτήσεις

«Μικρασία 1922»: Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας
Αντωνοπούλου, Μ., Ταγκάλου, Α., Φιλιππούσης, Γ.
Περίληψη | PDF (138.5Kb) | 412 ανακτήσεις

A Model for Interoperability in Computer Supported Collaborative Learning
Kahrimanis, G., Papasalouros, Α., Αvouris, N., Retalis, S.
Περίληψη | PDF (127.2Kb) | 358 ανακτήσεις

A project for Affordable & Efficient Science Teacher In-service Training (AESTIT)
Margetousaki, Α., Michaelides, P.G.
Περίληψη | PDF (187.8Kb) | 310 ανακτήσεις

Adaptive Hypermedia Systems: A review of adaptivity variables
Triantafillou, Ε., Georgiadou, Ε., Εconomides, Α.A.
Περίληψη | PDF (169.8Kb) | 219 ανακτήσεις

Adaptivity through Cognitive Modelling in Learning Systems
Kinshuk, _.
Περίληψη | PDF (72.9Kb) | 243 ανακτήσεις

Al-Quds Open University An Oasis in the Middle of Israeli Occupation
Barhoum, M.I.
Περίληψη | PDF (205.5Kb) | 235 ανακτήσεις

An Approach of Effective e-learning Organization
Sargsyan, S., Hovakimyan, Α., Karapetyan, N., Barkhudaryan, S.
Περίληψη | PDF (241.3Kb) | 233 ανακτήσεις

Archives as knowledge sources in the Semantic Web: Educational impact in formal education programs
Kourtoumi, T.
Περίληψη | PDF (190.9Kb) | 317 ανακτήσεις

Aπόψεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στην εκπαίδευση: μια πρώτη προσέγγιση
Δέλλας, Σ., Κέκκερης, Γ.
Περίληψη | PDF (211.5Kb) | 335 ανακτήσεις

Aυτοματοποιημένη ανάλυση αλληλεπιδράσεων σε ασύγχρονες συζητήσεις: Δείκτες Ανάλυσης και η επίδρασή τους στη συμμετοχή χρηστών
Μπρατίτσης, Θ., Δημητρακοπούλου, Α.
Περίληψη | PDF (386.4Kb) | 362 ανακτήσεις

Collaborative Interaction Analysis: the Teachers’ Perspective
Voyiatzaki, Ε., Margaritis, M., Αvouris, N.
Περίληψη | PDF (451.9Kb) | 297 ανακτήσεις

Digital Concept Mapping Techniques for Teaching Historical Concepts
Kokkinos, G., Kouneli, Ε.
Περίληψη | PDF (181.6Kb) | 639 ανακτήσεις

e-Xaminer: Σύστημα αυτόματης και εξατομικευμένης εξέτασης και βαθμολόγησης
Ανδρεάτος, Α., Δούκας, Ν.
Περίληψη | PDF (308.5Kb) | 368 ανακτήσεις

e-ΑΡ.ΜΑ: Ένα ευέλικτο περιβάλλον για την ανάπτυξη Αυτο-ρυθμιζόμενης Μάθησης
Λαζακίδου, Γ., Ρετάλης, Σ., Παρασκευά, Φ.
Περίληψη | PDF (309.3Kb) | 370 ανακτήσεις

Inquiry learning in technology enhanced learning environments
de Jong, T.
Περίληψη | PDF (138.9Kb) | 220 ανακτήσεις

Meeting lifelong education requirements in handling unstructured information through an automatic content handling system
Malamos, Α.G., Mamakis, G., Kaliakatsos, Y., Αxaridou, Α., Ware, J.A.
Περίληψη | PDF (163.1Kb) | 258 ανακτήσεις

Nέoι και διαδίκτυο: χρήση και πρακτικές στο σχολείο
Ασλανίδου, Σ., Οικονόμου, Α.
Περίληψη | PDF (156.3Kb) | 823 ανακτήσεις

We!Design: Μια Μαθητοκεντρική Μεθοδολογία Σχεδίασης Εκπαιδευτικών Εφαρμογών
Τριανταφυλλάκος, Γ.Ν., Παλαιγεωργίου, Γ.Ε., Τσουκαλάς, Ι.Α.
Περίληψη | PDF (244.4Kb) | 348 ανακτήσεις

WEBPAQ: Ένα Διαδικτυακό Περιβάλλον Αξιολόγησης για το Μάθημα του Προγραμματισμού
Εφοπούλου, Α., Σατρατζέμη, Μ., Κλεφτοδήμος, Α.
Περίληψη | PDF (204.3Kb) | 345 ανακτήσεις

Α methodology for the evaluation of an e-learning service in the cultural heritage domain
Loukis, Ε., Pazalos, K.
Περίληψη | PDF (181Kb) | 276 ανακτήσεις

Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης και ανάλυσης συμπεριφοράς με χρήση βίντεο
Φιωτάκης, Γ., Αβούρης, Ν.
Περίληψη | PDF (399.9Kb) | 600 ανακτήσεις

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού μοριακής μοντελοποίησης και εφαρμογή του σε θέματα συμμετρίας και κανονικών τρόπων δόνησης των μορίων
Χαριστός, Ν.Δ., Σιγάλας, Μ.Π.
Περίληψη | PDF (723.8Kb) | 449 ανακτήσεις

Ανάπτυξη Εργαλείου Συγγραφής Εκπαιδευτικών Πολυμεσικών Εφαρμογών
Τζιδάμης, Θ., Κασκάλης, Θ.Χ., Μαργαρίτης, Κ.
Περίληψη | PDF (193.4Kb) | 829 ανακτήσεις

Αντιλήψεις Καθηγητών για τα Ουσιώδη και Βασικά στη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο και η σχέση τους με το Φύλο
Καλύβα, Γ., Κορδάκη, Μ.
Περίληψη | PDF (185.3Kb) | 375 ανακτήσεις

Αξιολόγηση της ορθής χρήσης χρώματος σε διεπιφάνεια χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού
Παπαδοπούλου, Μ., Τσέλιος, Ν., Παπαχρήστος, Λ., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (175.7Kb) | 624 ανακτήσεις

Αξιολόγηση της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην κατάρτιση των νέων εκπαιδευτικών: Η περίπτωση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Πανέτσος, Σ.
Περίληψη | PDF (138.9Kb) | 447 ανακτήσεις

Αξιολόγηση της Χρήσης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πολυμέσων για Υποστήριξη της Διδασκαλίας του Μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό: Μια μελέτη περίπτωσης
Μητροπούλου, Β., Κόπτσης, Α., Βασιλόπουλος, Χ.
Περίληψη | PDF (721.3Kb) | 392 ανακτήσεις

Αξιολόγηση των θεμάτων του μαθήματος “Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον” στις Γενικές Εξετάσεις των ετών 2002-2005
Κανίδης, Ε., Μόρμορης, Ε.Β.
Περίληψη | PDF (207.4Kb) | 527 ανακτήσεις

Αξιοποίηση τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης ως συμπληρωματικό εργαλείο στη συμβατική ανώτατη εκπαίδευση
Παπαδάκης, Σ., Παπαρρίζος, Κ., Ρώσσιου, Ε.
Περίληψη | PDF (270.7Kb) | 587 ανακτήσεις

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη Διδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης
Παπανικολάου, Κ., Γουλή, Ε.
Περίληψη | PDF (439Kb) | 387 ανακτήσεις

Αποκτώντας δεξιότητες χρήσης των υπολογιστών: πηγές γνώσης και η σχέση τους με την προηγούμενη εμπειρία χρήσης
Παλαιγεωργίου, Γ., Σιώζος, Π., Δεσποτάκης, Θ.
Περίληψη | PDF (160.7Kb) | 388 ανακτήσεις

Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την Εισαγωγή των ΤΠΕ στην Σχολική Πράξη
Αναστασιάδης, Π., Γκερτσάκης, Ν., Μαρινάτος, Γ., Καρβούνης, Λ.
Περίληψη | PDF (164.6Kb) | 733 ανακτήσεις

Αρχές Σχεδίασης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος Εννοιολογικής Χαρτογράφησης COMPASS
Γουλή, Ε., Γόγουλου, Α.
Περίληψη | PDF (358.3Kb) | 387 ανακτήσεις

Ας πειραματιστούμε με ένα νόμισμα και ένα ζάρι: Η συλλογή δεδομένων και η έννοια «πιθανότητα»
Δαπόντες, Ν., Τζιμόπουλος, Ν.
Περίληψη | PDF (157Kb) | 296 ανακτήσεις

Γραμματισμός και τεχνολογικός γραμματισμός
Κουτσογιάννης, Δ.
Περίληψη | PDF (150.2Kb) | 784 ανακτήσεις

Δημιουργία και Εφαρμογή εργαλείου ευρετηριοποίησης οπτικοακουστικών πληροφοριών μέσα από βιντεοβάσεις δεδομένων
Σφίγγος, Ν., Τζεκάκη, Μ., Τσιμπίρης, Α.
Περίληψη | PDF (273.2Kb) | 409 ανακτήσεις

Διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για τη διδασκαλία της ενότητας «Διαχωρισμός μιγμάτων» της Β΄ τάξης Γυμνασίου
Κορακάκης, Γ., Παυλάτου, Ε., Παλυβός, Ι., Σπυρέλλης, Ν.
Περίληψη | PDF (133.2Kb) | 511 ανακτήσεις

Διαφορετικότητα στην συμπεριφορά που αναπτύσσουν οι μαθητές που φοιτούν στο Ενιαίο Λύκειο, κάνοντας χρήση των ΤΠΕ, με βάση το φύλο τους και την κατεύθυνση που παρακολουθούν
Κεραμιδά, Κ., Ψιλλέλης, Δ., Τσώνη, Ο.
Περίληψη | PDF (170.2Kb) | 562 ανακτήσεις

Διδασκαλία Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος με Υποστήριξη Τεχνολογικών Μέσων
Φιλίππου, Γ.Ν., Μουσουλίδης, Ν.Γ.
Περίληψη | PDF (201.9Kb) | 589 ανακτήσεις

Διδάσκοντας το Μυκηναϊκό Πολιτισμό με τη Χρήση Διαδικτυακών Tεχνολογιών
Αντωνίου, Β., Μανιώτης, Π., Βρόντος, Π., Παπαδημητρίου, Λ., Δουληγέρης, Χ.
Περίληψη | PDF (362.4Kb) | 1773 ανακτήσεις

Διερεύνηση εκτιμήσεων φοιτητριών νηπιαγωγών στις βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ
Νικολοπούλου, Κ., Γιαλαμάς, Β.
Περίληψη | PDF (159.9Kb) | 697 ανακτήσεις

Διερεύνηση των μηχανισμών στήριξης τεκμηριωμένων επιστημονικών εξηγήσεων μαθητών δημοτικού στο πλαίσιο ενός προβλήματος οικολογίας
Κύζα, Ε.Α., Κωνσταντίνου, Κ.Π.
Περίληψη | PDF (338.1Kb) | 365 ανακτήσεις

Διερεύνηση των στάσεων φοιτητών απέναντι σε παραδειγματικές βιντεοσκοπημένες χρήσεις λογισμικών
Δεσποτάκης, Θ., Παλαιγεωργίου, Γ., Τσουκαλάς, Ι.
Περίληψη | PDF (159.7Kb) | 366 ανακτήσεις

Δικτυακά μαθήματα Αστρονομίας
Αθανασιάδης, Κ., Ανδρεάδης-Παπαδημητρίου, Α., Σιμωτάς, Κ.
Περίληψη | PDF (157.4Kb) | 618 ανακτήσεις

Δικτυακή πύλη για το Ελεύθερο Λογισμικό και το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην Εκπαίδευση
Τρίμμη, Φ., Γρηγορόπουλος, Ε., Κασκάλης, Θ.Χ., Μαργαρίτης, Κ.
Περίληψη | PDF (230.6Kb) | 578 ανακτήσεις

Δομή Εκπαιδευτικής Πύλης για Δια Βίου Ηλεκτρονική Εκπαίδευση
Τζελέπης, Σ., Στεφανίδης, Γ.
Περίληψη | PDF (151.6Kb) | 348 ανακτήσεις

Δύο διδακτικές προτάσεις βασισμένες στο λογισμικό Αβάκιο Ε-Slate για την υποστήριξη των γλωσσικών μαθημάτων
Ασκιανάκη, Κ., Θέμελη, Σ.
Περίληψη | PDF (593.7Kb) | 1117 ανακτήσεις

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα
Γκιούρογλου, Χ., Οικονομίδης, Α.
Περίληψη | PDF (255Kb) | 479 ανακτήσεις

Εισαγωγή
Δαμανάκης, Μ.
Περίληψη | PDF (109.5Kb) | 334 ανακτήσεις

Εκπαίδευση από απόσταση - παραδοσιακή εκπαίδευση. Στάσεις των φοιτητών για την πλατφόρμα e-class
Καλογιαννάκης, Μ.
Περίληψη | PDF (149.1Kb) | 649 ανακτήσεις

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στην Εκπαιδευτική Χρήση του Office: Από την Παρήχηση στην Πράξη
Παπαδημητρίου, Μ.
Περίληψη | PDF (189.1Kb) | 402 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν συστήματα διάχυτου υπολογισμού: μια επισκόπηση
Καμέας, Α.Δ., Μακρή, Α.
Περίληψη | PDF (618.8Kb) | 357 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα για τη Διδασκαλία του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού: μια επισκόπηση
Σατρατζέμη, Μ., Ξυνόγαλος, Σ., Δαγδιλέλης, Β.
Περίληψη | PDF (272Kb) | 391 ανακτήσεις

Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Η/Υ στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»
Παπαδημητρίου, Μ., Κισκιρέας, Π.
Περίληψη | PDF (157.8Kb) | 452 ανακτήσεις

Εκπαιδευτική Καινοτομία στο Σχολείο με την Υποστήριξη Τ.Π.Ε.: Πιλοτικά Αποτελέσματα από Έρευνα Ερωτηματολόγιου
Μπούγιας, Ι., Δημητριάδης, Σ.
Περίληψη | PDF (157Kb) | 921 ανακτήσεις

Εμπειρίες και απόψεις υποψηφίων Μηχανικών Η/Υ αναφορικά με τη διδασκαλία της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Παπαστεργίου, Μ.
Περίληψη | PDF (128.9Kb) | 360 ανακτήσεις

Εμπόδια γνωστικών μηχανισμών κατά την διαχείριση της εισαγωγής των ΤΠΕ στην τάξη
Κόλλιας, Β.
Περίληψη | PDF (156.4Kb) | 401 ανακτήσεις

Ενα Ανοικτό Μαθησιακό Περιβάλλον (ΑΜΑΠ) στην περιοχή της Οπτικής
Μπισδικιάν, Γ., Ψύλλος, Δ., Χατζηκρανιώτης, Ε., Μπάρμπας, Α.
Περίληψη | PDF (316.8Kb) | 562 ανακτήσεις

Ένα διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης και η διασυνδεσή του με την αυτοεκτίμηση και το κέντρο ελέγχου
Ψυχάρης, Σ.
Περίληψη | PDF (190Kb) | 521 ανακτήσεις

Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό με τη μορφή ηλεκτρονικού παιχνιδιού για την εκμάθηση βασικών εννοιών σχετικών με τη μνήμη των υπολογιστών
Παπαστεργίου, Μ.
Περίληψη | PDF (389.3Kb) | 476 ανακτήσεις

Ένα Μοντέλο Σχεδίασης Πολυμεσικού Περιβάλλοντος Μάθησης για τη Διδασκαλία του Προγραμματισμού στην Γ΄ Λυκείου
Σαμαρά, Χ., Μπούσιου, Δ.
Περίληψη | PDF (251.1Kb) | 386 ανακτήσεις

Ένα πρωτότυπο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Προσωπικού για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Καρμπέρης, Γ., Στεργενάκης, Μ.
Περίληψη | PDF (589.9Kb) | 322 ανακτήσεις

Εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις στο πλαίσιο παιδαγωγικής αξιοποίησης Logo-like περιβάλλοντος
Γλέζου, Κ., Γρηγοριάδου, Μ., Παπανικολάου, Κ.
Περίληψη | PDF (552.2Kb) | 554 ανακτήσεις

Εναύσματα μετάβασης στην πολλαπλασιαστική στρατηγική κατά την κατασκευή δυναμικών σχημάτων με χρήση γλώσσας προγραμματισμού
Ψυχάρης, Γ., Γιαννούτσου, Ν.
Περίληψη | PDF (320.5Kb) | 279 ανακτήσεις

Εννοιολογικά Cartoons: Μια πολυμεσική εφαρμογή για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού
Δαλακώστα, Κ., Παπαρρηγοπούλου-Καμαριωτάκη, Μ., Παλυβός, Ι., Σπυρέλλης, Ν.
Περίληψη | PDF (463.9Kb) | 973 ανακτήσεις

Ενσωμάτωση η-Διαλέξεων σε Δραστηριότητες Υβριδικής Μάθησης
Δημητριάδης, Σ., Πομπόρτσης, Α.
Περίληψη | PDF (159.2Kb) | 309 ανακτήσεις

Ένταξη του Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο Πιλοτική έρευνα σε εξέλιξη
Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ., Ζυμπίδης, Δ.
Περίληψη | PDF (161Kb) | 1347 ανακτήσεις

Ένταξη των ΤΠΕ στη Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών. Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία των Ρημάτων της Αρχαιοελληνικής γλώσσας σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
Ξέστερνου, Μ., Ηλιοπούλου, Μ.
Περίληψη | PDF (218.2Kb) | 654 ανακτήσεις

Εξ Αποστάσεως Διαπολιτισμική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EarlyStatistics
Μελετίου-Μαυροθέρη, Μ., Χατζηπαντελής, Θ., Μαυροθέρης, Ε., Ανδρεάδης, Ι.
Περίληψη | PDF (179.2Kb) | 390 ανακτήσεις

Εξοικείωση με Διαλογικά Συστήματα μέσω Σχεδίασης Δραστηριοτήτων με το Συγγραφικό Εργαλείο του Συστήματος RETUDIS
Τσαγκάνου, Γ., Γρηγοριάδου, Μ.
Περίληψη | PDF (198.6Kb) | 352 ανακτήσεις

Επίδραση του φύλου στις συνεργατικές στρατηγικές μαθητών προσχολικής ηλικίας
Βύρλα, Γ., Τσέλιος, Ν., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (211.5Kb) | 356 ανακτήσεις

Επίλυση προβλημάτων μηχανικής του άκαμπτου σώματος, στο τεχνολογικά σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαστήριο φυσικών επιστημών
Οικονομίδης, Σ.Ι., Βουδούκης, Ν.Φ., Σωτηρόπουλος, Δ.Ι., Καλκάνης, Γ.Θ.
Περίληψη | PDF (247.4Kb) | 451 ανακτήσεις

Επισκόπηση των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού ΗΥ
Φεσάκης, Γ., Δημητρακοπούλου, Α.
Περίληψη | PDF (254.7Kb) | 536 ανακτήσεις

Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στις προτάσεις διδασκαλίας της ιστορίας στην εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας
Χαϊδεμένη, Χ., Βαβουράκη, Α.
Περίληψη | PDF (158.7Kb) | 544 ανακτήσεις

Η Διαισθητική Ασαφής Λογική ως Καινοτόμο Μέσο Μοντελοποίησης: Εφαρμογή στην Επαγγελματική Μάθηση
Χατζηλεοντιάδου, Σ., Γραβάνη, Μ., Νικολαΐδου, Γ., Χατζηλεοντιάδης, Λ.
Περίληψη | PDF (297.8Kb) | 578 ανακτήσεις

Η Διδασκαλία των Πολυμέσων και του Προγραμματισμού με το Λογισμικό Microworlds Pro
Χατζηφωτεινού, Κ., Μπάνος, Β.
Περίληψη | PDF (128.1Kb) | 906 ανακτήσεις

Η Ελληνική Κλίμακα Αυτεπάρκειας στη Χρήση Υπολογιστή
Κασωτάκη, Σ., Ρούσσος, Π.
Περίληψη | PDF (155.5Kb) | 632 ανακτήσεις

Η έννοια της παράλληλης επεξεργασίας μέσα από διαδικασίες ταξινόμησης με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
Σώλος, Ι., Κορδάκη, Μ.
Περίληψη | PDF (413.2Kb) | 422 ανακτήσεις

Η Μαίρη, η Μαρία και oι ‘Αλλοι’: Διαπραγμάτευση νοημάτων στο ψηφιακό περιβάλλον Cabri-Geometry
Χρονάκη, Α.
Περίληψη | PDF (157.8Kb) | 359 ανακτήσεις

Η παρουσία του χρήστη σε ένα εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον σεισμού
Μεσσήνης, Γ., Μικρόπουλος, Τ.Α., Πιντέλας, Π.
Περίληψη | PDF (295Kb) | 525 ανακτήσεις

Η στάση των μαθητών Γυμνασίου της περιοχής του Δήμου Χανίων απέναντι στο μάθημα της Πληροφορικής και στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη
Καρατζά, Μ., Αποστολάκης, Ι.
Περίληψη | PDF (171Kb) | 545 ανακτήσεις

Η συμβολή των εκπαιδευτικών λογισμικών στην υποστήριξη της γλωσσικής διδασκαλίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Δημάση, Μ., Εφόπουλος, Β.
Περίληψη | PDF (159.1Kb) | 1035 ανακτήσεις

Η χρήση ηλεκτρονικών πηγών στο διδακτικό περιβάλλον της Ιστορίας
Ηλιοπούλου, Ι.
Περίληψη | PDF (148.5Kb) | 648 ανακτήσεις

Η Χρήση της Πληροφορικής στη Διδασκαλία της Φυσικής: Διδακτικές Παρεμβάσεις σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
Κοκκαλίδης, Σ., Πιλατέρης, Ι., Ευστάθιος, Σ.
Περίληψη | PDF (130.7Kb) | 476 ανακτήσεις

Η Χρήση του Μαθησιακού Στυλ στα Προσαρμοζόμενα Εκπαιδευτικά Υπερμέσα
Τσιάνος, Ν., Γερμανάκος, Π., Μουρλάς, Κ.
Περίληψη | PDF (177.1Kb) | 733 ανακτήσεις

Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών για την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων και η χρήση διαδικτυακού εργαλείου για την αξιολόγηση απόκτησής τους
Ψυχάρης, Σ., Φραγκάκης, Κ.
Περίληψη | PDF (179.9Kb) | 393 ανακτήσεις

Ηλεκτρονική Μάθηση και Επιμόρφωση Εργαζομένων: Προβληματισμοί και Ζητήματα Παιδαγωγικής Έρευνας
Ζγούβα, Α.
Περίληψη | PDF (188.9Kb) | 737 ανακτήσεις

Καινοτομικές Όψεις Εκπαιδευτικού Λογισμικού Υποστήριξης της Διδασκαλίας Φυσικής Β΄& Γ΄ Γυμνασίου
Μπάρμπας, Α., Ψύλλος, Δ., Χατζηκρανιώτης, Ε., Μπισδικιάν, Γ., Παπασταματίου, Ν.
Περίληψη | PDF (1217.5Kb) | 504 ανακτήσεις

Κατασκευή παραμυθιακής αφήγησης με χρήση του περιβάλλοντος Teatrix
Καζάζης, Ν.
Περίληψη | PDF (216.3Kb) | 656 ανακτήσεις

Κατασκευή προβλήματος ως πλαίσιο διδασκαλίας της γεωμετρίας με τη διαμεσολάβηση λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας
Τσούκκας, Λ.
Περίληψη | PDF (251.1Kb) | 505 ανακτήσεις

Κριτικός εγγραμματισμός και online κοινότητες: μια επισκόπηση
Δαγδιλέλης, Β., Δεληγιάννη, Ε.
Περίληψη | PDF (157.8Kb) | 455 ανακτήσεις

Λογισμικό αυτοματοποιημένου εντοπισμού μαθητών δημοτικού με πιθανές ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Ανάπτυξη και εφαρμογή
Πρωτόπαπας, Α., Σκαλούμπακας, Χ., Γερακάκη, Σ., Αλεξανδρή, Σ., Γρηγοριάδου, Α., Τσαγκαράκη, Χ.
Περίληψη | PDF (241.9Kb) | 727 ανακτήσεις

Μάθηση με Μελέτη Περιπτώσεων στο Διαδίκτυο: Σχεδίαση και Πιλοτική Αξιολόγηση του Περιβάλλοντος eCASE
Παπαδόπουλος, Π.Μ., Δημητριάδης, Σ.Ν., Σταμέλος, Ι.Γ., Τσουκαλάς, Ι.Α.
Περίληψη | PDF (158.2Kb) | 611 ανακτήσεις

Μεθοδολογία διδακτικού υλικού για τα Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Μητροφάνης, Γ.
Περίληψη | PDF (170.7Kb) | 622 ανακτήσεις

Μελέτη Κεντρικότητας Κοινωνικών Δικτύων Στην Εκπαίδευση Από Απόσταση
Μπαρμπόπουλος, Γ., Μπουντουρίδης, Μ.
Περίληψη | PDF (213Kb) | 338 ανακτήσεις

Μελέτη μετασχηματισμών μαθηματικών αντικειμένωνμέσω animation – trace των δυναμικών παραμέτρων τους
Πατσιομίτου, Σ.
Περίληψη | PDF (202.1Kb) | 417 ανακτήσεις

Μελέτη του φαινομένου της αλλαγής φάσης με τη χρήση συστήματος συγχρονικής διάταξης
Πιερρή, Ε., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ.
Περίληψη | PDF (318.2Kb) | 683 ανακτήσεις

Μετατρέποντας «Μισοψημένους Μικρόκοσμους» σε ηλεκτρονικά παιχνίδια: μία πρόταση για τη διδασκαλία του προγραμματισμού
Κυνηγός, Χ., Γιαννούτσου, Ν., Φράγκου, Σ.
Περίληψη | PDF (353.2Kb) | 390 ανακτήσεις

Μετρήσεις φυσικών μεγεθών με βάση το ανθρώπινο σώμα, στο τεχνολογικά σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαστήριο φυσικών επιστημών
Σωτηρόπουλος, Δ.Ι., Οικονομίδης, Σ.Ι., Καλκάνης, Γ.Θ.
Περίληψη | PDF (185.8Kb) | 925 ανακτήσεις

Νέες Τεχνολογίες και φύλο στην εκπαίδευση
Καρούντζου, Γ., Τσίμπος, Χ., Παγούνη, Β.
Περίληψη | PDF (123.1Kb) | 1142 ανακτήσεις

Ο εκπαιδευτικός και οι νέες τεχνολογίες: Κριτική θεώρηση και προβληματισμοί για το νέο ρόλο που αναλαμβάνει στην κοινωνία της πληροφορίας
Μυλωνά, Ι.
Περίληψη | PDF (139.6Kb) | 685 ανακτήσεις

Ο Εκπαιδευτικός στην Εποχή της «Κοινωνίας της Πληροφορίας»
Χερκελετζή, Χ.
Περίληψη | PDF (138.8Kb) | 614 ανακτήσεις

Ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Μαθησιακών Περιβαλλόντων Βασισμένων στον Υπολογιστή για Μαθητές με Δυσλεξία
Κωνσταντίνου, Κ., Αγγελή, Χ.
Περίληψη | PDF (147Kb) | 702 ανακτήσεις

Ο Παράγοντας της Παρακίνησης μέσω των Αναπαραστάσεων στα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια
Καρούλης, Α.
Περίληψη | PDF (157.7Kb) | 565 ανακτήσεις

Ο ρόλος του ‘drag mode’ στις στρατηγικές μαθητών για τις έννοιες της επιφάνειας και της περιμέτρου στα τρίγωνα
Μπαλωμένου, Α., Κορδάκη, Μ.
Περίληψη | PDF (160.6Kb) | 386 ανακτήσεις

Οι απόψεις των μαθητών Λυκείου της περιοχής του Δήμου Χανίων για τα Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής
Αποστολάκης, Ι., Πιερράκου, Χ.
Περίληψη | PDF (174.2Kb) | 555 ανακτήσεις

Οι Μαθητές Αξιολογούν το Εκπαιδευτικό Λογισμικό της Χημείας Γ’ Γυμνασίου: Μια Μελέτη Περίπτωσης
Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρή, Ε., Καρατράντου, Α.
Περίληψη | PDF (179.2Kb) | 388 ανακτήσεις

Οι Ρομποτικές Κατασκευές Lego Mindstorms στην κατανόηση Εννοιών Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο: Μια Μελέτη Περίπτωσης
Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρή, Ε.
Περίληψη | PDF (530.6Kb) | 1102 ανακτήσεις

Οι Σύγχρονες Τεχνολογίες στη Διδασκαλία της Σχολικής Ιστορίας: Αξιολόγηση Διδακτικών Προτάσεων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Μπάλας, Κ.
Περίληψη | PDF (159Kb) | 613 ανακτήσεις

Οι ΤΠΕ και η καθημερινή ζωή των μαθητών
Μπατσίδου, Β.
Περίληψη | PDF (136.6Kb) | 575 ανακτήσεις

Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση: Διερευνώντας τις απόψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Τζιμογιάννης, Α., Κόμης, Β.
Περίληψη | PDF (221.8Kb) | 706 ανακτήσεις

Παιδαγωγική αξιοποίηση του Λογισμικού Παρουσιάσεων στην επιμόρφωση των φιλολόγων
Κασκαντάμη, Μ.
Περίληψη | PDF (149Kb) | 327 ανακτήσεις

Παρουσίαση Πολυδιάστατου Εργου: «ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E learning), για τους Εκπαιδευτικούς της Ομογένειας
Δαμανάκης, Μ.
Περίληψη | PDF (109.5Kb) | 229 ανακτήσεις

Πλατφόρμα e-class: χρήση και αποδοχή από σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας
Γεωργούλη, Κ., Σαμαράκου, Μ., Πρεντάκης, Π., Ζαχαρίου, Π., Καρολίδης, Δ.
Περίληψη | PDF (181.6Kb) | 443 ανακτήσεις

Ποιοτική επίλυση προβλημάτων Φυσικής και Μαθηματικών στο περιβάλλον του Microworlds Pro
Δαπόντες, Ν.
Περίληψη | PDF (151.7Kb) | 488 ανακτήσεις

Πραγματολογική Βάση Δεδομένων
Χόνδρης, Γ., Βλαχάβας, Ι.
Περίληψη | PDF (199.4Kb) | 561 ανακτήσεις

Προβλήματα που Αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι Δάσκαλοι κατά την Εισαγωγή και Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στις Διαδικασίες Διδασκαλίας και Μάθησης
Κυριάκου, Κ., Χαραλάμπους, Κ.
Περίληψη | PDF (201.7Kb) | 729 ανακτήσεις

Προσαρμοστικά περιβάλλοντα Μάθησης
Γρηγοριάδου, Μ.
Περίληψη | PDF (170.4Kb) | 376 ανακτήσεις

Στοιχεία Θεμελιώσεων Υπολογιστικών Μηχανών για το Γυμνάσιο και το Λύκειο
Σπυράκης, Π.Γ.
Περίληψη | PDF (198.1Kb) | 386 ανακτήσεις

Συγκριτική Αξιολόγηση Ευχρηστίας του Περιβάλλοντος LEGO
Καρούλης, Α.
Περίληψη | PDF (162.3Kb) | 580 ανακτήσεις

Συμπεράσματα από την Πειραματική Διδασκαλία με math applets του Ιστοχώρου illuminations.nctm.org. Αντιλήψεις Μαθητών
Πατσιομίτου, Σ.
Περίληψη | PDF (288.1Kb) | 550 ανακτήσεις

Συμπληρωματική Χρήση του η/υ στη Διαθεματική και Ενεργητική Προσέγγιση της Μάθησης κατά τη Προσχολική Ηλικία
Τσιάρα, Ε.
Περίληψη | PDF (333Kb) | 596 ανακτήσεις

Συμπληρώνοντας την άμεση με την τεχνολογικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία ή ... επεκτείνοντας τα όρια του μαθησιακού πλαισίου της τάξης
Γιαννούτσου, Ν.
Περίληψη | PDF (138.7Kb) | 294 ανακτήσεις

Συνδυασμός των εργαλείων της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεδιάσκεψης στα μαθησιακά δίκτυα
Κασσελίδης, Α., Πολίτης, Δ.
Περίληψη | PDF (134.5Kb) | 772 ανακτήσεις

Συνδυαστική Αξιολόγηση Ευχρηστίας ενός Εκπαιδευτικού Μουσειακού Εικονικού Interface
Συλαίου, Σ., Καρούλης, Α., White, Μ.
Περίληψη | PDF (157.4Kb) | 431 ανακτήσεις

Συνεργατική μάθηση με υποστήριξη υπολογιστή: επισκόπηση διδακτικών μοντέλων
Καρασαββίδης, Η.
Περίληψη | PDF (148.1Kb) | 763 ανακτήσεις

Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (ΑΣΕΑ) & ΤΠΕ στη Β/θμια Εκπαίδευση
Μανιτσάρης, Σ., Παυλίδης, Σ., Πέρδος, Α., Μπόμπολη, Ε.
Περίληψη | PDF (159.1Kb) | 515 ανακτήσεις

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού με Αντικείμενο τη Μείωση του Στρατοσφαιρικού Όζοντος
Χαλκίδης, Α., Μανδρίκας, Α., Ταμπάκης, Κ., Τσιλίδης, Μ., Ψωμιάδης, Π., Χαλκιά, Κ., Σκορδούλης, Κ.
Περίληψη | PDF (153.2Kb) | 495 ανακτήσεις

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακού Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για τους Εκπαιδευτικούς της Ομογένειας
Αναστασιάδης, Π.
Περίληψη | PDF (441.2Kb) | 447 ανακτήσεις

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξ αποστάσεως Περιβάλλοντος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
Κιουλάνης, Σ., Καράκος, Α., Βασιλόπουλος, Χ.
Περίληψη | PDF (195.2Kb) | 697 ανακτήσεις

Τα custom tools λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας ως δομικός λίθος θεωρημάτων (εν δράσει) με κατάληξη στην αποδεικτική διαδικασία
Πατσιομίτου, Σ.
Περίληψη | PDF (237.7Kb) | 402 ανακτήσεις

Τα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι ΤΠΕ στη Γραφή, την Ανάγνωση και τη Διδασκαλία της λογοτεχνίας: Υπερκειμενική Λογοτεχνία και Ηλεκτρονικές Αναγνωστικές Κοινότητες
Μάτος, Α., Οικονόμου, Α., Βίγκλας, Λ.
Περίληψη | PDF (148Kb) | 509 ανακτήσεις

Τα συστατικά στοιχεία της πόλης-κράτους: μία δραστηριότητα εννοιολογικής χαρτογράφησης με χρήση Η/Υ από τους μαθητές της Α΄ Λυκείου στο μάθημα της Ιστορίας
Τρυφιάτης, Γ., Στιβακτάκη, Μ.
Περίληψη | PDF (324.6Kb) | 1728 ανακτήσεις

Τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και εφαρμογή συλλογιστικών στρατηγικών από μαθητές10 ετών: Τι αποκαλύπτουν για τις συλλογιστικές στρατηγικές που εφαρμόζουν;
Σεβαστίδου, Α., Λυμπουρίδου, Χ.
Περίληψη | PDF (153.6Kb) | 667 ανακτήσεις

Το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»: Πα- ράμετροι για την αποτελεσματική διδασκαλία Αλγοριθμικής – Προγραμματισμού στο Λύκειο
Φανίκος, Α., Κανίδης, Ε., Πολίτης, Π., Κόμης, Β., Γρηγοριάδου, Μ.
Περίληψη | PDF (136.5Kb) | 365 ανακτήσεις

Το μάθημα της «Διερεύνησης»: από το σχεδιασμό στην ένταξή της στη σχολική μονάδα
Λυγιά, Ε., Βαβουράκη, Α.
Περίληψη | PDF (159.6Kb) | 294 ανακτήσεις

Το πεδίο της Αυτοματοποιημένης Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων προς υποστή- ριξη της Αυτορύθμισης των Συμμετεχόντων σε τεχνολογικές μαθησιακές δρα- στηριότητες: Παρούσα κατάσταση, διαστάσεις και προοπτικές
Δημητρακοπούλου, Α., Βοσνιάδου, Σ., Γρηγοριάδου, Μ., Αβούρης, Ν., Κόλλιας, Β., Γώγουλου, Α., Φεσάκης, Γ., Μπρατίτσης, Θ.
Περίληψη | PDF (127.2Kb) | 236 ανακτήσεις

Το Φιλελληνικό Κίνημα: Μια διαθεματική προσέγγιση του ιστορικού φαινομένου με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Παληκίδης, Α., Κυριαζίδης, Α.
Περίληψη | PDF (161.2Kb) | 889 ανακτήσεις

Τοποθετημένες πρακτικές (τεχνολογικού) γραμματισμού παιδιών Ρομά
Μαγκλάρα, Μ.Γ.
Περίληψη | PDF (139.6Kb) | 414 ανακτήσεις

ΤΠΕ και μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής: η προοπτική μετασχηματισμού του αντικειμένου δραστηριότητας
Καρασαββίδης, Η.
Περίληψη | PDF (240.5Kb) | 405 ανακτήσεις

ΤΠΕ και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: η έρευνα στον ελληνικό χώρο
Ιωαννίδου, Ε.Α., Γεωργόπουλος, Α., Κουράκης, Κ., Τσιτουρίδου, Μ., Ψυχίδου, Ρ., Παρασκευόπουλος, Σ.
Περίληψη | PDF (147.5Kb) | 838 ανακτήσεις

ΤΠΕ, Συνεργατικότητα και Μουσική στο Δημοτικό Σχολείο: Αντιλήψεις των μαθητών
Νικολαΐδου, Γ.
Περίληψη | PDF (160.4Kb) | 595 ανακτήσεις

Υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής σε γονείς ατόμων με αναπηρίες: Οργανωτικά ζητήματα και προοπτικές
Σούλης, Σ., Φλωρίδης, Θ.
Περίληψη | PDF (158.4Kb) | 648 ανακτήσεις

Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό λογισμικό για το μάθημα της Χημείας Γυμνασίου
Σιγάλας, Μ.Π., Γιαννακουδάκης, Α.Δ., Τζουγκράκη, Χ., Αγγελόπουλος, Β.Δ., Τζαμτζής, Α., Χαριστός, Ν.Δ., Αντώνογλου, Λ.
Περίληψη | PDF (709.1Kb) | 895 ανακτήσεις

Φύλο και ΤΠΕ: Η περίπτωση των Μουσουλμάνων γυναικών της Θράκης
Γεωργιάδου, Κ., Κέκκερης, Γ.
Περίληψη | PDF (189.5Kb) | 769 ανακτήσεις

Φως και Χρώμα: Μάθηση με Διερεύνηση και με τη Βοήθεια Υπολογιστή
Λαζάρου, Δ., Σαρρή, Α., Αγγελή, Χ., Βαλανίδης, Ν.
Περίληψη | PDF (155.4Kb) | 929 ανακτήσεις

Χρήση άτυπων και τυπικών μαθησιακών περιβαλλόντων από τους μαθητές με κινησιακές δυσκολίες
Πέτρου, Α., Σωτηρίου, Σ.
Περίληψη | PDF (161.7Kb) | 536 ανακτήσεις

Χρήση θεματικών χαρτών για την μοντελοποίηση των απαραίτητων εννοιών για τη διδασκαλία της αντικειμενοστρέφειας
Φιτσιλής, Π., Καμέας, Α.Δ.
Περίληψη | PDF (178.8Kb) | 746 ανακτήσεις

Χρήση και αξιολόγηση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-Class σε ένα υβριδικό μάθημα
Παπαστεργίου, Μ.
Περίληψη | PDF (148.8Kb) | 420 ανακτήσεις


Εκπαιδευτικά Σενάρια

Ο Σχεδιασμός Πλαισίων Εκπαιδευτικών Σεναρίων ως Διαδικασία Αναστοχασμού κατά την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Μακρή, Α., Αράπογλου, Α., Φράγκου, Ο., Κυνηγός, Χ.
Περίληψη | PDF (384.5Kb) | 563 ανακτήσεις

Επιστροφή στη λίστα συνεδρίων

PASSWORD RESET

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ